loading
  • InklappenMijn FNV

FNV zit na vervolgoverleg op één lijn

De Federatieraad van de FNV heeft gisteren in een vervolgoverleg gesproken over de volgende stappen in het pensioenoverleg. Afgelopen maandag was duidelijk dat er nog verschillen lagen tussen bonden die nader rekenwerk vereisten. Dat rekenwerk heeft nu tot een gezamelijke oplossing geleid.

Er is gekozen voor een optimale zekerheid, zodat mensen bij benadering weten welk inkomen ze hebben na pensionering. Dat vindt FNV Bondgenoten erg belangrijk. Daarbij is het ook van belang dat de koopkracht (door indexatie van je pensioen) op peil blijft.

Eén pensioenmodel

In een constructief overleg is gekozen voor één pensioenmodel waarin wordt uitgegaan van een hoge zekerheidsmaat, dichtbij de huidige. Daarbij gaat de FNV uit van het huidige stelsel en een daaraan aangepast toetsingskader. De fondsen hebben wel de vrijheid te kijken, hoe ze precies met het evenwicht tussen zekerheid en koopkracht omgaan. Dat is nu ook zo.

Geen verwarring

Voordeel van één pensioensysteem en één toetsingskader is, dat geen verwarring ontstaat, zeker als mensen van baan en dus pensioenfonds wisselen. Voordeel van een systeem lijkend op het huidige is, dat je tot nu toe opgebouwde pensioenrechten en rechten die je in het aangepaste systeem opbouwt, bij elkaar houdt.

Verder uitwerken

Een werkgroep, bestaande uit pensioendeskundigen en cao onderhandelaars die zitting hebben in de grote pensioenfondsbesturen, zullen de richting die samen is afgesproken de komende tijd nader uitwerken. Dat vergt nog wel wat werk.

Daarmee is de FNV weer op één lijn en dat biedt perspectieven voor een kwalitatief goed en toekomstbestendig pensioensysteem, dat de juiste mix biedt van zekerheid en koopkracht.


De echte strijd

Nu de eenheid in de FNV is hersteld, geeft dat kracht om de echte strijd aan te gaan: die met de werkgevers en het kabinet. Zij moeten hun bijdrage leveren om een goed, eerlijk en zeker pensioen voor iedereen mogelijk te maken.

Werkgevers en werknemers zijn in de pensioenfondsen samen verantwoordelijk voor een goed pensioen. De pensioenpremie kan niet meer stijgen omdat we steeds ouder worden, maar wél als de beleggingsopbrengsten tegenvallen. Werkgevers moeten daaraan meebetalen, maar ze willen zich daaraan onttrekken. FNV Bondgenoten gaat de bedrijven in, om een zeker en eerlijk pensioen op te eisen.

Naast de afspraken die nodig zijn voor een goed pensioensysteem, moet het kabinet het mogelijk blijven maken dat mensen nog steeds kunnen stoppen vanaf 65 jaar met een fatsoenlijke AOW, ook al krijgen zij dan een ‘strafkorting’ van 6,5 procent. Dat kan door de AOW te laten stijgen met de verdiende lonen. Dat is onze eis. En de lager betaalden moeten kunnen blijven rekenen op ouderenkortingen, maar die wil het kabinet juist afbouwen. Dat kan absoluut niet, en is voor de FNV breekpunt in het pensioenakkoord.

Trefwoorden: Pensioen

Reacties

Reageer
Cees van de Vosse
Cees van de Vosse zegt:

Gaan jullie nu ook eens bewerkstelligen dat degene die meer heeft betaald ook meer krijgt, of iets van die aard? Leggen jullie dat nu ook eens naar ons leden goed uit ? Het is minnetjes dat zoiets door het goede consumentenprogramma "RADAR" naar voren wordt gebracht en wordt verduidelijkt, want van de FNV heb ik nog niet zulke duidelijkheid hierover meegekregen, of heb ik dat gemist ?

bram van der staay
bram van der staay zegt:

goeden middag ik ben 14-3-1955 geboren dus 56 jaar,ik werk sinds 17-8 1970 dus bijna 41 jaar wanneer kan ik met pensioen? moet ik ook tot mij 66 jaar of telt mischien mij arbeids verleden mee, ik heb dan 51 jaar gewerkt. de mensen die dit nu uit gaan maken beginnen ongeveer 15 jaar later dus op hu 30 e jaar dus die werken geen 51 jaar ik heb een zwaar beroepen ben het werken na 40 jaar nu zat en ben bijna versleten hoe wordt dit voor mij opgelost in de toekomst?

Joris Jansen
Joris Jansen zegt:

Wat bedoeld FNV nu precies met "optimale zekerheid/hoge zekerheid" en dat mensen "bij benadering" weten welk inkomen ze hebben na pensionering. Volgens mij spreken deze termen over het feit, dat niets zeker is! Hoe zit het met verder met het "risicodragen" en "door wie". Ik vind in bovenstaand stuk hierover niets terug en nogal vaag!

Carel Molenschot
Carel Molenschot zegt:

Ik ben het grotendeels met Bram van der Staay eens. Ook ik heb er inmiddels bijna 42 jaar werken opzitten. Ik ben 56 jaar en op mijn 14e begonnen met werken. Grote gezinnen vroeger betekende voor de oudsten vroeg aan de slag. Er moest tenslotte geld binnenkomen bij de ouders die het niet breed hadden. Toen er geld binnenkwam was studeren op avondscholen en/of bedrijven de mogelijkheid om aan te grijpen. We hadden een volledige baan, een bijbaan(en) en moesten studeren. Zoals Bram stelt gaat een deel van de jongeren pas tussen de 25 en 30 jaar aan hun arbeidzame leven beginnen en werken zodoende vele jaren minder dan eerdere generaties. Daarnaast was ons land in opbouw en werden er allerlei zekerheden door vadertje Drees in het leven geroepen waarvoor premie betaald moest worden, zodat op latere leeftijd van het pensioen genoten kon worden. Mijns inziens is er de afgelopen deccenia teveel met onze duurbetaalde premies geknoeid en kan het niet meer besteed worden aan die mensen die het opgebracht hebben. Er is voldoende jong volk wat wel een uitkering ontvangt, maar nog nooit gewerkt heeft. Laat staan dat ze meegedaan hebben aan de opbouw van ons land en aan de sociale stelsels hebben bijgedragen. Ik hoor alleen maar dat ons land vergrijsd en de zekerheden niet meer opgebracht kunnen worden. Gemakshalve vergeet men dat die grijsaards nog steeds werken en op moeten brengen voor allerlei pluimages van de bevolking die nog nooit hun steentje of 'n dubbeltje hebben bijgedragen!

jan wester
jan wester zegt:

Ik hoop dat ik nog lang gezond blijf. Ik wil niet straks van de ene dag op de andere dag met pensioen en dat was het dan. Lijkt mij niet goed voor zowel je lichamelijke als geestelijke gezondheid. Deeltijd pensioen dat lijkt mij wel wat. Je blijft betrokken en het houd je jong. Zo kan je ook in zware beroepen op een prettige manier naar je uiteindelijke pensioen toegroeien. meer vrije tijd en toch nog genoeg financiële middelen.

wout de bruin
wout de bruin zegt:

als men nu op mijn pensioenoverzicht gaat bekijken wat men krijgt als men 65 jaar isi en rekent dat hier 51 jaar voor betaald is wordt men zonder pardon met een aalmoes weggestuurd, onze regeringen hebben gewoon diefstal gepleegd door uit de fondsen geld weg te halen en alle problemen als gevolg van de crisis heerlijk bij jan met de pet neer te leggen want die kan toch niks meer doen ( eigenlijk leeft de slaventijd nog steeds voort) de regering donner regelt met recht alles van de wieg tot het graf ( naturlijkwel in zijn eigen voordeel) men vergeet in de strijd dat er in het verleden al een verschuiving is geweest van 62 naar 65 waar men pre pensioen voor heeft betaald , tevens erger ik mij steeds meer aan het feit dat er naar de jongeren wordt verwezen en dat daardoor ons systeem niet meer te betalen zou zijn is dat ook zo gezegd toen onze jongeren mochten genieten van een welvaart en de salarissen onbetaalbaar werden een wel vaart die gebracht is door mensen die vandaag afgedankt in de verzorging zonder menswaardig bestaan zitten en niet konden sparen voor hun oude dag maar alles gaven aan hun kinderen zodat zij het beter hadden, dus fnv maak je nu maar eens hard en ga samen met de andere bonden maar eens duidelijk maken aan de heren in den haag die nu bezuinigen via de gemeentes dat het afgelopen moet zijn met de afbraak van nederland

Dre Elbers
Dre Elbers zegt:

Ik ben van bouwjaar 1956 en wij hebben overal aan meebetaald. Ik ben werkzaam op het spoor en heb alleen daar al 35 jaar opgebouwd.Ik ben op mijn veertiende begonnen met werken.Vijfendertig jaar altijd onregelmatig werk waarvan veel in de nachtdienst.Nu komen we op een leeftijd dat nachtdienst steeds moelijker wordt,maar we worden steeds meer in de nachtdienst gepland en jeugdig personeel bedankt voor de eer want in het weekend en s"nachts willen ze niet werken.En nou moeten we voor een fatsoenlijk pensioen ook nog langer doorwerken.Voor Wie???? Geen probleem voor mensen die ziek zijn maar wel die de kantjes er af lopen of nog nooit hebben gewerkt. Ik wil ook op een gezonde manier straks genieten van mijn pensioen.

Andre de Jong
Andre de Jong zegt:

Zowel de werknemers en de werkgevers zijn verantwoordelijk voor een goede opbouw pensioen. De kapitalen moeten op deskundige wijze belegd worden en geen proposionele salarisen betaald worden over de ruggen van de werknemers. Een ieder moet kunnen profiteren van een zuivere opbouw van de pensioen gelden. Zelf ben ik geboren in juli 1951 en ben werkzaam sinds juni 1965 en gelukkig heb ik altijd werk gehad. Het zou prettig zijn als er een behoorlijk pensioen klaar zou staan. Maar zoals een ieder weet de maatschappij is veranderd men is niet sociaal genoeg er wordt gegraaid en daar betalen wij nu de vruchten van. Helaas van laag naar hoog opgeleiden. Laten we hopen dat alle werknemers en gevers dat ook gaan in zien en dat de pensioenen met rust gelaten worden. In de jaren 80 en 90 hebben de regeringen en bedrijven hun balans in evenwicht trachten te brengen door te graaien in de pensioen kassen helaas werkt dat nu door. Ik hoop dat het FNV er stevig in gaat en zorgt voor een rechtvaardig pensioen.

Andre de Jong
Andre de Jong zegt:

Zowel de werknemers en de werkgevers zijn verantwoordelijk voor een goede opbouw pensioen. De kapitalen moeten op deskundige wijze belegd worden en geen proposionele salarisen betaald worden over de ruggen van de werknemers. Een ieder moet kunnen profiteren van een zuivere opbouw van de pensioen gelden. Zelf ben ik geboren in juli 1951 en ben werkzaam sinds juni 1965 en gelukkig heb ik altijd werk gehad. Het zou prettig zijn als er een behoorlijk pensioen klaar zou staan. Maar zoals een ieder weet de maatschappij is veranderd men is niet sociaal genoeg er wordt gegraaid en daar betalen wij nu de vruchten van. Helaas van laag naar hoog opgeleiden. Laten we hopen dat alle werknemers en gevers dat ook gaan in zien en dat de pensioenen met rust gelaten worden. In de jaren 80 en 90 hebben de regeringen en bedrijven hun balans in evenwicht trachten te brengen door te graaien in de pensioen kassen helaas werkt dat nu door. Ik hoop dat het FNV er stevig in gaat en zorgt voor een rechtvaardig pensioen.

Herman Tromp
Herman Tromp zegt:

ik ben geboren in '56...van de generatie die dus overal buiten dreigt te vallen; zo was er ooit 'n 40-dienstjarenregeling...zo kon je ooit met 57,5 met de vut...dat werd 58-60-61 en ga zo maar door. ik heb onderhand 37 jaar gewerkt...en daar zullen nog wel 'n heeeel aantal jaren bijkomen! ik ben chronisch longpatient en wil graag (ALS ik de 65 al haal) nog 'n paar jaartjes van m'n 'vrijheid' kunnen genieten....en dan liefst zonder zuurstoftank! mij is ook opgevallen dat er zoveel mensen (ook jongeren) bij de deur lopen, waarvan sommigen nog nooit hebben gewerkt. de werkgevers hebben allerlei smoezen om deze mensen niet aan te nemen; te oud, niet genoeg ervaring of uit discriminatieve overwegingen. moet ik dat nu nog minstens tien jaar aanzien? ik werk om te leven, en leef niet om te werken!

