loading
  • InklappenMijn FNV

Cao Metalektro

In een cao vind je afspraken over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, vakantie of pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen kunnen in een cao worden geregeld.

Arbeidsvoorwaarden

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Hij kan voor één (groot) bedrijf gelden of voor een hele bedrijfstak.

Akkoord nieuwe cao

In Nederland vallen acht op de tien werknemers onder een cao. Van de meer dan 1000 cao's sluit FNV Bondgenoten er 700 af. Wanneer een cao is afgelopen, maar er nog geen akkoord is over een nieuwe cao, dan is de oude cao van toepassing.

Hier treft u de Cao Metalektro 2013-2015 + aanvullingen

Trefwoorden: Metalektro

Mijn sector: