loading
  • InklappenMijn FNV

Cao Supermarkt (Levensmiddelen)

In een cao vind je afspraken over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, vakantie of pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen kunnen in een cao worden geregeld.

Er zijn twee Supermarkt cao's:

Beide cao's (die je hieronder aan de pagina vindt) zijn vrijwel gelijk. Alleen de artikelen over pensioen en vut zijn verschillend. Lonen, werktijden, vakantie en bijna alle andere regelingen zijn identiek. De cao-onderhandelingen vinden ook tegelijkertijd plaats. Daarom spreken we over de Supermarkt-cao.

  1. De cao Supermarkt (levensmiddelen) geldt voor kleine zelfstandige levensmiddelenwinkels en voor franchise-ondernemers die hun eigen bedrijf exploiteren onder de merk- of handelsnaam van bijvoorbeeld Albert Heijn, Boni of Plus.
  2. De cao Supermarkt-VGL geldt voor de winkels van deze grote levensmiddelenbedrijven:
         VGL bedrijven 5 kolom 3    

Arbeidsvoorwaarden

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken over arbeidsvoorwaarden vastliggen. Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Hij kan voor één (groot) bedrijf gelden of voor een hele bedrijfstak.

Akkoord nieuwe cao

In Nederland vallen acht van de tien werknemers onder een cao. Van de meer dan 1000 cao's sluit FNV Bondgenoten er 700 af. Als een cao afloopt zonder dat er een akkoord ligt over een nieuwe cao, dan blijft de oude cao nog van toepassing.

Trefwoorden: Supermarkten, Lidl