Jeroen Mulders
Jeroen Mulders zegt:

Op zicht niks mis mee met al deze uitingen, ware het niet dat ook in deze opzet Jan met de pet weer opdraaid voor de pensioenen, van de hoger opgeleiden. Juist door de werking van de zgn. solidariteits regeling, ( 1e 20 jaar inleg *50) 2e jaar (inleg *28) wat nu wordt gemiddeld vaan 2* inleg *35.... Juist in het laatste jaar bouw je bedudiend minder op, en omdat hoger opgeleiden vanuit hun loon staks gunstige uitgemiddeld worden krijgen die meer en jan met de pet minder. Neen dat is sociaal. Om nog maar niet te spreken van sommige werkgevers die er pensioen technisch een puinhoop van maken....Ik, ? Ik houd een slag om de arm en moet het allemaal maar eens eerst zien. Voor meer info, vooral de Radar tekst en uitleg kijken van vorige week, DIe ging totn over de pensioenen....

m kremers
m kremers zegt:

Ik vraag me af of de mensen met een jongere levenspartner weten dat als zij hun 65 jaar hebben berijkt in de toekomst {2015}geen partnertoeslag meer krijgen tot de partner ook 65 jaar wordt . Het is misschien verstandig dit onder de leden kenbaar te maken en het mee te nemen in de onderhandelingen dit kan zeker veel armoede in de toekomst voorkomen het zijn juist de mensen met de laagste inkomens die daarin het meest getoffen worden en vaak niet bij kunnen sparen.Dit lees en hoor ik nergens in de onderhandelingen en verslagen.

kees van eekelen
kees van eekelen zegt:

mij lijkt dat je je kwetsbaar opsteld als je voor je pensioen afhankelijk bent van de bewegingen van de beurs, . . geld verdelen over meerdere "investeringen", ook gewoon sparen, lijken mij uitkomst te bieden !? zo doe ik dat zelf ook. en wordt er over gedacht wie er profiteert (en geprofiteerd heeft) toen de beurzen erg goed waren, toen er ongelofelijk veel in de zakken van "'t kader van de pensioenfondsen" is verdwenen, van mijn pensioen ? toen hoorde ik namelijk niemand melden dat de pensioenindexering naar zeg 140 % ging.

a bruin
a bruin zegt:

nou, de vakbond slaat zich weer eens ten koste van de gewone man op de borst,wat hebben we een goede oplossing en wat zitten we toch op 1 lijn met zijn allen. nou vakbond volgens mij is jan modaal het daar niet zo met eens. ik werk al van mijn 15e jaar ik ben nu 57 jaar en weet nog steeds niet wat mijn pensioen wordt en blijft. zelfs de datum van pensioenering is niet definitief. wij betalen ons scheel aan pensioen premies en krijgen er ?????? voor terug ,knap werk vakbond. geweldig 1 pensioenmodel met "hoge zekerheidsmaat"de fondsen hebben de vrijheid in hoe en wat. ja dat weten we inmiddels wel hoe dat gaat. als ze tekort komen halen we dat gewoon middels een premie verhoging terug. dat de fondsen zich rijk maken ten koste van de gewone man dat weten we inmiddels maar dat jullie als vakbond niet jullie tanden eens laten zien en echt opkomen voor de werkende klasse dat gaat jullie nog veel meer leden kosten,waar blijft de oorsprong van de vakbond veel is er voor ons al weggegeven en de laatste verworven rechten gaan nu langzamerhand de deur uit. en dit alles onder het mom van een onbetaalbare pensioenregelingen voor iedereen. nou als het aan mij ligt starten we nu een opstandige werknemers klasse die zijn betaalde rechten vordert die het jarenlang betaald heeft. laat de mensen die 65 jaar zijn gewoon op pensioen gaan en laat de werkloze jongeren het werk proces maar in gaan en voor die jongeren die wel willen en thuis zitten ik eruit en jullie erin.

gh van Loo
gh van Loo zegt:

diep treurig hoe de mensen wat dit voorons regelen dit weer in hun eigen voordeel laten uitpakken ben 59 jaar heb 44 jaar gewerkt als ik op m,n 62 stop krijg ik een strafkorting heb dan 48 jaar gewerkt als de beter verdieners op hun 67 stoppen na 42 jaar gewerkt te hebben krijgen dan een bonus jan met de pet krijgt na 6 jaar langer gewerkt te hebben een strafkorting ???? heren vakbonds bestuurders probeer mij dit maar eens uit te leggen maar ja van dit systeem profiteren jullie natuurlijk ook o??? gerechtigheid???? ben 41 jaar vakbondslid maar heb langzaam de neus vol van jullie gemene praktijken

Larry Engel
Larry Engel zegt:

Was al deze commotie nu wel nodig ? Of wil onze voorzitter van bongenoten zich profileren , zoja dan heeft hij het op zeer verkeerde manier gedaan. Het eensluidend besluit lezende dan is er niets nieuws aan. Nu is bij "benadering " het pensioen inkomen zeker (net als nu heden ten dage). Ik vind de vorige afspsraak van een gegarandeerd pensioen inkomen beter dan het nu voorligt. Wel zou ik dan een maximum bedrag willen zien waarmee de pensioenfondsen mogn beleggen! dus 105 % in de pot van de pensioenfondsen van rijkswege opgelegd , en alles boven de 105 procent mag men beleggen. Kortom een onnodige actie van bondgenoten (waartoe ik ook behoor) en een onbehoorlijk gedrag van de voorzitter van bondgenoten. Van mij mag hij zijn positie eens goed annalyseren en de eer aan zichzelf houden en opstappen,want hij is de aanstichter geweest van al deze commotie die in weze niets gebracht heeft. En in mijn ogen schade heeft toegebracht aan de FNV , maar vooral aan bondgenoten.

Peter van Barneveld
Peter van Barneveld zegt:

Ik denk dat het de hoogste tijd is voor de opvolging van Jongerius. Ze komt steeds onechter over in de media.

Hans de Rijk
Hans de Rijk zegt:

Beste FNV, helaas nog steeds voor mij een onduidelijke uitleg over het nadere rekenwerk dat jullie verricht hebben om op 1 lijn te komen. Zeker het schrijven van de tekst ""om een akkoord te bereiken wat zo dicht mogelijk licht bij het huidige"" voorspeld alvast weinig goeds. Ik heb hier en daar wel eens in meer of mindere mate aangegeven dat slechte jaren (3, 4, 5Jaar) op 30 jaar totaal niet opwegen om andere pensioenafspraken te maken.Als ik nu al weer zie dat de duitse economie draait als nooit tevoren komt nederland daar echt wel achteraan.Hebben we een kleine hobbel gehad met wat minjaren voert dat meteen de boventoon.Ik snap ook niet waarom als een bedrijf een goed pensioensysteem heeft en aardig rond kan komen ook maar moet vallen onder een algehele pensioen verandering.Als jullie afspraken het pensioen erg verslechteren dan moet ik helaas maar mijn bondsabonnement opzeggen en dat gaan beleggen om mijn achteruitgang op te vangen. Ik ga het aanschouwen wat er eerdaags gepresenteerd word.......Ik ben benieuwd.

Gert Groot Bluemink
Gert Groot Bluemink zegt:

Ik kap ook met de bond , want dit slaat nergens op , ze moeten maar zo door gaan , en zeker de voorzitter.

