loading
  • InklappenMijn FNV

Minimale cao-voorwaarden aan vrijwillige TvT regeling

In de cao staat een aantal voorwaarden, waaraan de vrijwillige tijd-voor-tijd regeling die je werkgever met je wil afspreken minimaal moet voldoen.

  • De looptijd van de regeling is maximaal overeenkomstig de looptijd van de cao. Dat wil zeggen dat de regeling maximaal mag duren tot 31 december 2013. Op die datum loopt de huidige cao namelijk af;
  • In de regeling moet worden opgenomen dat 1 tijd-voor-tijd uur staat voor 1,3 uur vrije tijd of 1 uur vrije tijd en een toeslag van 30%. Spreek je met je werkgever af dat zaterdaguren ook meetellen in de vrijwillige regeling, dan moet minimaal 1 zaterdaguur 1,5 uur vrije tijd of 1 uur vrije tijd en een toeslag van 50% opleveren;
  • Je werkgever geeft vooraf aan dat je een tijd-voor-tijd dag op moet nemen. Bijvoorbeeld uiterlijk 18.00 uur de dag van tevoren;
  • Elke maand moet je een saldo-overzicht krijgen van je werkgever waarop de opgebouwde en opgenomen tijd-voor-tijd uren staan;
  • Voordat je tijd-voor-tijd uren kunt opnemen, moet je ze wel eerst hebben opgebouwd. Je kunt niet in de min staan;
  • Er moet een maximum aantal op te bouwen tijd-voor-tijd uren worden afgesproken in de regeling. Heb je dat aantal opgebouwd, dan moet je werkgever je vanaf dat moment gewoon weer alle overuren of zaterdaguren uitbetalen en gaat er niets meer naar je tijd-voor-tijd saldo.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via ons gratis telefoonnummer 0800-0225022 of transport@bg.fnv.nl.

Let op! Ben je lid van FNV Bondgenoten, dan kun je natuurlijk altijd je vakbond vragen te helpen bij het afsluiten van een vrijwillige tijd-voor-tijd regeling.