loading
  • InklappenMijn FNV

Arbocatalogus metaalbewerking en metalektro

  • 29-01-2008
  • webredactie

De arbocatalogus metaalbewerking en metalektro is onderdeel van het project `5 x Beter, Werken is gezond’, een gezamenlijk initiatief van de ondernemersorganisaties Koninklijke Metaalunie en FME-CWM en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie. Met dit project wordt een verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden en het imago in de metaalbewerking en metalektro nagestreefd.

De arbocatalogus metaalbewerking en metalektro is vooralsnog toegespitst op het onderwerp lasrook en bevat onder andere een praktijkrichtlijn lasrook en allerlei verbeteroplossingen. `Waar het ons om gaat, is dat werkgevers en werknemers in de metaalbewerking en metalektro op een toegankelijke manier inzicht krijgen in waar de arbeidsomstandigheden aan moeten voldoen´, legt verbetercoach Peter Kanters van `5 x beter, werken is gezond´ uit:  `Daarnaast kunnen zij gratis gebruikmaken van de meetresultaten en verbeteroplossingen die door specialisten zijn aangedragen in de catalogus.´

De arbocatalogus, ook wel het Verbeterboek genoemd, staat op op www.5xbeter.nl . Deze site biedt werkgevers en werknemers in de metaalbewerking en metalektro de mogelijkheid om bij vragen gratis, deskundig en onafhankelijk advies te krijgen via een verbeterlijn en verbetercoaches.

In 2008 zal de arbocatalogus worden uitgebreid met de onderwerpen oplosmiddelen, schadelijk geluid, machineveiligheid, fysieke belasting en psychische belasting.

Op de de site van de arbeidsinspectie kunt u een brochure over de arbocatalogus downloaden. www.arbeidsinspectie.szw.nl