Rob Zuydervelt
Rob Zuydervelt zegt:

Ik ben benieuwd wat deze garanties ons weer gaat kosten. Ik heb veel jaren betaald voor VUT regelingen en telkens weer wordt de laatste tijd alle leuke regelingen als ruilmiddel voor de CAO gebruikt. Ik had er (daar ging ik ook van uit zo'n 10 jaar terug) met 57 uit gekunt. Nu is deze VUT regeling geschrapt. Op dit moment kan ik er nog uit met een uitgedunde VUT en een dag werken in de week met mijn 62,5 jaar. Ik ben echt benieuwd of ik straks na een dikke 40 jaar werken nog ERGENS gebruik van kan maken .....en of dat dan ook nog eens betaalbaar is. Iedereen moet tegenwoordig inleveren, dat is gezien de economie ook best duidelijk. Wat echter erg onduidelijk is is het fijt dat er nog steeds hoge bonussen worden betaald van enkele tonnen tot miljoenen. Ik werk best hard; hoe hard moet je werken om zulke bonussen binnen te halen?! Hopelijk is er nog een pensioen als ik over 8 jaar de 65 mag halen.

herman bennink
herman bennink zegt:

als je de hele dag op een stoel zit zal het wel meevallen tot 67 maar de heledag zwaar werk doet of met de handen werk ben je blij dat het 65 is of eerder ik vindt als je 45 jaar gewerkt heb dan heb je toch genoeg betaald dacht ik zo er lopen nog genoeg jongeren bij huis helb die dan maar aan werk dan komt er ook wel meer geld in die pot

Dennis van Cromvoirt
Dennis van Cromvoirt zegt:

Voormalig vankbondsman De Waal, als waakhond van de overheid bij ING aangesteld, vindt het allemaal goed die bonussen, het had voor hem nog wel wat hoger gekund. Dank je, Lodewijk! Namens alle ING spaarders, die ook al zo tevreden zijn met hun spaarrentes. ======ANP publiceerde vandaag het volgende bericht: “Niet goed gecommuniceerd” “Wij betreuren de commotie over het beloningsbeleid”, zei commissaris Jeroen van der Veer tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. “Wij hebben niet goed gecommuniceerd. Het was een echte inschattingsfout. Natuurlijk vinden we het heel erg vervelend en natuurlijk rekenen we ons dat zelf aan.” Van der Veer voegde wel meteen toe dat de ING-top in vergelijking met andere grote bedrijven weinig verdient. “Wij willen geen afbreuk doen aan de kritiek, maar ING is een internationaal bedrijf. Het zou gevolgen kunnen hebben als deze bank het topkader niet voldoende beloont.” Zo zie je maar weer, de top van de samenleving verdiend te weinig en de onderkant van de samenleving te veel. Mede dank zei ÓÓK de vakbond(leider(s)).

Salco  de Winter
Salco de Winter zegt:

Wat ben ik blij met al die (loze) en vooral dure garanties. Je zou bijna denken dat Bondgenoten zich wil profileren ten koste van diegenen die wat langer voor hun pensioen zitten en graag wat meer risico kunnen en willen nemen. Wat zijn de rechtse media blij met onze bond. Het is toch bekend dat garanties peperduur zijn. Laat men toch zelf kunnen kiezen of hanteer het levencyclus (meer garanties als je dichter bij je pensioen zit). Op lange termijn zijn met minder garanties rendementen van 8% haalbaar. Zit je kort voor je pensioen moet je dat risico natuurlijk niet nemen.

paul s
paul s zegt:

het zou beter zijn dat onze vakbond zich bezig ging houden met de belangrijke dingen in ons leven. als we zien dat onze ouders moeten leven in een omgeving dat verpest word door een urinre lucht, dat onze gehandicapte medemensen keer op keer gekort worden, dat ze menen dat gehandicapten produktief werk aan kunnen, en dan geen mening uiten over de explosieve bonussen, vraag ik mij af moet ik na 43 jaar lid zijjn nog lid blijven. de vakbond is vervreemd van haar leden.

Klaas Schutter
Klaas Schutter zegt:

Dat niemand enige garantie kan geven over de precieze hoogte van een pensioenuitkering op termijn snap ik. Dat de gemiddelde werknemer de rekening moet gaan betalen als zaken goed fout gaan, zoals in Griekenland,Spanje enz.,enz dringt kennelijk nog niet door. Dat de regering met een strafkorting mensen wil gaan dwingen langer door te werken dan voor velen gezond is hoor ik van de BONDEN erg weinig over. Het lijkt er sterk op dat een groep (slimmerikken) onopgemerkt en ook ongestraft de financiele markten en systemen uit eigen gewin heeft misbruikt en zal blijven misbruiken en derhalve mooi weer kan blijven spelen over de ruggen van modale belastingbetalers! Wat ik bedoel: Bonden kom met een eerlijk en duidelijk verhaal en ga als bestuur doen wat je moet doen ( met of zonder Agnes)Ga de belangen van de werknemers keihard verdedigen dat is precies de reden waarom mensen lid van een bond zijn. En vergeet vooral niet zeer goed op de pensioengelden van de werknemers te passen. Dat is toch wel het minste waar we op mogen rekenen toch? of is het alweer te laat?

Teije Stoffers
Teije Stoffers zegt:

Jammer dat we niet iederen meer kunnen mobiliseren maar eigenlijk zouden we met z'n allen de boel moeten platgooien want de gewone man krijgt klap na klap en de heren graaien en blijven graaien. Eens is de maat vol en volgens mij is dat nu bereikt. Ikzelf ben 42% afgekeurd met een versleten rug zit op een minimum uitkering van ca. 780,00 netto WW en 257,00 netto WIA terwijl ik als Int chauffeur toch vaak tussen de 2400 en 2800 netto p/mnd zat. Dus 2/3 moeten inleveren. Terwijl de heren bonus na bonus opstrijken terwijl er oud vakbondsmensen in Raad van Commisarissen zitting hebben en die er niets tegen doen. Kun je dan nog 's morgens naar jezelf kijken in de spiegel? Denk hier maar eens over na

Hennie  Hofman
Hennie Hofman zegt:

Ik ben geboren op 8 februari 1958 , ben op mijn 15e jaar begonnen met werken (ja, vakbond dat bestond nog in die tijd iets wat jullie zijn vergeten) en werk nu 38 jaar bij hetzelfde bedrijf. Mag als het aan jullie ligt op mij 67 jaar met pensioen en jullie vriend minister de Jager maandag en dindsdag maar praten in Griekenland over hun schuldenlast. Een land waar men met 55 jaar met pensioen gaat zonder pensioen premie betaald te hebben en van AOW premie heeft nog niemand in dat Europa gehoord. Nee vakbond, AOW premie en pensioenpremie zijn gewoon verkapte belastinggelden echter de naam is anders. Wens u fijne besprekingen in de SER maar de werknemer schiet er niets mee op. Voor u als top van een vakbond ligt, zoals velen u al zijn voorgegaan, een mooie baan als commissaris in het verschiet.

