loading
 • InklappenMijn FNV

90 OR-leden over flexibiliteit in hun bedrijf

Negentig or-leden uit diverse sectoren willen grip krijgen op de flexibiliteit van hun eigen bedrijf. Zij zien steeds meer uitzendkrachten in hun bedrijf werken. Of de druk neemt toe om op andere tijden te werken. Uitbesteding. Op de studiedag ‘OR en Flexibiliteit in jouw bedrijf’ van januari 2012 hebben 90 or-leden zich hiermee beziggehouden. Je vindt hun ervaringen en meningen op deze site.

Deelnemende bedrijven

DHL International BV
Stichting Reinaerde
Westlandutrecht Personeel BV
ING (verschillende bedrijfsonderdelen)
Veolia Transport Limburg BV
Sita (verschillende bedrijfsonderdelen)
Van Lieshout Snacks BV
Schütz (Benelux) BV
Arcelormittal Staalhandel Rotterdam
Strukton Worksphere BV
Capway Systems BV
Geelen Beton Wanssum BV
Mifa Aluminium BV
ABN AMRO Bank NV
Belden Wire & Cable BV
Scania Production Zwolle BV
Kuehne + Nagel Logistics BV
Qizini Liessel BV

Wabco BV
NXP Semiconductors Netherlands BV
Hak BV
Plukon Goor BV
Goss Contiweb BV
PPG Coatings Nederland BV
Qbuzz Concessie Zuid Oost Friesland BV
Fabricom BV
Santrade Ltd.
NV Nutricia
Apollo Vredestein BV
Frieslandcampina Consumer Products Europe
Torex Retail BV
Colbond BV
Arcadis NV
Heineken Nederland BV
Agrifirm Organic Fertilizers BV

Vragen ondernemingsraad over flexibiliteit
Veel ondernemingsraden worstelen met de uitzendkrachten en tijdelijke contracten in hun onderneming. Maar waar moet je een grens trekken bij flexibiliteit? De vraag van de klanten fluctueert immers ook. Kan de ondernemingsraad er wat aan doen? Alleen bij wijziging van werktijdregeling krijg je een instemmingverzoek. En dat gebeurt meestal geeneens bij overwerk.

Bij de laatste reorganisatie konden de vaste mensen gespaard worden door die flexschil. Vallen de flexwerkers eigenlijk wel onder de bevoegdheden van de OR. Als wij er al wat aan willen doen, waar begin je dan? Al deze vragen maken het onderwerp ingewikkeld.

34% medewerkers onder flexibel contract
34% van de werknemers werkt onder een flexcontract tegenwoordig in Nederland, zo vertelt hoofdbestuurder Anja Jongbloed. Vooral de tijdelijke contracten nemen erg toe. Verschillen in beloningshoogte en –zekerheid leiden tot een tweedeling in de samenleving. FNV Bondgenoten heeft het uitgangspunt genomen dat een baan die 9 maanden per jaar bezet wordt, door een vaste kracht moet worden ingevuld. In een aantal cao’s is deze ‘9 uit 12 afspraak’ al opgenomen. Beter is ook om andere vormen van flexibiliteit binnen het bedrijf te benutten in goede samenspraak met de mensen (en OR) zoals flexibele werktijden of meer allround werken. Zie artikel over dit beleid van de vakbond.

Visie professor Kleinknecht
Ook vanuit economische perspectief is een teveel aan flexwerkers nadelig voor bedrijven. Professor Kleinknecht (TU Delft) toont dit aan in zijn inleiding (powerpoint prof. Kleinknecht) met vergelijkingen tussen Angelsaksische bedrijven en bedrijven in het ‘Rijnlandse model’. Veel flexwerkers vergen meer management, die mensen hebben minder binding, het bedrijf investeert niet in hen. En, belangrijk, bedrijven met veel flexwerkers zijn slechter in innovatie wat nodig is om de concurrentieslag bij te houden.

Zie verder de presentatie van professor Kleinknecht over flexwerken.

