loading
  • InklappenMijn FNV

Metalektro

Ga hier naar de enquete Cao Metalektro van FNV Metaal 

Vernieuwing van de Cao?
Vertrouwt u de werkgeversorganisatie FME-CWM?

Als de werkgevers zelf de werknemers gaan ondervragen over arbeidsvoorwaarden en de vakbonden daarmee bewust passeren, dan roept dat vragen op.

FNV Metaal wil van de werknemers in de Metalektro weten hoe zij denken over een aantal plannen van de FME-CWM. Of je nu vakbondslid bent of niet, we willen het van iedereen graag weten. We hebben een korte enquête opgesteld met 9 stellingen. Alvast bedankt voor het invullen. Jouw vak is een goede cao waard!

Ga hier naar de Enquête Cao Metalektro >>Ook in de toekomst zijn leden nodig
Om ook in de toekomst sterk voor de dag te komen, is ledengroei noodzakelijk. Dus, kom op! Vraag nog niet aangesloten collega’s vandaag nog om lid te worden via www.fnvbondgenoten.nl/lidmaatschap. Of ben je al lid en denk je er over om kaderlid te worden. Neem dan eens vrijblijvend contact op met fnvmetaal@bg.fnv.nl

Blijf aangesloten
Ook kun je ons volgen op twitter en facebook mocht je nog vragen hebben, bel gerust: 0900-9690. Wij zijn open op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Blijf aangehaakt en word lid als je dat al niet bent. Want jouw vak is een goede cao waard! 

Jos Brocken, eerste cao-onderhandelaar Metalektro

FNV Metaal sluit cao's af voor ongeveer 500.000 werknemers in Nederland werkzaam in de metaalsector.
site: www.fnvmetaal.nl -  twitter #FNVMetaal  - facebook TechniekEnMetaal

De Metalektro

De Metalektro - ook wel grootmetaal genoemd - bestaat uit zo’n 1250 bedrijven in Nederland. Daaronder vallen onder andere de rijwielindustrie, scheepsbouw, stalen meubelindustrie en railinfrabedrijven.

In deze sector werken bijna 140.000 medewerkers. FNV Bondgenoten is met veertigduizend leden de grootste vakbond in de Metalektro.  

Jos Brocken

Jos Brocken

Bestuurder Jos Brocken is de eerste onderhandelaar in het caotraject van de Metalektro.

Heeft u algemene vragen over de cao Metalektro? Bel ons contact center: 0900-9690. Open op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur (lokaal tarief). Voor perszaken kunt u contact opnemen met onze persvoorlichting.

FNV Metaal in actie - trekken

Nieuwe Cao Metalektro biedt ruimte voor 4-daagse werkweek

Met de nieuwe Cao Metalektro is er ruimte voor een 4-daagse werkweek. Met behoud van voltijds dienstverband. Lees er alles over.

Cao Metalektro 2013-2015

Download hier de Cao Metalektro 2013-2015. Plus alle aanvullingen die specifiek zijn voor de hoger opgeleiden, het systeem voor arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt en opleiding in de Metalektro.