Bezorgde Nederlander
Bezorgde Nederlander zegt:

Wij hebben in Deventer gestaan om te strijden voor met 65 met pensioen te kunnen wat gebeurt er het word al opgekrikt naar 67 en als de levensverwachting beter word nog verder en wie bepaald of iets zwaar werk is (de werkgever het kabinet) . De F.N.V. zijn een stelletje slapjanussen jullie bond gaat kapot geloof me . Er kan beter een crematorium aan het eind van de bedrijven gezet worden want straks moet je zo lang werken dat je geen leven meer heb na je werk . GA JE SCHAMEN F.N.V

Hennie Hofman
Hennie Hofman zegt:

Wat u misschien nog niet weet, de Griekse regering heeft zijn goedkeuring gegeven voor de bouw van een Formule 1 circuit in Pantras. Kosten slechts 95 miljoen Euro. Voor alle duidelijkheid, het zijn UW EURO'S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

Zo jammer he de generaties spelen elkaar inmiddels hier de zwarte piet toe en dat terwijl we elkaar nodig hebben. Ik ben niet van 56 52 0f 55 ik ben van 66 maar ben ook op mijn 16e begonnen. Ook ik heb straks als het aan de bonden en regering en wergevers ligt straks 51 jaar gewerkt. Zo als er door vele hier geroepen wordt moet het toch mogelijk zijn de pensioenen en AOW aan arbeidsparticipatie te koppelen. dat lijkt me hoe dan ook de meest solidaire oplossing ongeacht welke leeftijd je hebt. Het moet wel mogelijk zijn om op een normale manier door te kunnen werken wanneer je niet gebruik wil maken van je pensioen . Maar dit schijnt nog al lastig te zijn te veel administratie dus kiezen we voor het gemak en doen colectief de leeftijd omhoog. Dan krijg ik steeds als 44 jarige te horen jij bent nog jong jij kan je nog bij verzekeren. Dan is mijn antwoord steeds weer: waar van welk stukje geldnood kan ik me bij verzekeren? ik ben wekzaam in de metaal en techniek als monteur niet bij de ING top.

Leo Lansbergen
Leo Lansbergen zegt:

Opvallend dat er alleen maar ouderen reageren ! Iedereen spreekt over zichzelf, zijn (te lange) arbeidsverleden en zijn recht om op zijn 65e, en liefst veel eerder, te stoppen. Waar is de solidariteit met de toekomstige generatie ? Tussen haakjes, ik ben 60 jaar......

Hennie Hofman
Hennie Hofman zegt:

Ik kan me de equete uitslag nog goed herinneren. Met grote meerderheid zou men accoord zijn met de ingeslagen weg van de FNV wat betreft de verhoging van de pensioen/AOW leeftijd. Toen werd er al gewezen op het feit dat velen zich deze meerderheid niet kon voorstellen en dat blijkt ook wel, nu er vrijwel alleen ouderen reageren op de zogenaamde eenheid bij ""onze"" vakbonds vertegenwoordigingen.

Kees Leermakers
Kees Leermakers zegt:

Wordt het niet tijd dat iemand die 40 jaar gewerkt heeft ,en netjes premie pensioen afgedragen heeft ,mag stoppen met werken ,om te genieten van het leven . Laat mensen die gestudeerd hebben en meer geld verdienen maar werken voor personen die al van hun 18 jaar gewerkt hebben .

C Heskes
C Heskes zegt:

Hoe is het toch mogelijk, de pensioenfondsen moeten toch op zijn minst zo'n 5 of 6 jaar gigantische meeropbrengsten uit de beleggingen hebben gehaald toen zelfs complete nitwits kans zagen om grof geld te verdienen met beleggen.Nu is er twee jaar crisis en komen ze te kort? Los daarvan is het bijzonder dat je nooit meer wat hoort over de gedachte destijs achter de VUT regeling.Dat was toch dat ouderen plaats moesten maken voor jongeren op de arbeidsmarkt.Omdat die jongeren vooral niet van school in een uitkering terecht zouden komen, en op die manier calculerende burgers zouden worden.(bv.ik ontvang nu € 1000,= uitkering en als ik ga werken €1200,= , maar dan moet ik wel 5 x per week vroeg m'n bed uit.) Inmiddels heb ik zeer vele collega's uit mogen zwaaien, maar een paar jaar voordat het mijn beurt was werd het afgeschaft, en mag ik wel blijven betalen voor, maar geen gebruik maken van.(geboren 1950)

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Wat vinden de magnificent seven hier eigenlijk van, zij zijn tenslotte degene die (terecht) de knuppel in het hoenderhok hebben gegooid, misschien moeten juist zij hierover met een statement naar buiten komen, ja toch … Jan Berghuis, Jos Brocken, Jan Willem Dieten, Roel Berghuis, Jan Heilig, Mari Martens en Joost van Herpen, hoe hebben jullie van de bond_genoten?

Martin Nieboer
Martin Nieboer zegt:

Het gaat allemaal in het leven om de zogenaamde bruine arm. Als je met een achterbakse geniepige blik maar mee lacht met de zogenaamde heren met stropdas, kom je uiteindelijk het verst. De leiding van het FNV, werkt volgens hetzelfde principe, de enige manier om dit soort mensen aan te pakken is creeren van gezichtsverlies dwz in het openbaar door het stof gaan. De ENIGE MANIER is dus massaal zeggen mijn rug op, daar zijn mensen die financieel onafhankelijk zijn of denken te worden gevoelig voor.

Ton Odijk
Ton Odijk zegt:

Eindelijk een bond met een geluid. Maar Nederland is rechts.Mijn ouders moesten plaats maken met 40 jaar dienstverband of 55 plus regelingen .Voor ons de jeugd. De regering heeft de pensioen fondsen leeggeroofd. Maar nu zeggen de bond (wijh allen dus) heeft het gedaan. Armand zong al in de zeventiger jaren DE NEDERLANDER IS EEN MEELZAK HIJ GAAT TOCH NOOIT STAAN,Kijk om je heen Frankrijk pensioen van 55 naar 57 jaar staken enlaten zien dat je met de plukkers van rechts niets opschiet.Zei Mark niet dat we onze schulden niet door moesten geven aan de volgende generatie? na vier maanden heeft hij al staats leningen afgesloten en wie betaald deze? Kom op wij zijn de bond en niet alleen de bestuurders. Nu op een lijh voor pensioen hierna voor een eerlijke verdeling van de kosten en lasten. Of ontvangt u ook al een bonus evengroot als uw jaar salaris.??

R van de berg
R van de berg zegt:

Mag ik jullie er aanherinneren dat vroeger de VUT en nu het vroegpensioen is uitgevonden om de "ouderen" eerder te laten stoppen met werken om zodoende banen te scheppen voor de "jongeren." Er is namelijk in Nederland geen werk voor iedereen, daarom hebben we ook een redelijk percentage werkzoekenden. Verder is het zo dat de mensen die met (vroeg)pensioen en/of AOW zijn veruit de goedkoopste uitkeringsgerechtigde zijn. De AOw is nog geen 1000 euro per maand en de (vroeg)pensioenpremie hebben we zelf betaald. Een werkeloze jongere, wiens baan de ouder in bezit houdt is vele male duurder, mede ook door de negatieve maatschappelijke effecten. Het eerder genoemde idee om met 40 arbeidsjaren met pensioen te kunnen, met behoudt van de volledige AOW vind ik een redelijk alternatief, omdat degene die vroeg begonnen zijn, meestel in de zware beroepen, er dan ook het eerste mee kunnen stoppen.