Soorten flexwerk                                  Numeriek

 

 

Intern

Overwerk
Flexibele jaarroosters
Deeltijdwerk
Variabele werktijden
Ploegenwerk

Uitzendwerk
Arbeidspool
Tijdelijke contracten
Collegiaal inlenen

 

Extern

Incidentele inzet op andere taken
Functie-roulatie
Allroundwerk

Detachering
ZZP
Uitbesteden

 

                                Functioneel

 

De OR kan eerst inventariseren welke flexvormen gehanteerd worden en de omvang daarvan. Vaak heb je daar maar een beperkt beeld van. De OR heeft recht op een sociaal jaarverslag of kan gerichte vragen stellen. Interessant is ook te achterhalen welke visie het management daarbij hanteert. Voordat je daar verder het gesprek over aangaat, is het gewenst zelf uitgangspunten binnen de OR te bespreken.

Leden ondernemingsraad willen aan de slag met flex
Zelf geven de OR-leden aan dat afspraken over de verhouding vast – flex en controle daarop belangrijk is, of wellicht het aannamebeleid via het instemmingsrecht benutten. Duidelijk is ook dat de OR meer een lange termijn beleid nastreeft. Zie een compleet overzicht van de deelnemende OR-leden. 

Overigens geven de OR-leden ook een boodschap mee aan de FNV: goede, duidelijke cao-afspraken over flex ook wat betreft gelijke arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten ten opzichte van de vaste mensen.

Wat kan de or doen

Wat kan de bond doen

 1. Bespreek met je bestuurder de vast/flex verhouding binnen de onderneming
 2. Maximering % uitzendkrachten
 3. Maximering % van de Bruto loonsom van flexkrachten
 4. Banen die meer dan 9 maanden per jaar worden bezet door flexkrachten moeten een vaste baan worden.
 5. Beïnvloeden aannamebeleid
 6. Naleving wet
 7. Niet doorschieten flexibilisering,
 8. Niet alleen korte termijn visie,
 9. Or voedt bond
 10. Bevordering naleving
 11. Kritische opstelling aanname beleid (instemming)
 12. Cao handhaven
 13. Afspraken flex-schil (percentages, kosten/baten)
 14. Afspraak max. flex of minimaal eigen personeel met controle
 15. Behoud van interne medewerkers
 16. Flexwerker meer als collega zien, met dezelfde arbeids-voorwaarden
 17. Optimale communicatie intern met vast & flex
 18. Waken voor percentage flex-vast
 19. Strategieplan van uitstroming eigen personeel
 20. Mogelijkheid flexwerker(s) in or

 

 1. Cao afspraken
 2. Maatschappelijk debat (flex-wet)
 3. Inzetten op gelijk werk-gelijk loon vanaf 1e dag
 4. Beperken opéénvolgende contracten
 5. Flexwet “scherper”
 6. Flexwerker meer gelijkwaardig aan vaste collega’s
 7. Vooraf raamwerk-afspraken met overheden en werkgevers
 8. Heldere afspraken maken over flexibilisering (oa cao)
 9. Kaders van flex goed afspreken in de cao, maximaal aantal flex (is controleerbaar) arbeidsvoorwaarde gelijk flex en vast
 10. Zelfde beloning voor flex en vaste krachten met de zelfde opleidingsmogelijkheid
 11. Flexwerkers (uitzend + tijdelijke contracten) onder cao laten vallen waar gewerkt wordt.
 12. Betere afspraken maken in cao
 13. Goed samenwerken met or
 14. Controle op naleving afspraken
 15. Flexwerker moet onder cao vallen van bedrijf waar hij/zij werkzaam is
 16. Zzp’er eigen cao
 17. Gelijke beloning vaste krachte/flex kracht
 18. 70/30% vast/flex sector gebonden max vaststellen !
 19. Flex volgt cao conform de vaste collega.

Aanpak ondernemingsraad op deelonderwerp flex
Op de Studiedag op 23 januari 2012 hebben de ondernemingsraadsleden zich verder verdiept in de volgende instrumenten voor hun aanpak.

Reageer op dit bericht

Onze spelregels

Reageer je vaker? Gebruik dan je profiel. Log in of

Nog 1500 tekens over
Deze naam verschijnt bij je reactie op de website
Je e-mailadres verschijnt niet op de site. En wij verstrekken het nooit aan derden
Annuleren