loading
  • InklappenMijn FNV

FNV Eemshaven: Nederland loopt miljoenen mis door cao-ontduiking

  • 27-03-2013
  • Loes Visser (Persvoorlichting)
  • 2 reacties
Werknemers Eemshaven staan in lange rij voor container.

Nederland loopt jaarlijks honderden miljoenen aan belastingen en premie-inkomsten mis door mistige constructies': door werkers over de grens heen te detacheren, besparen werkgevers op sociale voorzieningen. FNV Eemshaven wil met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pilot starten met inspecteurs van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en de vakbonden. Doel is de cao-ontduiking op te sporen door betere looncontroles.

Een pilot voor looncontroles met een grote pakkans kan bijvoorbeeld op de bouwplaats in Eemshaven plaatsvinden. De bouwput op van de energiecentrales in Eemshaven is een broeinest van vage constructies met buitenlandse werkers, waar cao-loon structureel wordt ontdoken. Dat blijkt uit de loonstroken van mensen uit heel Europa die er werken in de bouw-, metaal- en uitzendsector, die FNV Eemshaven al jaren verzamelt.

'Westland'-constructies

Werkers betalen loonbelasting in het land waar ze werken en premie in het land waar ze wonen. Door in het woonland, bijvoorbeeld Polen, een laag minimumloon op te geven en dat aan te vullen met nettovergoedingen voor wonen en reizen naar het buitenland hoeft de werkgever nauwelijks sociale premies af te dragen. Deze zogenaamde Westland-constructie maakt een werker al snel 25 procent goedkoper.

Zo worden bijvoorbeeld bij de meeste krachten reiskosten ingehouden op het brutoloon en netto uitbetaald. Volgens de cao horen reiskosten bovenop het brutosalaris uitbetaald te worden. Omdat de bouwvakker netto een redelijk loon lijkt te krijgen, klaagt hij niet. "Pas na de klus worden de buitenlandse werkers met de neus op de werkelijkheid geduwd, namelijk dat ze geen WW- of pensioenopbouw hebben. Dan pas komt het besef", stelt Masja Zwart van FNV Eemshaven. "Omdat de Belastingdienst niet naar cao-regelingen kijkt én ook niet over grenzen heen samenwerkt, komen werkgevers met dit soort trucs weg."

Versnipperd toezicht

Het ministerie controleert op minimumloon, de vakbond controleert op cao-loon en -regelingen, de Belastingdienst checkt loonbelasting en premieafdracht in Nederland, en de buitenlandse instanties controleren op de juiste afdracht in de woonlanden. Het toezicht op loon en belastingen is dus te versnipperd, vindt FNV Eemshaven, en instanties werken niet of nauwelijks samen. Daar komt bij dat opeenvolgende kabinetten fors hebben gesneden in de Arbeidsinspectie.

Dubbel nadeel voor werkers

Van de werkers op de bouwplaatsen in de Eemshaven wordt 70 procent onder cao-niveau betaald, stelt FNV Bondgenoten. Vakbondsbestuurder Zwart kent Portugese bedrijven die op deze manier maar 60 procent van het loon netto uitbetalen. Goede werkgevers die zich aan de regels houden, kunnen daar niet tegenop. Omgerekend lopen de werkers op de bouwputten in Eemshaven 50 miljoen euro per jaar mis, waarover de overheid dus ook geen belasting en premies kan innen.

Goedwillende bedrijven worden kapot geconcurreerd, werkers zijn niet of nauwelijks verzekerd, stelt FNV Eemshaven. Europese lidstaten lopen zelfs miljarden mis. Zolang het ministerie niet het cao-loon als uitgangspunt neemt, blijft dit geld weglekken, met alle gevolgen van dien voor de Europese arbeidsmarkt.

"Het salaris van buitenlandse werkers is al zo'n 20 procent lager. Daar komt de Westland-truc in Polen of Portugal nog eens overheen", constateert Masja Zwart van FNV Eemshaven. "Door deze mistige constructies hebben werkers en de goede werkgevers dubbel nadeel."

Gewoon Goed Werk

FNV Bouw en FNV Bondgenoten werken samen onder de naam FNV Eemshaven om de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden op bouwplaatsen in de Eemshaven te verbeteren. FNV Eemshaven helpt werkers voor hun belangen op te komen. FNV Eemshaven wil Gewoon Goed Werk . Werk met genoeg zekerheid, respect en groei voor iedereen.

Lees ook:
> Download de brief aan minister Asscher (pdf) 
> Steigerbouwbedrijven in Nederland ontduiken massaal cao  (26 maart 2013)

Reacties

Reageer
Mien63
Mien63 zegt:

Beste, WAT zal hier toch aan de Hand zijn?? Ligt dat aan Mij?? Of ziet Emiel Roemer het toch beter! Het mooie hiervan is dat gristelijken het zelfs nog ontkennen óók, en net doen of het niet wáár is?? >>>>>>>>>>> De Tweede Kamer heeft onlangs een heel bijzondere motie aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, 50+, SGP en D66 wilden duidelijk maken dat Nederland géén belastingparadijs is. Dus pas op hoor, zeg niet dat Nederland een belastingparadijs is. Dat mag echt niet, zelfs niet als uit alles blijkt dat Nederland absolúút een belastingparadijs is. Deze partijen hebben met hun motie de plank lelijk misgeslagen. Nederland kent zo’n 23.000 brievenbusmaatschappijen, alleen al op de Prins Bernhardweg 200 in Amsterdam zijn 2670 bedrijven gevestigd, op één adres... Dit zijn bedrijven waar niemand werkt, waar niet één computer staat en waar nooit een telefoon rinkelt. Wat wel rinkelt is de kassa: jaarlijks sluizen deze bedrijfjes €8.000.000.000.000,- euro door ons land. Hoeveel? Acht biljoen euro, oftewel acht duizend miljard euro! Het tv-programma Tegenlicht liet deze week zien hoe dat werkt. Grote bedrijven als Apple, Google, Microsoft en Starbucks betalen amper belasting doordat ze via een duizelingwekkend ingewikkeld netwerk van bedrijven en dochterondernemingen hun geld zo verplaatsen dat er uiteindelijk amper belasting betaald hoeft te worden. Nederland is in dat netwerk een belangrijke schakel.

Mien63
Mien63 zegt:

Vervolg van hier boven >>> Wie zit er nu hier te liegen??>>> Nederland is in dat netwerk een belangrijke schakel. In ons land hoeven deze bedrijven geen belasting te betalen over de betaling van rente of royalty's naar het buitenland. Daarbij kunnen multinationals geheime afspraken met de belastingdienst maken over hun belastingaangifte. Ziet u het al gebeuren? Met de blauwe envelop in de hand gaan onderhandelen met de belastingdienst? Nee, voor u en mij is dat niet weggelegd, maar voor multinationals wel. De Britse oud-minister Healey zei ooit dat het verschil tussen belastingontduiking en belastingontwijking de dikte van een gevangenismuur is. Ik ben dat van harte met hem eens. Nederland is een belangrijke schakel in een vorm van gelegaliseerde diefstal waardoor overheden overal ter wereld vele honderden miljarden aan belastinginkomsten mislopen. Nederland is een belastingparadijs. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.>>>>> Emile Roemer

Reageer op dit bericht

Onze spelregels

Reageer je vaker? Gebruik dan je profiel. Log in of

Nog 1500 tekens over
Deze naam verschijnt bij je reactie op de website
Je e-mailadres verschijnt niet op de site. En wij verstrekken het nooit aan derden
Annuleren