Wiebe  v d Meer
Wiebe v d Meer zegt:

Ik ben lid van de f n v geworden omdat ik vind dat de bond heel goede dingen voor je kan doen zoals cao afspraken en wanneer je in conflict kunt komen met je werkgever. Ik ben nu 59 jaar en wordt met ontslag bedreigd ben heel blij dat ze mij daar bij helpen. Maar wat ik nu mis is een duidelijke uitleg over wat ik kan verwachten van mijn pensioen heb gewerkt vanaf mijn 14 jaar dus45 jaar . Dan zou ik ook nog wel eens willen weten waar zijn dan al de winsten gebleven van voor de crisis Wiebe

Rikus Neederveen
Rikus Neederveen zegt:

De bonden zouden eens lef moeten tonen en hun plannen bij de leden voor moeten leggen ter goedkeuring. Maar dan niet zoals het bij de laatste enquete leek, die niet uitgebrachte stemmen als "ja"stemmers meerekenen. Het zou toch zo moeten zijn dat 40 dienstjaren voldoende is voor je pensioen en niet zoals het er nu uitgaat zien 50 of meer. Het word tijd dat de bonden weer gaan doen waarvoor ze in het leven geroepen zijn! Namelijk het op komen voor de werkende leden. Ik vraag me steeds vaker af , "moet ik nog wel lid blijven van een bond die steeds vaker beslissingen neemt waar ik niet achter wil staan".Dit zou wel eens de laatste druppel kunnen zijn

Ton Boot
Ton Boot zegt:

Het is overduidelijk beste FNV raad, gezien de datering van de reacties en het volume, dat ' het ons bezig houd' zullen we maar zeggen. Ook ik voel me, met vele anderen 'genaaid'. Achtereenvolgens: - VUT weg; - WW-uitgekleed; - WAO alleen nog als je bijna dood bent; - 3 jaar pensioen van me afgejat (ik kon stoppen met 62 en dat werd weer 65); - partnertoeslag pensioen in 2015 pleitte; - stilzwijgend de ontslagvergoeding naar de klote geholpen (bijna onmogelijk gemaakt) DUS ...WANNEER GAAN WE NOU DE HELE BOEL PLAT GOOIEN ??! In de overige Europese landen pleuren ze de boel voor VEEL minder wel plat hoor !!

Johnny Kotterman
Johnny Kotterman zegt:

Beste mensen van dit land. We zouden met meer mensen een vuist moeten maken tegen onze “Captains of industrie” en onze regering, die bezig zijn met korte termijn politiek ook wel genoemd “regeren bij de waan van de dag”. De kreet pensioenen en AOW wordt onbetaalbaar is flauwekul, laat u niet op andere gedachten brengen hierdoor. Verder zou ik graag willen dat meer werkende jongeren van dit land lid zouden worden van vakbond organisaties zoals de F.N.V. – C.N.V. Ook jullie hebben er belang bij om op latere leeftijd een goede levensstandaard te hebben. Onze managers en bestuurders zorgen wel voor zichzelf, die hebben geen financiële zorgen later. De winsten van bedrijven verdwijnen voor een deel in de bonus cultuur(CEO) en de werknemers van deze bedrijven mogen dan bij slechte resultaten aangestuurd door dezelfde (CEO) de wonden likken. Hetzelfde gebeurd met onze pensioenen, als we hier niet tegen ageren via de bonden, dan krijg je dezelfde insteek. Bestuurders strijken bij een hoge dekkingsgraad vette bonussen op en worden de winsten van de pensioenfondsen in allerlei projecten geïnvesteerd. Investeren is goed maar doe het dan verantwoord, tegenover de deelnemers van de pensioenfondsen. Ik vind het goed dat de F.N.V. de stelling hanteert; Werkgevers en werknemers zijn in de pensioenfondsen samen verantwoordelijk voor een goed pensioen, daar zou eigenlijk bij moeten, en bestuurders. Vandaar mijn oproep; denk niet het is de ver van mijn bed show!!!

ben poll
ben poll zegt:

natuurlijk moeten jongeren eigenlijk gewoon lid worden van een vakbond maar eigenlijk is dat niet zo gewoon.Wat ze willen zien is een bond die voor hun een een goed cao regeldt maar wat ze nu zien is een vakbond en een vakbondsleider die alleen maar zich druk maakt en knokt tegen de politiek dat heeft de laaste jaren de overhand doe nu eens eerst eens wat van u verwacht wordt

Wiebe v d Meer
Wiebe v d Meer zegt:

Ik wil nog wel even uitspreken dat ik er niet zoveel vertrouwen meer in heb wat betreft mevr Jonggerius als je kijkt naar de Dhr Kok en Dhr de Waal zal ook wel een mooie baan krijgen.

Hennie Hofman
Hennie Hofman zegt:

Johnny Kotterman schreef , Beste mensen van dit land. We zouden met meer mensen een vuist moeten maken tegen onze “Captains of industrie” en onze regering, die bezig zijn met korte termijn politiek ook wel genoemd “regeren bij de waan van de dag”. Mag ik u eraan herinneren dat Kok zelfs minister president is geweest van dit land en nu zijn zakken vult met meerdere commissariaten of is dat iets anders als ""Captains of industrie"" ? Een uitspraak van Kok die ik nooit ben vergeten, ik heb nu een ander pet op dan als vakbondsleider. Links lullen en rechts vullen heet dat. Zo hadden we ook de Waal en binnenkort ene mevrouw Jongerius. Bovendien vraag ik me af of de FNV deze commentaren leest en ook daar heb ik mijn twijfels over.

geert nijland
geert nijland zegt:

moet niet gekker worden,als ik met pensioen zou kunnen met 65 jaar dan krijgen we strafkorting!!!! daar heb je dan bijna 51 jaar voor gewerkt en voor jan/en aleman premies voor afgedragen, word tijd dat we de bij huis lopers eens goed onder de loep nemen

a meijer
a meijer zegt:

Ik werk vanaf mijn 15 jaar in de zorg. Tussendoor even voor de kleintjes gezorgd, daarna er weer in. Ik keek eerst al naar mijn 55ste, omdat je dan geen avonddiensten of weekenddiensten meer hoeft te draaien. Dat is al afgeschaft! Ik vond het mooi om met 65ste te stoppen. Dan had ik 50 jaar zorg gegeven, daar ik ook het opvoeden erbij reken. Ik merk nu al(52jaar ben ik) dat het zwaar gaat worden en niet alles meer aan kan. Lichamelijk maar ook geestelijk is het zwaar. Jammer, dat ik er weer buiten val en gestraft wordt, als ik eerder wil stoppen. Hoop dat mijn gezondheid mij niet in de steek laat en ik nog wat kan genieten van vrije jaren!!

