loading
  • InklappenMijn FNV

Ledenparlement FNV In Beweging

FNV Bondgenoten is aangesloten bij FNV in Beweging, de nieuwe organisatie waarin de FNV werkt aan de vernieuwing van het vakbondswerk. Binnen de FNV is het ledenparlement het hoogste orgaan. Leden uit de 29 sectoren van de FNV hebben hun eigen vertegenwoordigers in het ledenparlement gekozen. Via het ledenparlement hebben leden van de FNV direct inspraak in het beleid van FNV.

Van de 108 zetels die het Ledenparlement telt, worden er 41 bezet door vertegenwoordigers uit de sectoren van FNV Bondgenoten.
Bekijk hier de wie allemaal in het FNV Ledenparlement zit.

Wat doet het ledenparlement?


• Het ledenparlement bepaalt de lange termijn koers van de FNV.
• Het ledenparlement beslist over voorstellen van het dagelijks bestuur voor de uitvoering van deze koers.
• Het ledenparlement controleert het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur bij de uitvoering van hun werkzaamheden.


Ton Heerts voorzitter FNV In Beweging

In rechtstreekse verkiezingen waaraan alle 1,2 miljoen FNV-leden konden meedoen, werd Ton Heerts op 15 mei 2013 gekozen tot voorzitter van FNV in Beweging. Na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag op het FNV-congres in Rotterdam, nam het Ledenparlement het formele besluit tot zijn benoeming.