loading
  • InklappenMijn FNV

De Ziektewet

In sommige gevallen kom je als je ziek bent in de Ziektewet (ZW) terecht. Sinds de Wet Poortwachter meer verplichtingen bij de werkgever heeft neergelegd, heeft die meer een vangnetfunctie gekregen. Op de ziektewet kun je alleen aanspraak maken als je geen werkgever hebt die je loon kan doorbetalen.

De Ziektewetuitkering wordt uitbetaald door het UWV.

Wanneer Ziektewet

In de volgende gevallen kom je in aanmerking voor een Ziektewetuitkering:

  • Je bent oproepkracht, en hebt dus een 0-urencontract.
  • Je bent uitzendkracht.
  • Je contract loopt af tijdens je ziekte.
  • Je hebt een WW-uikering (meestal krijg je dan na 13 weken ziekte een ZW-uitkering).

Daarnaast zijn er enkele bijzondere gevallen waarin je recht hebt op doorbetaling van je loon én een Ziektewetuitkering:

  • Je bent ziek door zwangerschap of bevalling.
  • Je valt onder een no-riskpolis (een polis die werkgevers stimuleert om mensen met een ziekte of handicap aan te nemen).
  • Je bent orgaandonor.

In deze gevallen kan je werkgever het loon dat hij doorbetaalt, verrekenen met een Ziektewetuitkering.

Loondoorbetaling of ziekengeld (ZW)?

Je hebt bij ziekte recht op doorbetaling van het loon als je met je werkgever een arbeidsovereenkomst hebt. Het recht op loondoorbetaling bestaat alleen als (en zolang) die arbeidsovereenkomst bestaat. Wie geen arbeidsovereenkomst (meer) heeft, maar wel verzekerd is voor de Ziektewet, valt bij ziekte in het 'vangnet' van deze wet.

Let op: alle werknemers zijn verzekerd voor de Ziektewet en kunnen in principe in het vangnet vallen. Alle werknemers kunnen verder loondoorbetaling krijgen, zolang ze maar een dienstverband hebben. Er zijn dus géén twee soorten werknemers. Loondoorbetaling en ziekengeld kunnen elkaar opvolgen, maar kunnen ook naast elkaar bestaan.

Hulp nodig?

Vragen over lidmaatschap, werk en inkomen, of juridische vragen? Bel ons Contact Centrum op 0900-9690 tussen 8.00 en 17.30 uur.

Trefwoorden: Ziek, Ziektewet

Dit thema

Ziekte en re-integratie

Meer weten? Thema:

Themaoverzicht

Persoonlijk advies

Werk en inkomen of uitkering, ziekte en re-integratie, agressie of geweld, arbeidsomstandigheden of medezeggenschap. Over al deze onderwerpen krijg je als lid van de bond persoonlijk advies.