Riny Heuvelman
Riny Heuvelman zegt:

FNV is echt de weg kwijt. Jammer dat het belang en de mening van de leden niet meer telt. Ik ben op mijn 17e al gaan werken en werk sindsdien in vol-continu diensten. Het meest slopende voor je lijf en dat mag ik dan, met dank aan "de Bond" 50 jaar zien vol te houden. Jammer alleen dat de meeste mensen die volcontinus diensten werken, die leeftijd niet halen. Neder land vergrijsd en we worden steeds ouder is het argument. Mijn vader heeft zijn pensioen niet gehaald, als ik de krant lees zie ik steeds meer "jonge" mensen bij de overlijdens advertenties. De "financiële crisis" was niet de schuld van ons arbeiders, maar van de geldgieren bij de banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Zij hebben zelf de risico's genomen en nu mogen wij daarvoor betalen? ZOT!

Jan D
Jan D zegt:

Ik vind dat iedereen tot 62 jaar (ook in de rest van de EU) kan werken, en heb je dan 40 jaar of meer gewerkt moet je gewoon kunnen stoppen met werken (ik heb dan 45 jaar gewerkt) zonder dat je opgescheept wordt met een strafkorting van 6,5%. Zo kunnen de veel verdieners en langstudeerders ook eerst hun 40 dienstjaren volmaken.

Johan Barten
Johan Barten zegt:

In de omringende EU landen waar crisis heerst heeft men een pensioen-leeftijd welke veel lager ligt dan nu voor ons Nederland met 65 jaar. Wij moeten zelfs financieel meehelpen hun crisis op te lossen..... Ik begrijp niet waar de Nederlandse regering het lef vandaan haalt om onze pensioen leeftijd omhoog te schroeven naar 67 jaar! Ze treden te soft op binnen de EU en laten onze stem daar niet gelden..... De FNV had de discussie helemaal niet moeten aangaan met de regering omtrent dit punt. En als de regering toch door wil zetten dan heel Nederland ``plat`` leggen. Ook daar zijn omringende landen sterker in.... En een stratenmaker of iemand in 5-ploegen dienst tot 67 laten doorwerken? Ook geen discussie over mogelijk lijkt mij. Kom op FNV! Kom eens een keer echt voor ons op!

Frans van Merode
Frans van Merode zegt:

Belachelijk dat ik door moet werken tot 66 of 67 jaar. Ik werk vanaf mijn 18-de jaar, dus als ik 66 ben heb ik 48 jaar gewerkt. En wil ik eerder stoppen dan krijg ik strafkorting van 6,5%. Iemand die er voor kiest langer door te werken, dan is dat zijn/haar keuze. Ik zou nog graag van mijn resterend leven willen genieten. Niet iedereen heeft het geluk oud te worden. Er wordt helemaal niet gesproken over de niet uitbetaalde pensioenen van mensen die hun pensioen niet hebben gehaald. Dit loopt ook in de miljarden. Dit moet toch ook een hoop kunnen compenseren. FNV zet hem op!

Ber Engbersen
Ber Engbersen zegt:

Beste FNV, Stap van het poldermoldel af, ga alstublief ontpolderen. Of durf je dat niet meer, geen wonder dat er geen jongeren meer lid worden

Ger Windt
Ger Windt zegt:

Met mijn vorige verhaal (2 uur terug) kwam ik WEER niet op deze diskussie ! Oorzaak ?? Blijf het proberen. In het kort; Is mervrouw M/V Jongerius wel de juiste persoon M/V om thans nog onze belangen te behartigen , na al het gelazer van de afgelopen weken ?? Ik denk , dat zij ons niet meer geheel okselfris kan vertegenwoordigen ! Teruggefloten worden door 2 afvallige bonden , (toevallig de GROOTSTE) en weer aan de onderhandelingstafel moeten. Ik zou er niet vrolijk van worden , afgezien van het gezichtsverlies naar de ondernemers .Verder zou ik onze vakbondsbestuurders willen adviseren , de bedrijven in te gaan , te gaan praten met jonge collega's en hen voor te lichten . De ouder collega's zullen de vakbondsleiders ongetwijfeld ondersteunen in hun verhaal omtrent de pensioenperikelen. Ik denk niet , dat we hier op deze plek veel jongeren bereiken .Ook gezien het aandeel van de ouderen aan deze diskussie (waaronder mezelf ,werk vanaf mijn 15e jaar dus nu reeds 44 jaar)waarvan 37 jaar in de installatietechniek.

Peter van Oerle
Peter van Oerle zegt:

Hallo allemaal , Ik heb jullie reacties gelezen en ben het met de meesten eens. Zwaardere beroepen hoor je niemand meer over in Den Haag en de vakbonden. Echter wordt er veel gemeld over persoonlijk werkverleden en niet aan het onderwerp waar dit bericht over gaat. Ook ik werk vanaf 16 jaar waarvan vanaf mijn 21 e in ploegendienst. Geboren in 1963. Er wordt gemeld van doorrekenen en dat willen we even inzien. Het huidige en het nieuwe naast elkaar? Dat zal een hoop verduidelijken misschien? Ook over de afspraken die gemaakt zijn of worden is geen uitleg gegeven. Wat is er afgesproken en wat zijn de gevolgen van die afspraken? Hoe zijn die nu en hoe luiden de vernieuwde afspraken? Transparantie is zeer gewenst hierin naar de leden toe. Bij benadering klinkt niet zeker waar later wel op teruggekomen wordt dat deze afspraken optimaler zijn dan nu is ? Waarom goede regelingen veranderen omdat er op korte termijn gedacht moet worden nu (door de regering opgelegd door de recente crisis en de Nederlandse Bank) en niet zoals de afspraken waren gemaakt destijds op de langere termijn? Dan zijn de fluctuaties minder sterk en de pensioenen hebben dan een betere dekkingsgraad. Natuurlijk betalen we veel premie voor een goed pensioen. De werkgevers doen dit ook voor ons. (verhouding 60% werkgevers -40% werknemers momenteel ongeveer , kan per branche verschillen) Al jaren. Dus FNV doe je best en verdedig onze belangen voor een goed en verdiend pensioen waar we zelf ook fors in bij dragen

Gerard   knoppen
Gerard knoppen zegt:

Hallo allemaal erg bedankt dat wij de FNV op een lijn zitten maar ik wil toch even kwijt dat wat ons de ouderen die dicht bij hun welverdiende pensioen toch nog tikken te verwerken krijgen wat betreft loon naar werken(cryptisch) de rekening krijgen gepresenteert ook na 40 jaar hard werken ik zou graag zien dat wat betreft de zekerheden die in ons stelsel zaten in de komende jaren toch weer te realiseren ook voor de toekomst want voor de generatie na ons moet keihard geknokt worden om voor die generatie ook een goede toekomst wordt gerealiseerd na hun arbeids periode want het is en zou geen pretje zijn als je gepensioneerd ben niet normaal van je inkomen kan leven want dit lijkt mij niet de reden van een pensioensinkomen vooral niet na lang arbeid(40 jaar)

Jan Liemburg
Jan Liemburg zegt:

Ik hoop dat dit een houdbaar standpunt zal blijken. Ik heb daar nog behoorlijk twijfel over. Het is in ieder geval onjuist om mensen die de komende jaren van hun pensioen gaan genieten op een of andere manier de dupe te laten worden van politieke onbenulligheid. Het is al vele jaren bekend dat de naoorlogse babyboom er aan zit te komen. Daar is in Den Haag geen enkele rekening mee gehouden. En nu wordt de rekening mogelijk geprsenteerd aan deze groep mensen, die al sinda hun 15e, 16e, 17e levensjaar aan het werk zijn. De huidige jeugd begint niet eerder dan 23, 24 en soms nog later. Daar ontbreekt dus al een stuk opbouw/premie. Het overgrote deel van de naoorlogse bevolkingsgroep heeft meer dan 40 jaar pensioenrechten opgebouwd en daar kan je niet zomaar van plukken. De werkgevers (w.o ook de overheid) moeten de premies die ze terug hebben gehaald in de vette jaren, toch maar weer terugstorten.

P de Jong
P de Jong zegt:

nu Van der Kolk ons kan vertellen wat er EXACT is afgesproken is hij in geen velden of wegen te bekennen. Waarom verschuilt hij zich? Bang dat als hij de waarheid vertelt hij er flink van langs krijgt van degenen die hem steunden? Kom op V.d. Kolk doe niet als AJ , op wier wijze van communicatie je zoveel kritiek had, maar geef openheid van zaken. Wees een (vakbonds-)kerel ! (woorden als "ambitie" en" hoge zekerheidsmaat, dichtbij de huidige" alsmede de grotere bevoegdheden van de pensioenfondsen doen mij het ergste vrezen! Ik heb zo het idee dat we in het ootje genomen worden).

P de Jong
P de Jong zegt:

Ik ben overigens wel benieuwd , mocht het tot een akkoord komen met de overheid en de werkgevers, of dat akoord dan wel rechtsgeldig is. Het is toch zo dat de pensioenfondsen met de werkgevers moeten onderhandelen en niet de vakbonden.? De vakbbondsleden in de pensioenfondsen zijn toch maar een deel van het pensioenbestuur? Waarom mochten de bestuursleden van de pensioenfondsen die niet uit de vakbonden komen, niet mee onderhndelen? Lijkt me een aardige juridische kluif ! We zullen zien.

Herma De Boer Leuman
Herma De Boer Leuman zegt:

65 blijft 65 waar is de harde kreet gebleven. Dit is geen akkoord, dit is weer een verworven recht inleveren. Voorzitter trek je conclusie. Herma de Boer- Leuman

johan visser
johan visser zegt:

werken is niet voor iedereen haalbaar tot je 65 ste jaar het zijn mensen die beslissen die op een stoel zitten, kijk ook eens naar dienst jaren en naar zwaren beroepen de bond doet daar niet zijn best in. ik weet van mezelf dat ik niet tot mijn 65 ste kan werken te zwaar beroep. met vriendelijke groet johan visser

H Vermeegen
H Vermeegen zegt:

Bericht van ANBO :" Beter is iets minder zekerheid te accepteren. Pensioenfondsen hoeven dan minder hoge financiële reserves op te bouwen. Ook mogen zij rekening houden met toekomstige beleggingsopbrengsten. Pensioen kan dan sneller worden geïndexeerd".Einde citaat . DUS : minder zekerheid geeft een grotere kans op indexatie??? Ik krijg de vinger er nog niet achter maar ergens klopt de redenering niet...... Dat moet een keer fout lopen.....

ben poll
ben poll zegt:

besta heer de jong u vraagt om een reactie van de heer kolk denkt u dat de heer kolk echt in ons is geinterseert kom nu de heer kolk reageert nooit nergens op wij zij alleen goed om zijn hoge salaris op te hoesten {en je zou schrikken als je wist hoe hoog dit ls] kolk en kok lijkt niet voor niets zo op elkaar

bram goeree
bram goeree zegt:

jaja maar 62 reacties waar zijn de echt kritische reacties gebleven(ook die van mij) kan de fnv niet meer tegen de mening van de leden dan ziet het er echt slecht uit

bram goeree
bram goeree zegt:

prachtig hoor al dat gedreig van dan hebben ze geen akkoord enz eerst zien en dan geloven ik ben erbij geweest in rotterdam daar werd om het hardst geschreewd 65 blijft 65 dat was dus een fabeltje zo kan ik er nog wel een paar opnoemen ik werk vanaf mijn 15e daarvan bijna 40 jaar in de ploegen ben nu 60 en dacht te stoppen op mijn 61e niet dus ondanks dat wij ons blauw betalen aan premie over overuren -vuilwerktoeslag -ploegentoeslag heb ik wanneer ik stop op mijn 61e 1440 euro en daar moet mijn ziekenfonds nog af dus maar een jaar langer werken om aan een 1700euro te komen ik zit met mijn pensioen bij de dievenbende van de aegon waar je werkgever moet vragen hoeveel pensioen ik krijg zij hebben dit gedaan vorig jaar november en kregen de gegevens pas in april dit jaar en niemand die mij kan vertellen waarom dit zo lang moet duren met ons geld te stelen waren ze een stuk vlugger de hoge heren graaien en verdonderen ons en het werkvolk mag alles betalen de crisis-bonussen die weer vrolijk verder gaan-elkaar baantjes toeschuiven-gouden handrukken ook al hebben ze niets gepresteerd als ik niks presteer wordt ik buiten gegooid ondanks mijn jaren van werken en winst maken voor mijn bedrijf om eerlijk te zijn weet ik niet of ik nog wel lid wil zijn van een bond die dit allemaal toelaat en ons leugens verteld(rotterdam-65 jaar) ik wacht dit nog af en dan trek ik mijn conclusies bram goeree”

een lijn
een lijn zegt:

Hè, jullie zaten toch op één lijn? Niet goed ingeschat?

Reageer op dit bericht

Onze spelregels

Reageer je vaker? Gebruik dan je profiel. Log in of

Nog 1500 tekens over
Deze naam verschijnt bij je reactie op de website
Je e-mailadres verschijnt niet op de site. En wij verstrekken het nooit aan derden
Annuleren

Hier staan wij voor:

Meer weten? Thema: