loading
 • InklappenMijn FNV

Principeakkoord bereikt in de kleinmetaal

In de Metaal & Techniek is een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe cao. Bestuurder Jan Berghuis van FNV Bondgenoten zegt: "Het is een mooie stap om de metaalsector nog aantrekkelijker te maken". Lees meer in het bijgaand persbericht.

- PRINCIPEAKKOORD 2011-2013 / pamflet
- PRINCIPEAKKOORD 2011-2013 / integrale versie

- persbericht -

Cao Kleinmetaal piekt op loon en ontwikkeling voor werknemers

De werkgevers van de Metaal en Techniek sector (kleinmetaal) en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Centraal in de nieuwe cao staan maatregelen om vaklieden op een aantrekkelijke en gezonde manier aan het werk te houden tot het einde van hun loopbaan. De sector wil graag een forse instroom van jongeren, Wajongers en vijfhonderd werkzoekende 45 plussers. Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 4,45 % over 25 maanden.

"Mooi resultaat"

Jan Berghuis, bestuurder FNV Bondgenoten: “Het is een erg mooi resultaat, zeker gezien de eerder voorgestelde verslechteringen. Hiermee is een mooie stap gemaakt om de metaalsector nog aantrekkelijker te maken. Ook de mooie loonsverhoging helpt daarbij. Bij een gemiddeld vakliedenloon van 2500 bruto gaan de werknemers er honderd euro op vooruit met deze loonsverhoging. Echter werkgevers die nog langdurig omzetverlies lijden, kunnen de loonsverhoging van 1 oktober 2011 vier maanden uitstellen indien werknemers en bonden instemmen. In dat geval krijgen werknemers er twee extra roostervrije dagen voor terug. Maar naar verwachting zal hier nauwelijks gebruik van worden gemaakt.”

Marco Hietkamp, bestuurder CNV Vakmensen: “Er zijn goede kwaliteitsafspraken gemaakt in deze cao. De regionale arbeidsmarktprojecten worden voortgezet en uitgebreid, we hebben al veel succes gehad met Maasland. Om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de sector te stimuleren is er een budget van € 500.000,- euro vrijgemaakt.”

George Kruithof, bestuurder van De Unie: “Het al mooie pakket van opleidingen, preventie van ziekteverzuim en re-integratie is nu nog verder uitgebreid. Daar ben ik erg blij mee.”

Flexwerk

De werkgevers in de metaalsector gaan voor de inzet van uitzendkrachten alleen nog maar in zee met NEN-gecertificeerde en geregistreerde SNA uitzendbureaus. Bedrijven die zich daar niet aanhouden worden aangepakt door de uitzendcao-politie voor naleving. Als bedrijven met een uitzendbureau werken die voor 75% of meer voor de metaalsector werkt, dan vallen de uitzendkrachten onder de Metaal en Techniek cao. Vervroegd uittreden blijft mogelijk en de opbouw van seniorendagen blijft, na je 61e komen daar echter geen dagen meer bij.

Jongeren

Om de metaalsector aantrekkelijk te houden en de steeds nijpender wordende krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan is een aantal mooie afspraken gemaakt. Voor de werving van jongeren komen er nog meer bemiddelingsprojecten met TechniekTalent.nu . Voor de duurzame inzetbaarheid van vaklieden wordt het project Fit in de metaal uitgebreid en er komt meer aandacht voor preventie en re-integratie. Onder andere door de aanstelling van 14 preventie en re-integratie consulenten en het breder inzetten van de Work-Ability-Index. Dat is een instrument om preventief met de werknemers te kijken naar de inzetbaarheid, gezondheid en de loopbaanmogelijkheden. Bedrijven moeten de functionering- en loopbaangesprekken met werknemers bevorderen en verbeteren.

'Vredesplicht'

Met de werkgevers is een afspraak gemaakt om de zogenaamde 'vredesplicht' niet te laten gelden voor pensioenen. Dat betekent dat voor pensioenen actie gevoerd mag worden tijdens de looptijd van de cao.

De cao loopt van 1 april 2011 tot 1 mei 2013. Het loon stijgt per 1 oktober 2011 met 1%, op 1 februari 2012 met 1,15%, op 1 augustus dat jaar met 1,15% en op 1 februari 2013 nogmaals met 1,15%. De vakbonden gaan het principeakkoord met een positief advies voorleggen aan de leden. Als de leden akkoord gaan, is het akkoord definitief.

 

De Metaal en Techniek cao geldt voor ongeveer 330.000 werknemers bij ruim 30.000 verschillende bedrijven. Waaronder metaalbewerkingsbedrijven, installatiebedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en bedrijven in de goud- en zilvernijverheid.

- einde persbericht -

Reacties

Reageer
Roy meyer
Roy meyer zegt:

De inflatie staat gelijk met de verhoging dus wat schieten we er mee op?. Wat schieten we er dan mee op? Wel wat meer verwacht hoor

Ron van de Laarschot
Ron van de Laarschot zegt:

Met deze CAO afspraken in de kleinmetaal zal het tekort aan arbeidskrachten niet worden verminderd, voor ons in de metalectro voorspelt het daardoor niet veel goeds aan goede krachten zal een groter tekort ontstaan.

Pietje S
Pietje S zegt:

Jammer dat de overige bereikte punten niet zo uitgelicht worden als de "loonsverhoging". Natuurlijk kijkt men het eerst naar het geld. ALS men al 2500 euro verdiend gaat men er 100 euro op vooruit, in 2 jaar. de inflatie ligt beduidend hoger. dwing de loonsverhoging maar in 1 keer af, dan hebben we er nog wat aan. ZOALS HET ACCOORD ER NU LIGT MET DEZE VERSPREIDE VERHOGING, STEUN IK DIT NIET.

Gijs Klarenbeek
Gijs Klarenbeek zegt:

hoe zit het met het dagvenster, en de vrije zaterdag.

Henk Janssen
Henk Janssen zegt:

En weer wordt er niet naar de werknemers geluisterd!!!!! De meerderheid van ons wilde een cao voor maximaal 12 maanden en dat de bonden zich vast hielden aan de 2,5% loonsverhoging en niet voor minder zouden gaan. Voor de zoveelste onderhandeling achter elkaar hebben de bonden zich weer laten piepelen door de werkgevers!!!!! Dit is voor mij nu echt genoeg geweest ik ga mijn lidmaatschap opzeggen omdat wij door onze eigen vertegenwoordigers worden genaaid!!!!!

Marc van Driel
Marc van Driel zegt:

Geweldig!! Vooral de loonsverhoging met terugwerkende kracht vanaf februari 2010 waardeer ik zeer!!

Pietje S
Pietje S zegt:

Die Jan, belooft aan mij, voor een volle zaal in het Veerhuis te Nieuwegein, dat de verhoging zo vroeg mogelijk in het jaar ingezet gaat worden, en zo compleet mogelijk, voor de duur van 1 jaar. Nou Jan, je hebt veel uit te leggen tegenover mij EN aan al mijn collega`s die daar aanwezig waren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rene S
Rene S zegt:

Ongelofelijk wat een zure reacties steeds weer. Snappen jullie er dan werkelijk niets van? En waar halen jullie eigenlijk de tijd vandaan om steeds weer hier je gal te spuwen?! En dat in de tijd van de baas... Jan, bedankt voor het bereiken van dit mooie resultaat in deze voor iedereen wat moeilijkere jaren!

Peter Ouwens
Peter Ouwens zegt:

Ik denk dat de laatset datum niet correct is, zou m.i. 2013 moeten zijn en niet 2010

Pietje S
Pietje S zegt:

@Rene S, je lult als een werkgever.

Jan de Vries
Jan de Vries zegt:

Op de site van het CNV lees ik dat er ouwelullendagen ingeleverd worden. Waarom lees ik er hier niets over ?

Jan de Vries
Jan de Vries zegt:

Sorry, Ik zie het wel in het pamflet staan. De tekst in het akkoord over de seniorendagen is voor mij onbegrijpelijk. Kan iemand (Jan Berghuis ?) mij uitleggen wie er op achteruit gaan ? De seniorendagen worden op 1 juli 2012 bevroren op alsdan 61-jarige leeftijd. Daarna worden geen dagen meer opgebouwd

Metaal Moe
Metaal Moe zegt:

@ Jan de Vries: In het pamflet staat: 'Het enige dat wel wijzigt is dat werknemers die op 1 juli 2012 61 jaar of jonger zijn niet nog meer ouderendagen erbij gaan krijgen (1 dag per jaar) zoals nu nog wel het geval is.' Met andere woorden, je houdt het aantal ouderendagen dat je op dit moment hebt, maar je krijgt er geen extra dagen meer bij, m.u.v. van 61-plussers. Maar ja, die zijn over drie jaar toch allemaal uit dienst.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

De Financiële Feiten van dit principeakkoord: Het FNV-bondgenoten scenario levert in het voorbeeld salaris van €2500 voor 25 maanden een Bruto bedrag op van €1207,63 wat neerkomt op €48,31 per maand Bruto. Dezelfde 25 maanden bij een loonsverhoging van de gevraagde 2,5% per jaar van April 2011/2012 en April 2012/2013 levert een Bruto bedrag op van € 1581,44 wat neerkomt op 63,25 per maand Bruto en geeft dus een verschil van €14,94 p/m en €373,50 in 25 maanden. Samengevat vragen wij minimaal 2,5%, wordt er 1,93% afgesproken en probeert men ons dit te verkopen door te stellen dat er een “structurele” loonsverhoging is afgesproken van 4,45%. Het is alsof je de offerte van de zoveelste wiseguy accountmanager zit te lezen …

Henk Janssen
Henk Janssen zegt:

Hoezo minder seniorendagen vanaf 61 jaar? en dit terwijl de meesten van ons allemaal langer door zullen moeten werken!!!!!!!

henk janssen
henk janssen zegt:

Heel goed kameraad Clifton. Men denkt bij onze bond dat men nog steeds met een stelletje domme ongeschoolde werknemers heeft te maken!! Maar wij kunnen ondertussen ook rekenen, ons niveau en kennis is beduidend omhoog gegaan alleen onze beloning hiervoor is stil blijven staan. Dus ik roep onze mede FNV LEDEN dit pricipe akkoord te verwerpen en onze onderhandelaars terug te sturen naar de onderhandelings tafel en hun werk nu eens goed te laten doen!!!!!!!

Maas van leeuwen
Maas van leeuwen zegt:

Iedereen moest zich schamen, de werkende mens wordt steeds meer uitgekleed. De CAO start op 1 april 2011 en niet op 1 okt. 2011 maw. de loonsverhoging in laten gaan op 1 april 2011 en wel met 2 % en per 1 april 2012 2,45 %. Anders geen akkoord, harder optreden. Ik vind dit een zwak akkoord.

Harry Koelewijn
Harry Koelewijn zegt:

Gaan we rekenen? Goed, op basis van een maandloon van € 2.500, totale loonsverhoging volgens de voorstellen bruto € 1.428,13. Op basis van 2,5% per 1-4-2011 en 2,5% per 1-4-2012 is de totale loonsverhoging € 2.395,31. De vakbond heeft dus € 967,18 aan water bij de wijn gedaan. Dat is 40% minder loonsverhoging dan de voorstellen.

Reken Wonder
Reken Wonder zegt:

Wat een ondoorzichtige sommetjes. Als er een cao zou zijn afgesproken met 2,5% loonsverhoging op 1 april 2011 en 1 april 2012 (looptijd 24 maanden), dan kom ik op: 2,5% X € 2500,- = € 62,50 x 12 maanden = € 750. En 2,5% X € 2562,50 = € 64,06 x 12 maanden = € 768,75. Dus over twee jaar € 1518,75. En wat het echt geworden is, moet iemand anders maar berekenen.

Reinout Theune
Reinout Theune zegt:

Had niet anders verwacht van de onderhandelingsdelegatie. Ze beloven van alles maar komen met niets terug. 4.45% in 25 maanden vind ik een lachertje, dit dekt niet een de inflatie, weer gaan we dus achteruit. En dan nog maar niet te spreken over de zorg compensatie die waarschijnlijk ook helemaal van tafel is, lees hier namelijk niets meer over. Onze enige hoop is dat de leden dit waardeloze accoord verwerpen. Nog beter is het om de hele o.h. delegatie naar huis te sturen (ze bakken er namelijk niets van). En helemaal opnieuw te beginnen. Ben BOOS.

Gekke Henkie
Gekke Henkie zegt:

Dat is niet helemaal waar pietje S ,Ook ik was in die zaal en Jan vertelde dat de verhoging zo vroeg mogelijk in het jaar ingezet gaat worden, en zo compleet mogelijk, voor de duur van 1 jaar. INGEZET !! maar niet beloofd !! hij heeft zelfs in die zaal geopperd, dat wanneer de werkgevers 1.95 % zouden bieden hij of liever de onderhandelaars ons wel mee zouden kunnen krijgen. Vervolgens werd er gestemd en een kleine 90% van de aanwezige leden stemde voor de ingeslagen weg c,.q onderhandelingen. Er waren een paar onthoudingen en volgens mij maar één echte tegen stemmer . Maar goed het voorlopige akkoord ligt er en is zo als verwacht beter dan dat wat de werkgevers eerst wilden ( heb ik dat niet al eens ergens gelezen? ). Nu ligt de bal dus bij de leden , de leden die worden nog gehoord hoe ze dat gaan doen is me onbekend. Er zou a.s maandag een kaderledenbijeenkomst zijn misschien dat ik daar hoor hoe men de leden gaat laten stemmen. Ik kan alleen zeggen , voor en tegenstanders stemmen wanneer dat kan !!

ed noorder
ed noorder zegt:

waarom worden de kosten weer afgewenteld op dezelde groep eerts hebben we voor de ouderen betaald die in de vut gingen en daarna gewoon blijven werken (dubbel opstrijken) Nu moeten we weer onze oude lullen dagen inleveren en ons vermeende pensioen word steed beroerder. En net als afgelopen jaar gaat de verhoging de inflatie niet halen

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

Hoeveel leden waren er aanwezig (100) en henkie.>>>>>>>>>>>>>>>>>>. Vervolgens werd er gestemd en een kleine 90% van de aanwezige leden stemde voor de ingeslagen weg c,.q onderhandelingen. Er waren een paar onthoudingen en volgens mij maar één echte tegen stemmer . Maar goed het voorlopige akkoord ligt er en is zo als verwacht beter dan dat wat de werkgevers eerst wilden ( heb ik dat niet al eens ergens gelezen? ). Nu ligt de bal dus bij de leden?>>>>. Ik zal de leden motiveren om zeker te stemmen, zoals ik dat altijd al doe, ook voor andere zaken die op een gegeven moment aan de orde zijn. Maar ja, de solidariteit onder de leden en de niet leden?????

cor van der Linden
cor van der Linden zegt:

Leuk gebracht dit akkoord. De laatste cao verhoging was ook al helemaal naar het einde van de looptijd geschoven. Nu gebeurd met de spreiding weer hetzelfde, en bij de volgende nieuwe cao natuurlijk weer. We worden tevreden gehouden met cijfers t/m 2013. Lekker werken in de metaal. Hoezo aantrekkelijker maken...... Alleenverdiener met schoolgaande kinderen. Vertel mij maar hoe ik het tegenwoordig moet doen.

Ger Windt
Ger Windt zegt:

Na het onderstaande rekenwek van enige collega's van ons , ging de vlag bij mij al halfstok. Toen ik later op de dag en mail kreeg met de toezegging , dat er een oudelullendag moest worden ingeleverd, ging alles bij mij slap hangen !! Jan B spreekt van een "'mooi resultaat ' "mooie stap" "mooie loonsverhoging" Wel , ik weet wat Jan B nog meer mooi vindt , van mij mag hij mooi met het clubje onderhandelaars gaan klaverjassen met Lodewijk de B. !!

teleurgesteld lid
teleurgesteld lid zegt:

ik wil hierbij de onderhandelaars bedanken dat ze het weer voor elkaar hebben gekregen om voor de werkgevers lees WERKGEVERS een goed principe akkoord hebben bereikt zoals verwacht natuurlijk. wij als werknemers tellen al jaren niet meer mee we moeten maar tevreden zijn met een fooitje terwijl het voor de bedrijven waar het zogenaamd nog slecht gaat er wel ruimte is voor bonussen want de hoge heren hebben er toch voor gezorgd dat het bedrijf er nog is,ja dat is waar daar hebben de werknemers niets mee te maken he. nog een vraag aan de onderhandelaars waarom zou ik nog (kaderlid) blijven ik kan en wil dit echt niet naar mijn achterban verantwoorden.

Jan Matena
Jan Matena zegt:

En hoe staat het nu met de storingsdiensten??????!!!!!!! We hebben een CAO vanaf 1april, dus ook vanaf die maand een loonsverhoging van 2,5%, en niet pas in oktober. Dat van die zaterdagen en zo was gewoon een truc van de werkgevers, om te kunnen onderhandelen met de bonden. Ze waren dit toch niet van plan..

vdl bus bouwer
vdl bus bouwer zegt:

Toen ik vanochtend teletekst bekeek dacht ik eerst ; niet slecht 4.45% echter nu weet ik beter , eea wordt zeer gefaseerd doorgevoerd hier hebben wij niets aan. Over de oudelullendagen zijn veel vragen ! , Fnv reageer hier snel op . Leg dit beter uit is het bv zo dat je nu nog gewoon extra dagen opbouwt tot 61 jaar of begint het gedonder nu al ? Reageer ! Hier spreekt men over in de kantine. Tja nog even iets anders...... Hoeveel macht heeft de bond als het er echt op aan komt ... . Dit valt vies tegen .Heel veel kleine toko,s ga daar maar eens staken .. De niet leden welke parasiteren dit is het grootste probleem. Blijf lid en motiveer een ander om lid te worden. Samen staan wij sterker ,, kijk naar het verleden in bv de havens.

Wederom Teleurgesteld
Wederom Teleurgesteld zegt:

Beste mensen, Ik vraag maar één ding. Reken eens terug wat we de afgelopen jaren al toegegeven hebben ten bate van.... tja, van wie eigenlijk. Telkenmale trappen onze "belangenbehartigers" er weer in. Ik stel voor dat de werkgevers volgende keer insteken op het volledig ongedaan maken van alle salarisverhogingen van de afgelopen jaren zodat wij weer allemaal "blij" zijn als onze bond er misschien wel uit kan slepen dat we geen salaris in hoeven te leveren. Doe JEZELF een plezier en neem er de tijd eens voor om de afgelopen jaren de revue te laten passeren en stem NEE tegen dit belachelijke non-resultaat.

Pieter van dijk
Pieter van dijk zegt:

En waar is de 15 € gebleven voor de ziektekosten €180 per jaar????????

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Harry Koelewijn, is onderhandelaar niets voor jouw bij de bondgenoten? Zoals jij rekent bevalt me wel, dan gaan we er eindelijk wat aan overhouden ; )

Pietje S
Pietje S zegt:

jaja, vaklieden verdienen beter!!!! hoe en hoeveel? toch niet zo!!!!!

jo schleijper
jo schleijper zegt:

noemen jullie dit een accoord??????????------------dit lijk meer op een fooi jullie staan toch voor ons op de barikade STA ER DAN OOK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ger Windt
Ger Windt zegt:

Iets wat ook nog niet is belicht; in dit voorstel wordt ook voorgesteld 55-plussers weer 5 uur per maand te mogen laten overwerken !! Mooi resultaat toch ???

Harry Koelewijn
Harry Koelewijn zegt:

@Rekenwonder, wel eens van Excel gehoord? 01-04-2011 2.500,00 2.562,50 01-05-2011 2.500,00 2.562,50 verhoging 2,5% voorstel 01-06-2011 2.500,00 2.562,50 01-07-2011 2.500,00 2.562,50 01-08-2011 2.500,00 2.562,50 01-09-2011 2.500,00 2.562,50 01-10-2011 2.525,00 2.562,50 verhoging 1% cao 01-11-2011 2.525,00 2.562,50 01-12-2011 2.525,00 2.562,50 01-01-2012 2.525,00 2.562,50 01-02-2012 2.562,88 2.562,50 verhoging 1,15% cao 01-03-2012 2.562,88 2.562,50 01-04-2012 2.562,88 2.626,56 verhoging 2,5% voorstel 01-05-2012 2.562,88 2.626,56 01-06-2012 2.562,88 2.626,56 01-07-2012 2.562,88 2.626,56 01-08-2012 2.601,32 2.626,56 verhoging 1,15% cao 01-09-2012 2.601,32 2.626,56 01-10-2012 2.601,32 2.626,56 01-11-2012 2.601,32 2.626,56 01-12-2012 2.601,32 2.626,56 01-01-2013 2.601,32 2.626,56 01-02-2013 2.640,34 2.626,56 verhoging 1,15% cao 01-03-2013 2.640,34 2.626,56 01-04-2013 2.640,34 2.626,56 64.006,22 64.895,28 totalen inclusief verhoging cao t.o.v. voorstellen 62.500,00 62.500,00 totaal zonder verhogingen 1.506,22 2.395,28 bruto verhoging per cao t.o.v. voorstellen 889,06 verschil cao tegenover voorstellen

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Harry Koelewijn, Je berekent na de 1% bij elke voorgestelde Cao verhoging 1,5% ipv. 1,15%, dus het verschil is nog groter. Voorgesteld over 25 maanden €1264,06 is gemiddeld €50,56 per maand en bij de gevraagd 2,5% €2395,28 is dit gemiddeld €95,81 per maand! Geeft niks, zelfs ik ... zat er ook een beetje naast in m' n eerste sommetje, maar volgens mij moet het nu helaas kloppen ...

Pietje S
Pietje S zegt:

kunnen er komende week op de vergaderingen over bakkeleien. tot dan, collega`s

anton rast
anton rast zegt:

weer over de tafel getrokken door de multimiljoenairs van eigenaren, directeuren, aandeelhouders en bonuspersoneel! altijd maar weer met gejankj over hoe slecht het wel niet zou gaan geld uit de zak van de werknemer het geld trekken en overhevelen naar de rijkelui, ik spuug erop! nou ga de balanzen en winst/verliesrekeningen maar controleren daar stroppen ze al meer verborgen miljoenen van af richting hun eigen bankrekeningen g.v.d. IK BEN ABSOLUUT TEGEN HET ACCOORD, MINSTENS 2,5% PER JAAR IN EEN KEER ERBIJ EN WINSTDELING OF EENMALIGE UITKERINGEN

on eens
on eens zegt:

laatste tweet van Jan Berghuis JanBerghuis Jan Berghuis Werkgroep cao in de kleinmetaal adviseert unaniem positief over #principeakkoord cao #kleinmetaal. UNANIEM !! leven Kim young il

Ger Windt
Ger Windt zegt:

Gezien deze diskussie en de resultaten van het voorgestelde accoord , is een ding duidelijk ! Onze vakbondsonderhandelaars , betaald met onze vakbondscontributie zijn elk contact en feeling met de achterban verloren. het resultaat van elke raadpleging van de leden en enquetes hebben ze naast zich neergelegd. Het is net de huidige regering , de 2e kamer besluit , de regering heeft er schijt aan ! Ik kan er nog veel woorden aan besteden , maar dan kom ik in de problemen met de regels van dit forum. Volgens mij is er een remedie , alle betaalde vakbondsbestuurders 1 maal per jaar terug naar de werkvloer voor 1 of 2 maanden. Geen kantinedienst of corvee maar echt werken op de vloer !!! Dus Jan B. Als je hem nog kunt vinden , duspol weer uit het vet en retour Hoogovens.

sjomp plusser
sjomp plusser zegt:

De 55 plusser kunnen nu 5 uur overwerk per 4 weken opgelegd worden. Dit is geen vooruitgang, maar achteruit. Ontzie de 55 plussers, en we eisen 2,5% was de kreet, de werknemers hebben genoeg betaald.En wat blijft er van over? Hoe nu met de ploegendienst, en consignatie? Nee hartelijk dank, voor uw behaalde resultaten. U heeft weer flink geschoord voor de werk gever.

cees willeboordse
cees willeboordse zegt:

dit is een zeer slecht accoord dit moest 2,5% per jaar zijn en een vergoeding voor de ziektekoste hier houden we niets van over en we hebben de laatse 10 jaar al een heel wat in moeten leveren kijk eens over de grens hoe ze het doen. dit accoord gooit het maar in de prullenbak en begin maar over nieuw.

Kees Modaal
Kees Modaal zegt:

Beste Mensen. Wat zijn er veel simpele figuren in dit land. Kunnen niet meer lezen en logisch denken omdat hun brein is verzuurt door het drinken van heel veel azijn Gekke henkie en kamaraad clifton (zeker een vriendjes van Kadafie) zijn ook weer van de partij. Deze zijn standaard negatief en daar zijn geen pillen voor. Het is een pracht accoord . De onderhandelingdelegatie en alle anderen BEDANKT!!!!!!! Jan ook bedankt voor de open pensioen brief Weet ik gelijk weer waarom ik lid ben van een vakbond Dus ondanks de azijndrinkers Prima accoord!!!!!

Ruud Nieuwenhuis
Ruud Nieuwenhuis zegt:

Prima accoord Jammer dat er aantal reacties zijn die niet echt ondebouwt zijn Maar het is een feit dat er een gedragen accoord is. En simpel mensen zullen er altijd zijn Die zullen altijd blijven klagen en het hellas nooit gaan begrijpen Dus een prima accoord

Leon Verheggen
Leon Verheggen zegt:

Jan en alle leden van de cao commissie bedankt voor het mooie resultaat. Heel veel werknemers in mijn omgeving delen mijn mening. De meeste hadden niet op zo'n mooi resultaat gerekend. Beste vakbonds collega,s probeer de cao afspraken in zijn totaliteit te bekijken en niet alleen wat je persoonlijk raakt. Nogmaals dank aan iedereen die aan dit mooie resultaat zijn bijdrage heeft geleverd.

Mien de Bruin
Mien de Bruin zegt:

Ik begrijp werkelijk niet waarom een groot deel van de mensen die reageren op het principeakkoord zo negatief zijn, waarschijnlijk omdat zij niet begrijpen wat er daadwerkelijk is afgesproken. Kijk verder dan het pamflet en lees de integrale tekst van het principeakkoord. Ik ben nauw betrokken en heb mijn bestuurder gebeld met aanvullende vragen. Ofschoon ik al direct positief was over dit akkoord. Ik volg ook andere Cao's en tot nu toe is de loonafspraak onder het gemiddelde van de looneis van 2%. In onze sector was de eis 2,5%, maar als de werkgevers bereidt waren goede afspraken te maken over gelijk loon en gelijk werk (voor flexwerkers), preventie en reintegratie, etc. dan waren de leden van de FNV bereidt de looneis bij te stellen naar 2%. Beste mensen nu is de afspraak 4,45% in 25 maanden dus iedereen die kan rekenen.... dat is in volume ongeveer 2,13% en is dus boven de huidige en verwachte inflatie voor 2011. Seniorendagen: vanaf juli 2012 geen verdere opbouw na 61 jaar. Iedereen behoudt en bouwt op zoals het eerder in de Cao is afgesproken. De uitleg is (na met mijn bestuurder gesproken te hebben). Iemand van 61 heeft en behoud recht op 13 extra seniorendagen. Vanaf 62 komt er niets meer bij zo ook op 63 en 64. Per jaar 1 dag minder als je langer doorwerkt, maar wel in deze Cao 4,45% meer poen, en dat is belangrijk voor mijn en jouw pensioenopbouw! Ik ga in ieder geval voor stemmen! Iedereen die tegen stemt, zal dan ook in actie moeten komen. Ga jij dat doen?!

Kees Dijkstra
Kees Dijkstra zegt:

Er wordt gesproken over een mooi resultaat met een mooie loonsverhoging. juist die loonsverhoging zou nu eens echt tot zijn recht moeten komen, na jaren van inleveren en stijgende kosten in het levens onderhoud . maar niets is minder waar. Ook ik ben eens gaan rekenen hoe dat nu zit met die 4,45% loonsverhoging , in 25 maanden tijd. gemaks halve ben ook ik uitgegaan van een bruto maandloon 2500,- euro op het moment dat deze C.A.O. zou ingaan op 1 april 2011 gebeurt er wat , betreft het loon de eerste 6 maanden dus niets ( 0,0 ) dan volgen er 4 maanden van 1 % wat neer komt op 4 x 25,- bruto dan volgen er 6 maanden van + 1,15 % wat neer komt op 6 x 54,03 bruto dan volgen er 6 maanden van + 1,15 % wat neer komt op 6 x 83,41 bruto als laatste 3 maanden van + 1,15 % wat neer komt op 3 x 113,12 bruto dit brengt het totaal voor 25 maanden op 1264,- bruto Bij een normale C.A.O. afspraak zou het zo moeten zijn dat je per 1 april 2011 2,225% zou krijgen wat neerkomt op 12 maanden 2,225% 12 x 55,63 bruto dan volgen er 13 maanden + 2,225 % 13 x 112,49 bruto dit brengt het totaal voor 25 maanden op 2129,93 bruto wat een bruto verschil is 865,93 ( komt neer op een percentage van 68,5 %) P.S. en waar is die vergoeding voor de ziektekosten gebleven.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Oeps, … zo te zien hebben we weer wat teentjes gekneusd Henkie, maar ik zou graag tegen deze mensen willen zeggen, … blijf vooral in je kinderstoeltje zitten en laat je voeren, doe je mondje open, … broemmm, broemmm, daar gaat weer een vliegtuig met hapklaar, slikweg babyvoedsel door je strot! Onbegrijpelijk dat er leden bestaan die jaar in jaar uit tevreden kunnen zijn met het zo typerende Jan Berghuis motto “een beetje inleveren is beter dan actievoeren”! Beste tevreden mensen wordt het niet eens tijd dat jullie zelf leren kauwen, alleen zo kan je de werkelijke smaak van dit principeakkoord proeven. Ten slotte wil ik de groeten doen aan mijn grootste fan Keessie Modaal en bedanken voor de steun en de lieve woorden, Kees bedankt!

henk minium
henk minium zegt:

Goed gezien Kees Modaal. Jij hebt gezien je achternaam zeker niets te verliezen. Vooral zo doorgaan.

Gekke Henkie
Gekke Henkie zegt:

Beste Kees Modaal Noem me een recalcitrante azijn zeikerd prima, het is als verwacht geen peper en geen zout. Het is niet om helemaal af te schieten slecht, maar ik zie ook geen reden om de vlag op te hangen en de polonaise te lopen. Men heeft het wel eens over stilstand is achteruit lopen nou zo voelt dit akkoord ook. Het interessant maken van onze branche zal zo weer niet lukken. Je hebt het over simpele mensen die niet kunnen lezen, ik zou zeggen begin daar zelf eerst eens mee , goed lezen. Want hoe azijn zeikerig en sarcastisch ik ook mag schrijven en denken ik heb me tot NU toe nog niet echt uitgesproken over hoe ik denk over dit akkoord. Deze simpele ziel is van het horen en wederhoor en wilde wachten met het geven van zijn mening tot ik met de mensen had gesproken die het aangaat en de mensen die de FNV vertegenwoordigen. Dan ben ik ook al helemaal geen vriendje van een dictator, ik geloof in democratie en zal me dan ook altijd neerleggen bij de meerderheid. Dat ik wel eens twijfel of het wel om een echte meerderheid gaat, is hier op deze site telkens onderbouwd met de cijfers die door de FNV zelf gegeven zijn. We zullen zien wat het ons uiteindelijk gaat brengen, laten we alleen hopen dat er in grote getallen gestemd kan gaan worden zodat er over de uitslag geen discussie mogelijk zal zijn. Groet met een vleugje azijn Henkie

Jan Bovenmodaal
Jan Bovenmodaal zegt:

Ik als boven modaler vindt ook dat de beneden modalers ook eens wat meer tevreden moeten zijn met het resultaat van de onderhandelingen. Het getuigd niet erg van solidariteit onder de beneden modalers? Alleen maar ontevredenheid. Ik en veel boven modalers vragen zich af, hoe kunnen wij die beneden modalers laten geloven dat er prachtige resultaten zijn behaald, ook op pensioengebied. De beneden modalers zullen toch een stap terug moeten doen willen wij deze crisis periode er goed vanaf brengen, zodat als er staks weer positieve ontwikkelingen zijn op de economische financiele markten waarbij de boven modalen weer boven modale salarissen met bijbehorende boven modale bonussen eerlijk kunnen verdienen, ook al zou een boven modaler eerder van positie moeten veranderen als het eens niet zou lukken. Dus beneden modalers neem uw verantwoordelijkheid, en doe niet zo ontevreden. En geloof in de feiten zoals ze nu liggenI. Ik bid elke zondag vooraan in de kerk dat onze heer het voor ons modalen niet slechter maakt. De pastoor geeft ons elke keer de zegen, en hoopt tegen de vergrijzing dat wij heen gaan en vermenigvuldigd u. Jan Bovenmodaal

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@ Jan Bovenmodaal, … en nu met je broek op je knieën maar wachten tot er iemand reageert … ?

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Wat kies jij, … gemiddeld €50,56 per maand of gemiddeld €95,81 per maand? Buiten het inleveren van die ouwelullen dagen is dat de keuze die jij hier moet maken! Laat de onderhandelaars maar eens zwart op wit met hun eigen berekeningen het tegendeel aantonen. Ik denk dat ze die volksverlakkerij van 4,45% niet durven inslikken!

Toon van der steen
Toon van der steen zegt:

eerst langer doorwerken ,nu weer de oudere dagen eraf. hebben we eigenlijk nog wel iets aan de f.n.v. ik steun ndit plan dus niet.

Ger Windt
Ger Windt zegt:

reactie t.a.v. comrad Clifton 13.48 uur; Vindt het wel opvallend , dat hij deze persoon dezelfde initialen heeft als Jan Berghuis !! (Jan B)

H Kelder
H Kelder zegt:

Tja, simpel... Het blijft verbazingwekkend hoe de groep veelverdieners de groep minderverdieners er telkens van weet te overtuigen dat zij degene zijn die de economie draaiende moet houden in moeilijke tijden, door of op de nullijn te blijven met hun looneis of door net de inflatie bij te houden. Gezien de reacties van arbeiders die andere arbeiders (die wel durven op te komen voor hun rechten) als 'simpel' betitelen, lukt het hun steeds weer...

Gekke Henkie
Gekke Henkie zegt:

Leuk gevonden Ger maar ;-) Jan berghuis schrijft hier niet onder pseudoniem .

Ger Windt
Ger Windt zegt:

Gekke Henkie ! 22.25 Ik vind niets , maar ik ken Jan van lang geleden..........

Jo Logister
Jo Logister zegt:

Als 56-plusser al 42 jaar aan het werk.Moet nog tot 65. Nu worden de ouderendagen weer afgepakt. Schandalig !!!!. Ik ben benieuwd of in andere CAO's ook dergelijke onzin wordt afgesproken. Zal wel weer alleen in de metaal en techniek voorkomen.Weg met dit principeaccoord.

Jan Bovenmodaal
Jan Bovenmodaal zegt:

Kameraad Clifton 09-04-2011 13:48 “@ Jan Bovenmodaal, … en nu met je broek op je knieën maar wachten tot er iemand reageert … ?”.......................Clifton, ik heb even onkuis met mijn bovenmodale broek op mijn knieën gezeten, maar er kwam nauwelijks een benedenmodaler langs om te reageren, laat staan dat hij het mij eens was om toe te geven dat de benedenmodaalse werknemers een stap terug moeten doen ten gunste van de al geterroiseerde bovenmodalers. Ik heb vanmorgen nog vooraan in onze modale kerk gebeden dat onze bovenmodale heer in samenspraak met onze modale pastoor ons de bovenmodalerse zegen geeft voor bovenmodaalse voorspoed, Waarbij de benedenmodalers netjes in het benedenmoaalse rijtje gehouden worden net zoals in die benedenmodaalse boventijd waarbij de bovenmodaalse drie eenheid de beslissingen weer kunnen nemen over de benedenmodaalse werknemers. De bovenmodaalse drie-eenheid, houw ik als bovenmodalerse nieuwsleer-manager de benedenmodalers dom, dan houw jij ook als bovenmodalerse-werkgever de benedenmodalers arm en als modale-geestelijkheids-manager zorg jij dat de benedenmodalen mooi in het benedenmodaalse rijtje blijven lopen, en anders met sancties op van bovenmodaals hemel-hel en vagevuur bij niet opvolgen van het bovenmodaals fedeodale principe. Gaat heen en vermenigvuldigd u benedenmodaler, al is het maar om de benedenmodaalse vergrijzing tegen te gaan die alle modaalse schuld heeft veroorzaakt ten opzichte van de onschuldige bovenmodalers. Jan Bov.

Gekke Henkie
Gekke Henkie zegt:

Geloof je het nu dan wel Gert ;-) ik ken Jan niet persoonlijk maar wel lang genoeg om zeker te weten dat die zich van dit soort zielige uitingen niet zou bedienen.

Gekke Henkie rectificeerd
Gekke Henkie rectificeerd zegt:

Sorry GER

een gewone medewerker
een gewone medewerker zegt:

ik wil alle voorstanders vragen om mij uit te leggen wat er zo goed is aan dit akkoord!! ik heb ze namelijk nog niet kunnen vinden,ik heb wel vast een tip voor ze ga eerst kijken wat de eis van de bonden was en wat we hebben gekregen. ik ben benieuwd of ze mij kunnen overtuigen

Rob van de Noort
Rob van de Noort zegt:

Ik heb het wel ergens terug gelezen, maar wel maar 1 keer. Wat is er gebeurd met de eis van de ziektekosten?. Dit was 15 euro netto (dacht ik), maar dit zie ik nergens terug; zit dit in de 4,45 %. Of hebben de werknemers zich toch af laten bluffen door de werkgevers?. Volgens mij was de eis in het begin van de onderhandeling keihard, maar waren de onderhandelingen uiteindelijk wel zo hard?.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Omdat ik oprecht hoop dat ik iets over het hoofd zie en er compleet naast zit, wil ik vragen of het mogelijk is dat één van de onderhandelaars onderstaande berekening kan weerleggen. Graag onderbouwd met eigen berekening over 25 maanden. >>> Principeaccoord over 25 maanden bedraagt totaal €1264,06 en is gemiddeld €50,56 per maand, wij vragen 2,5% dat bedraagt totaal €2395,28 en is gemiddeld €95,81 per maand! <<<

Harry Koelewijn
Harry Koelewijn zegt:

Nee dat kunnen ze niet weerleggen. De cijfers liegen niet, we blijven dik en dik onder de inflatie met de afgesproken loonsverhoging. De werkgevers zullen er wel een dikke sigaar op gerookt hebben met een dure cognac, want zo makkelijk zijn ze er nog niet vaak van af gekomen.

reken Wonder
reken Wonder zegt:

@ Kameraad Clifton. Jij zit er inderdaad helemaal naast met je rekensom. Hoe kom jij in godsnaam aan een bedrag van € 95,- per maand bij een looneis van 2,5%?? 2,5% van € 2500,- = € 62,50 in het eerste jaar en € 64,06 in het tweede jaar.

Wim Buist
Wim Buist zegt:

Ik vind het een prima principeakkoord. Als je kijkt wat de werkgevers voor eisen hadden en wat het uiteindelijk geworden is. Je zult met onderhandelingen altijd water bij de wijn moeten doen. Naar mijn idee is het de Bond gelukt om de werkgevers meer water bij de wijn te laten doen dan ons.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Reken Wonder, ik ga het proberen uit te leggen: >>>Akkoord (6 x 0) + (4 x 25) + (6 x 54,04) + (6 x 83,41) + (3 x 113,12) : 25 = € 50,56 >> Gevraagd (12 x 62,50) + (13 x 126,56) : 25 = € 95,81 <<< Uitleg: het tweede CAO jaar vang je 2,5% van 2562,50 en dat is inderdaad 64,06, maar dit tel je op bij de verhoging van het eerste jaar, dus 62,50 + 64,06 = 126,56 (of wil jij in het tweede jaar de 2,5% van het eerste jaar dan niet meer hebben). Laat ff weten of ik je heb kunnen overtuigen ...

gekke henkie stopt er mee
gekke henkie stopt er mee zegt:

Zo mensen het is mooi geweest Henkie is niet meer, Henkie blijft alles volgen, maar Henkie wordt zo vreselijk moe van alle mensen die langs de kant blijven staan en dat als betere stuurlui. Henkie vraagt juist aan de mensen van de kleine technische bedrijven ,doe mee laat je stem horen. Nu is het zo dat de beslissingen genomen en ook de kastanjes uit het vuur gehaald worden door een aantal grotere bedrijven in onze branche. Grotere bedrijven met een heel andere structuur dan de kleine bedrijven. Maar je kan als lid van een klein bedrijf ook gewoon mee doen en denken. Nu was Henkie zonder zich op de borst te willen kloppen de enige afgevaardigde van een klein bedrijf dat moet en kan beter. Graag zou ik zien dat er meer mensen van kleine bedrijven mee gaan doen en onze sores zouden delen. Nu kunnen we gaan rekenen tot we groen zien maar dit voorstel ligt er en daar zal over gestemd gaan worden. Ik kan alleen nogmaals oproepen om te gaan stemmen voor of tegen alleen zo krijgen we juiste afspiegeling van wat men denkt en vind. Henkie heeft zich tot zover nog onthouden van stemming dat alleen omdat ik zo als eerder al gemeld het peper nog zout vind het is niet slecht maar ook niet polonaise waardig. Jullie krijgen allemaal als leden bericht om je stem uit te brengen, digitaal of per post maak daar dan in ieder geval gebruik van Met een laatste groet en nog een heel klein beetje azijn Henkie ( John ) P.S Clifton succes man en ik hoop dat je ooit echt mee gaat doen groet John.

Wim Buist
Wim Buist zegt:

Ik hoop toch niet dat Gekke Henkie helemaal stopt. Ik ben iemand die bij een groot bedrijf werkt. Ik heb het dus relatief makkelijker qua werken voor de bond dan jullie collega's die bij een klein bedrijf werken. Ik probeer ook voor jullie op te komen echt waar. Maar ik kan het nooit zo goed als jullie zouden kunnen. Ik weet niet wat er leeft bij de kleine begrijven jullie wel. Bij deze steun ik de oproep van Gekke Henkie dat meer mensen van kleine bedrijven hun stem laten horen. Ja ik weet dat ik makkelijk praten heb maar het is een wens van me. @Gekke Henkie: Ik hoop toch wel dat je actief blijft binnen de FNV.

Richard Janssen
Richard Janssen zegt:

Ik denk dat ik mijn bond lidmaatschap maar moet opzeggen,heb ik teminste nog enige compensatie voor de inflatie van vorig en dit jaar. We gaan er echt op achteruit op deze manier, waar is onze bond met dit resultaat.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Gekke, wat gaan we nou sip lopen doen man, laat je me de kar in m’ n eentje trekken? Laat dat kaderlid gebeuren dan vallen als dat teveel wordt, maar hier op deze website hebben we werk te doen, hier bereik je veel meer geïnteresseerden dan op welke kadervergadering dan ook. Was het drie jaar geleden niet Jan Berghuis himself die jou de lovende titel “forumtijger” toeblies. Enfin, mijn werk is hier in ieder geval nog niet ten einde en dat wordt gesterkt door het simpele feit dat mijn rekenwerk (tot ik groen zag) nog steeds niet is onderuitgehaald en dat is in mijn boekje “echt mee doen”!!!

Kees Dijkstra
Kees Dijkstra zegt:

Beste voor en tegenstanders van dit principeakoord na de div.berekeningen van de geboden loonsverhoging .wil ik gaarne nog een berekening aan u, voorleggen. er was een keiharde eis voor een 1 jarige C.A.O. met een verhoging van 2,5 % en een netto verhoging van 15 euro per maand voor de ziektekosten ( uitgangspunt voor de berekening nog steeds 2500,- bruto.) 2500,- x 2,5% = 62,50 x 12 = 750,- bruto voor het gemak halen we hier 40 % aan inhoudingen van af voor loonbelasting en de div. premie,s 750,- - 40% = 450,- netto + de netto vergoeding voor de ziektekosten van 15,- 12 x 15,- = 180,- +450,- = 630,- netto voor 12 maanden. maar dit geldt uiteraard ook voor de hierop volgende jaren , dit zou dan neerkomen voor de beoogde, 25 maanden op een netto verhoging van 1275,- maar zo als het er nu , voorstaat krijg je nu 1264,- bruto. - 40% aan inhoudingen = 758,40 netto.

Evert K
Evert K zegt:

En weer worden de oudere werknemers die door moeten tot 65 jaar vanwege de partner regeling per 2015 de dupe. Wat er ook gebeurt blijf van die senioren dagen af, want wij moeten doorwerken tot 65 we stoppen liever eerder als dat mogelijk is maar dat is door de partner regeling onmogelijk gemaakt. IK STEM TEGEN

Rene nu ex vakbondslid
Rene nu ex vakbondslid zegt:

"Centraal in de nieuwe cao staan maatregelen om vaklieden op een aantrekkelijke en gezonde manier aan het werk te houden tot het einde van hun loopbaan." Dit door de werknemers boven de 55jr. over te laten werken och maar 5 uur per 4 wkn. En de werknemers boven de 61 jr. geen extra ouderverlof op laten bouwen. "De sector wil graag een forse instroom van jongeren, Wajongers en vijfhonderd werkzoekende 45 plussers." Leuk bedacht maar dan moet de sector wel aantrekkelijk gemaakt worden voor de jeugd in het voortgezet onderwijs is geen instroom in de techniek, hoe zou dat toch komen. 25 mnd. is voor de werkgevers een goed uitgangspunt 25 mnd. zekerheid en als de zorgtoeslag in 2012 weer stijgt, laat zeggen 15 euro p/mnd hebben we een tekort van 30 euro hetzelfde is ook mogelijk in 2013 een gat van 45 euro tegen de loonsverhoging van 100 euro pas in 2013 hebben we dus net 55 euro verdient per maand bij een loon van 2500 euro. Wie houdt wie nou voor de gek. Dit is het zoveelste akkoord dat in het voordeel is van de werkgever. Beste vakbondbestuurders sla nu eens voor de achterban, de mensen die jullie salaris betalen, met de vuist op tafel en laat zien dat je er voor de werknemer bent. Dus mijn mening is dan ook wie wordt er hier nou beter van juist de werkgever. Kijk 20 jr. geleden stonden de bonden op de barricades. Wie houdt z’n rug recht of z’n poot stijf voor de achterban, helaas niet mijn vakbond. IN DE PRULLENBAK ERMEE.

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

Henkie, KOP OP. En laat nog van je horen, kaderlid dat moet je zelf weten. Ook al zijn er zoveel zwijgende van de massa werknemers. Ik sla er ook bij in mijn omgeving voor hun zwijgende kop, met dat ge-IK, IK. Maar ja, wat ik al vaker melde, het baat niet bij de zwijgende kuddedieren massa. Laat staan dat zij alleen maar hoeven te stemmen. (Het intereseerd mij allemaal niks is de opmerking van hen, wel mee grijpen als er iets uitkomt waar de minderheid dan weer voorgezorgd heeft, ook al is die niet zo denderend die uitkomst).

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Ruud Nieuwenhuis, kom op mijnheer de onderhandelaar, je was er op 08-04-2011 21:27 erg snel bij om ons klagers en simpelen te noemen, lastige leden die maar ononderbouwde kritiek spuien en er maar niets van willen snappen. Waar blijf je nu met je eigen goed onderbouwde antwoord op onze “echte getallen” …? Durf je jouw achterban te vertellen hoe het echt zit?

wordt dit wel gelezen
wordt dit wel gelezen zegt:

wordt dit allemaal wel gelezen door onze "vertegenwoordigers"? "onze" Jan sloot kort geleden nog zijn berichten naar ons toe als EEN "STRIJDBARE" ............. Daar is niets van gebleken. Of.... ze hebben andere zaken voor ogen dan de concrete belangen van de achterban. Wij werken en leven NU, alle prijsstijgingen gaan toch ook niet gefaseerd en uitgesmeerd over drie jaar in?

Ger Windt
Ger Windt zegt:

Nog even over de salarissen in onze cao. Als we jongeren en 45 plussers willen laten instromen , moeten we zo er ook van kunnen overtuigen in de toekomst een behoorlijk salaris te hebben voor het verantwoordelijke werk ,dat ze doen. De instroom van jongeren (en ouderen) zal met deze Fietsenmakers- CAO voorstellen niet gaan toenemen. Wanneer ik op een verjaardag in familiare kring vertel wat ik met 37 jaar ervaring volgens onze cao verdien ,lacht iedereen de penis uit de pantalon. Mijn dochter is kortgeleden afgestudeert als onderwijzeres /lagere school. Trots liet ze mij haar eerste loonstrook zien, 100 !!! Euro meer dan ik met mijn huidige salaris ! Lekker interessant dan een job in de techniek. Ik begrijp wel , dat er weinig animo is.

geert storing
geert storing zegt:

Voor alle 55 plussers die consignatie dienst draaien. De consignatie gaat gewoon door tot je pensioen, niks geen overuren, consignatie meer als je 55 bent, alles gaat gewoon door. BEDANKT VOOR DIT BEHAALDE RESULTAAT.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Us Jan heeft momenteel geen tijd om te reageren, hij heeft na de uitputtende onderhandelingen wel ff een weekje bijtanken in Frankrijk verdiend. Welverdiend, … vonden ook de werkgevers …santé !

Pietje Puk
Pietje Puk zegt:

Treurig treurig. Dat er nog iemand het lef heeft om te spreken van een fantastisch resultaat. De werkgevers hebben het ook maar wat moeilijk. Maar vergeet 1 ding niet, een brood kost voor hun net zoveel als voor de werknemer. Alleen hebben de werkgevers iets meer te besteden. Nu en dat wordt alleen maar erger. Ik dacht dat we van dat ge-polder af waren. Toch? Op voorhand al een mening uiten over het principe akkoord door de fnv is de leden op een verkeerd been proberen te zetten. Volgens mij probeert men op deze manier te voorkomen dat de kleinmetaal gaat meeliften op de groot metaal. Snel snel snel de leden proberen te overtuigen dat het allemaal fantastisch is, snel snel tekenen! Om vervolgens de klep op de neus te krijgen.

je krijgt de cao die je verdient
je krijgt de cao die je verdient zegt:

Ik ga ervan uit dat iedereen die hier huilie huilie doet over het resultaat bereid is om in actie te komen. Maar dat zal wel weer niet, want ik weet precies hoe het hier gaat. Veel geschreeuw, weinig wol.

Pietje Puk
Pietje Puk zegt:

Het gaat weer zo. 10 man moeten de kar gaan trekken voor 500. En dan roepen die 500 wat er niet goed aan is. En meestal zijn die 500 ook nog geen lid, en lachen ons(leden) uit dat wij maandelijks contributie betalen. Sommige met de opmerking "daar kan ik lekker een staatslot voor kopen, heb ik nog een kans..."

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

Pietje Puk, .. Zo zeg jij precies de werkelijkheid over de slapende kuddedieren werknemers/uitkerings massa. Ik, - Ik, heb daar toch ook recht op??

Jorgen vD
Jorgen vD zegt:

Heren stel je hebt loon X. Bij eerste verhoging heb je 1,01X aan loon, bij tweede verhoging 1,01X*1,015 ect....... dus naar 2 jaar looptijd is je loon dus1,01*(1,015)3 *X =1,056X.Dit wil dus zeggen dat je loon na 2 jaar 5,6% hoger is geworden. Gemiddelde stijging is dus meer dan 2,5 % per jaar! Prima akkoord!

Dorus Manders
Dorus Manders zegt:

Klopt niet Jorgen Met rente op rente kom je uit op 4.68% en dat is nog steeds minder dan 2x 2.5%, maar nu dan de Ham vraag is dat verschil groot genoeg om de mensen in het land te mobiliseren en de barricades te laten beklimmen ?? Of zijn het alleen de fanatiekelingen hier, die de barricades op zullen gaan? Lijkt me behoorlijk karig, maar geloof me het overgrote gedeelte zal de winst die te halen is niet de moeite vinden om het oranje hesje aan te doen en de pet op te zetten. Want we hebben het zo druk met klussen en sporten, deze klussers moeten zich ook eens realiseren hoe het zou zijn als ze van een steiger af flikkeren en in de WIA komen voor 70% van je basis salaris.

Ger Windt
Ger Windt zegt:

Steeds meer goedbedoelde rekenmeesters , het doel van ondernemers is bereikt , verdeeldheid zaaien, zeuren over 2 of 3 cijfers achter de komma. Dat is waar zij ons mee opzadelen.(met instemming van de onderhandelaars !!) Waarom nou geen cao voor 1 jaar ?? Geen gezijk over 5 uur overwerk per maand voor 55+, en poten af van de in goed overleg en cao afgesproken oudelullendagen ( wat ook een cao recht is!)

domme gans
domme gans zegt:

Ik geef het op. tjuus

JF Rensen
JF Rensen zegt:

Beste onderhandelaars een geweldige resultaat ,toch maar weer een cao voor 330.000 medewerkers in de metaal en techniek , waarvan er maar een kleine 50.000 zijn georganiseerd zijn! en waarvan de rest met de armen over elkaar er grijzend van mee genieten! Dus ik stem voor dit accoord .

Ruud Nieuwenhuis
Ruud Nieuwenhuis zegt:

Kameraad Clifton, Gekke Henkie en al die andere "leden"die zich verstoppen achter een schuilnaam Kom heren, open het vizier en kom eens lang in de BGR Metaal en techniek. Daar kan in ieder geval met open vizier worden gediscuseerd. Maar ik denk dat jullie dit niet durven De beste stuurlui staan immers aan de wal. Gelukkig hoor ik in mijn omgeving heel veel positieve reacties Dus 'heren" wanneer mag de BGR jullie verwelkomen???

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Ruud Nieuwenhuis, Dat is nu flauw, volgens mij had ik je wat anders gevraagd nl.; >>> kom op mijnheer de onderhandelaar, je was er op 08-04-2011 21:27 erg snel bij om ons klagers en simpelen te noemen, lastige leden die maar ononderbouwde kritiek spuien en er maar niets van willen snappen. Waar blijf je nu met je eigen goed onderbouwde antwoord op onze “echte getallen” …? Durf je jouw achterban te vertellen hoe het echt zit?”<<< Dus ik zou zeggen, open het vizier en kom niet steeds met die kinderachtige commentaartjes, je hebt het hier over onze toekomst!!!

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Ruud Nieuwenhuis, Jammer dat je die 4,45% van jullie akkoord niet één op één naast de berekening van mij wilt leggen, jammer dat je suggereert dat wij ons verstoppen, jammer dat je in jouw omgeving heel veel positieve reacties hoort en jammer voor ons dat jij ons vertegenwoordigt, want voorgaande zegt alles over jou en je omgeving!

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

Meneer Ruud, er zitten hier op de forums ook dames en niet alleen heren.>>>>>> Ruud Nieuwenhuis 13-04-2011 22:13 “Kameraad Clifton, Gekke Henkie en al die andere "leden"die zich verstoppen achter een schuilnaam. Kom heren, open het vizier en kom eens lang in de BGR Metaal en techniek."""""""""""""""" Ruud, jullie moeten eerst die zwijgende kuddedieren werknemers eens beter motiveren, waar er een hoop ook van klagen maar niet hun mond open doen. Laat staan dat ze weten dat ze recht hebben op loonsverhoging of nog recht hebben op crisis bestrijdings dagen 2010 in het klene bedrijfje waar de bond nog niet eens binnen mag komen., omdat er niemand georganiseerd is. Behalve een eenling.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ruud Nieuwenhuis 08-04-2011 21:27 “Prima accoord Jammer dat er aantal reacties zijn die niet echt ondebouwt zijn Maar het is een feit dat er een gedragen accoord is. En simpel mensen zullen er altijd zijn Die zullen altijd blijven klagen en het helaas nooit gaan begrijpen Dus een prima accoord”

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

Beste Ruud leuk dat jij het ook nog eens probeert ik was eigenlijk met pensioen,FF terug lezen en je had het geweten. Maar ik wil best FF een uitzondering maken door te reageren op jouw suggestie. Gekke Henkie heeft zijn neus al diverse keren laten zien bij de diverse vergaderingen of bijeenkomsten zo als jullie dat noemen. Afgelopen maandag ben ik ook keurig naar de kaderleden bijeenkomst geweest en heb daar gewoon mee gediscuteerd en gestemd ( al was ik een eenling als vertegenwoordiger van een klein bedrijf) Ook heb ik daar gewoon kenbaar gemaakt dat ik gekke Henkie was/ben, dus eerst eens goed informeren tot je iemand uitdaagt. Jij zult tenslotte alle leden van de BGR wel kennen. Verder heb ik daar een poging gedaan de aanwezige uit te leggen dat het alles behalve simpel is voor werknemers van kleine bedrijven om actief te zijn voor de FNV. Gelukkig had ik de indruk dat een aantal mensen daar wel begrip op konden brengen voor mijn standpunten. Wie weet zien we elkaar nog wel eens want ik kan het toch niet laten. Ik heb namelijk nog steeds de indruk dat ik wat te vertellen heb, iets wat ik deel met een grote groep leden die zich niet gehoord voelen. Met vriendelijke groet Henkie

willem mopper
willem mopper zegt:

gaan we nu op mekaar mopperen??????????

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@willem mopper, alleen als je broodmolen hier groter is dan aan de onderhandelingstafel!

Jos Jansen
Jos Jansen zegt:

En waar is de 15euro tegemoetkoming in de zorgkosten gebleven? Dit is een flut overeenkomst, en plan de ledenvergaderingen ook eens een keertje zo dat de mensen in de ploegendiensten ook kunnen komen!!!!

Ger Windt
Ger Windt zegt:

En zo sterft deze discussie een gewisse dood. Hij was al HEEL moeilijk meer te vinden. De reacties op dit voorstel accord waren over het algemeen niet erg positief. De rest zullen we moeten doen op de ledenvergaderingen. Las trouwens dat onze eigen Dikkie Dik de handdoek gooit , als de bonden niet accoord gaan met het door haar ondertekende principe accoord t.a.v. de Pensioenen. Zo werkt de democratie in de bond. Wat mij betreft Zwaai Zwaai, Op de Coolsingel in Rotterdam had ze nog veel praats , haar daden waren minder. Jammer , tijd voor een ander gezicht en geluid !

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Ger Windt, ik hoop niet dat je er veel van verwacht Ger want de uitslag kan ik je alvast voorspellen, ... 86% voor en 14 % tegen ... :-(

Ger Windt
Ger Windt zegt:

Kameraad Clifton 17.42 Jij bent ook inmiddels op de hoogte hoe de vlag erbij hangt! Maar een inmiddels overleden collega van ons zei eens; Blijf optimist tot in je kist !! Dus we blijven hopen....

jan loek
jan loek zegt:

Nee, voor principe akkoord “1, Ouderen van 55 jaar en ouder kunnen nu door de FNV verlplicht worden om 5 uur per 4 weken over te werken. 2, Per 1 juli 2012 vervallen door de FNV de oude lullendagen voor ouderen van 61 jaar of jonger en zij krijgen er geen dagen meer bij. 3, Loonsverhoging van 1% per 1 okt. kunnen ook dit jaar weer ingewisseld worden voor 2 vrijedagen. Dankzij de FNV kunnen wij met die vrijedagen geen eten kopen. als dit toegepast wordt dan hebben we maar een loonsverhoging van 3.45 % over 25 maanden, i.p.v. 4.45%. 4, Dankzij de FNV hebben we voor lul op de Coolsingel in R.dam gestaan en luidkeels geroepen: blijf af van de a.o.w. leeftijd. nu is er een ingewikkeld voorstel om o.a. die leeftijd los te laten om langer te werken. wil je eerder stoppen dan krijg je van van de FNV. minder salaris/uitkereing. conclusie: is dit nu - met de bovenstaande punten - de manier om aantrekkelijker, langer en gezond te blijven werken tot het einde van je loopbaan. De onderhandelingsdelegatie is dik te vreden en vindt het een mooi resultaat. Ik vind dat we weer opnieuw voor de duivel en zijn oude moer verkocht zijn, de delegatie staat er voor zichzelf en al lang niet meer voor zijn leden. zogenaamd om aan die onderhandelingstafel te kunnen blijven zitten. En om helaas onze (verworven) rechten in te zitten, om maar serius over te komen voor de werkgevers. werkgevers die zeggen om o.a. weer op zaterdagen te gaan werken minachten de werknemenrs. nee dus tegen het principe akkoord

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Wat apart toch dat iedereen toch denkt dat je de structurele loonsverhoging zomaar klakkeloos bij elkaar kan optellen ... !? Structureel wil niets meer of minder zeggen dat er een structuur in de loonsverhoging zit en niet dat je aan het eind van deze Cao periode 4,45% aan loonsverhoging hebt ontvangen. Het gemiddelde van € 50,56 is slechts een krappe 2% en wordt pas bereikt wanneer je alweer bijna aan een nieuw Cao toe bent. Van deze veel te rooskleurige voorstelling van zaken zou zelfs de meest gehaaide bankemployee nog rooie koontjes krijgen, ... kijk mijnheer het zit zo, u vangt per jaar 1% rente en wanneer u het 10 jaar laat staan dan heeft u bij ons een rente ontvagen van 10%, ... snapt u?

Peter uut assn
Peter uut assn zegt:

Flut cao principe akkoord......ik zal tegen stemmen.Ik had heel iets anders verwacht.

Henkie Davids
Henkie Davids zegt:

Volgens mijn simpele verstand doe je er gewoon 25 maanden over om 4.52% verhoging te krijgen op je huidige basis salaris. FF makkelijk rekenen: je verdient nu 100 euro + 1% op 1 oktober = 101 euro...... 101 euro + 1.15% op 1 feb 2012 = 102.16 euro........... + 1.15% op 1 aug 2012 = 103,33 euro........... + 1.15% 1Feb 2013 = 104.52 euro.............. dan nog ff een misverstand uit de wereld helpen wanneer een werkgever besluit de loonsverhoging van 1 oktober 2011 niet te geven maar daarvoor 2 vrije dagen dan moet hij die 1 % wel bij de 1.15% geven op 1feb 2012 dan krijg je dus 2.15% . Zo kom je aan het eind nog steeds op 4.52 % en kan je je dagen nog verkopen aan je bas ook en kom jee er per saldo financieel nog beter af ook ;-) Misschien denk ik te simpel maar telkens kom ik tot deze conclusie. Groet Henkie

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Henkie, Je verdient aan het eind in 2013 wel 104,52 euri’s, maar de gemiddelde verhoging in 25 maanden is {(6x0) + (4x1) + (6x2,16) + (6x3,34) + (3x4,52)} : 25 = € 2,02

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Henkie, de gevraagde 2,5% per jaar levert {(12x2,50) + (13x5,06)} : 25 = € 3,83 gemiddeld per maand op!!!

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Henkie, Bij het voorbeeld salaris van € 2500 bruto scheelt dit de komende 25 maanden € 45,25 bruto per maand!!! € 95,81 of € 50,56 bruto jij mag het zeggen, maar als het aan mij ligt laat ik me geen oor aannaaien door de eerste de beste louche 2e hands autoverkoper!

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

Ik snap dat jij die 5% er gewoon meteen bij wilt? Dat wil ik natuurlijk ook wel maar ik vind het zo als gezegd geen peper en geen zout, we zullen zo in ieder geval de branche niet interessant maken voor de jongeren en ook niet voor de vakmensen die de leeftijd en mogelijkheid nog hebben te vertrekken. We leveren te veel oud verworven recht in en daar staat te weinig tegen over

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Henkie, Het gaat er in dit geval ff niet om wat ik wil, maar om de valse voorwendselen waaronder dit principeakkoord aan ons wordt verkocht!

moe van Kameraad Clifton
moe van Kameraad Clifton zegt:

@ Kameraad Clifton. Heb je nou niet lang genoeg geprobeerd je punt te maken? Okee, jij bent ontevreden. Duidelijk! Jij voelt je bedonderd. Helder! Maar het heeft geen toegevoegde waarde om maar door te gaan om je eigen gelijk te halen. PS Bovendien snap je blijkbaar het verschil niet tussen een ONDERHANDELINGSINZET en een CAO-RESULTAAT. Het is niet ongewoon dat die niet gelijk aan elkaar zijn.

Mark Winters
Mark Winters zegt:

moe van Kameraad Clifton 18-04-2011 09:29 .......Beste moe, Maar jullie laten ons wel HEEL VEEL inleveren, van verworven rechten tot en met het pensioen. Tenminste als ik uit jouw reactie ik moet geloven dat jij ook een door ons betaalde onderhandelaar bent? Als wij werknemers op de werkplek een slecht resultaat halen voor onze baas dan zwaait er wat voor ons, en dat komt ook door deze lullige GELD prestatiemaatschappij.

johannes Zuiderduin
johannes Zuiderduin zegt:

Ik ben geboren dezember 1950 raak dus elk jaar 9 oude lullen dagen kwijt dan is de loonsverhoging voor mij een sigaar uit eigen doos.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Moe van mij, Weet je waar ik een beetje triest van wordt, mensen zoals jij, mensen die het heel normaal vinden om in elke Cao weer wat in te leveren en wat is het jammer dat je met dezelfde tunnelvisie reageert als de heren Berg en Nieuwenhuis, zonder je echt te willen verdiepen in ander zijn mening, dus bij deze Moe, … slaap lekker, … welterusten …!

Moe van Kameraad Clifton
Moe van Kameraad Clifton zegt:

@ Kameraad Clifton. Als je goed op zou letten, dan zie je A) dat ik helemaal geen oordeel geef over het akkoord en B) dat ik aangeef dat ik er geen behoefte aan heb om 40 keer DEZELFDE mening te horen. Dat is heel wat anders dan geen kennis willen nemen van jouw mening, want dat heb ik al moeten doen. Noodgedwongen 10-tallen keren al zelfs!

Rob Kleywegt
Rob Kleywegt zegt:

De reactie zoals de hr. jan loek stelt daar ben ik het helemaal mee eens, waar is de fnv gebleven met het HARD maken van onze senioren dagen, ook na je 61e jaar en verder, maar je mag wel tot je 67 jaar blijven werken en het verworven recht van dagen vervalt. Dit is voor de oudere werknemer geen goed recht.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Moe van mij? A. Dat is nu juist zo jammer, dat je geen oordeel geeft over het akkoord maar wel over een collega en B. dat pistool tegen je hoofd is niet van mij hoor, ik dwing je niet om mijn reacties te lezen, maar het is wel fijn te weten dat je die aandrang voelt …

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

Clifton Ik ben net als jij niet tevreden over het akkoord, maar vind het niet vals, wanneer je het leest is het best helder maar je moet het wel lezen, Dat doen de leden niet en luisteren naar het luiden van de klok en laten andere de klepel zoeken. Als de leden dan horen dat ze er 4.45% bij krijgen rekenen ze zo van das maar 0.55% minder dan geëist en vinden het wel o.k. zo. Dus stemmen ze zo en zo niet, en zijn ook niet berijd om voor hun beleving maar 0,55% de barricades te beklimmen en het voetbal of het tuincentrum ff een week later te doen. Er wordt dus alleen gestemd door de mensen die altijd stemmen en het akkoord al omarmd hebben. Dus dat ik probeerde te stoppen is op zich niet zo heel raar, want het is voor de grote massa zinloos je druk te maken en er tijd aan te besteden. Er zijn rond de 300.000 mensen die het echt de kont kan roesten wie er wat beslist. Maar weet je wat ik nog het ergst vind dat men ons jou , Ger en Mien voor dom en niet zo slim aanzien, dat ze maar denken dat we niet mee wensen te doen en alleen maar kunnen zeuren. In plaats dat ze met goede tegen argumenten komen worden onze opmerkingen af gedaan als azijn gezeik en nooit tevreden zijn. De heer/of dame Moe van Van kameraad Cilfton is er ook weer een voorbeeld van, hij zegt niks over het akkoord maar door zich aan ons c.q. jou te ergeren heeft hij eigenlijk al zijn mening gegeven.(Door naar boven).

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

(deel 2) Hij stelt dat jou zeuren niet van toegevoegde waarde is, maar jij en wij grijpen juist alle tot ons beschikking staande media aan om ons standpunt wereldkundig te maken en daarmee een grote groep hopelijk te laten participeren. Wat mij weer heeft doen besluiten mee te blijven zeuren, recalcitrante zeikerd als ik ben. Ik blijf dan ook van mening dat de 4.45% ( 4.52% in 25 maanden) niet voldoende is om ons op de kaart te zetten als potentieel interessante branche voor de werkzoekende mensen.En we leveren weer oud verworven rechten in die gekoppeld aan de te verwachte AOW en pensioen afspraken niet aantrekkelijker maken voor de gewone Jongens en meisjes in onze branche. Het blijkt maar weer dat mensen die zich omhoog weten te werken of al omhoog zijn maar nog wel( godzijdank) idealistisch zijn, kunnen zich niet( meer) voorstellen hoe het is, als je door de een of andere reden dat niet kan en onderaan de salaris ladder bungeld met een fysiek zwaar beroep.

Marcel van E
Marcel van E zegt:

Zouden onze onderhandelaars ook in de CAO Metaal & Techniek zitten ????

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Ach, weet je Gekke, ik heb er totaal geen probleem mee dat mensen een andere mening zijn toegedaan en als ze me willen afzeiken, ook goed, … zolang ze maar niet spetteren ;-) Enneh, ’t is voor de 41e keer geen 4,45%, maar mijn gelijk krijg ik dan over 25 maanden wel van je, … grinnik … !

Moe van Kameraad Clifton
Moe van Kameraad Clifton zegt:

Ik ben erg benieuwd hoe alle criticasters van het akkoord het vervolgtraject zien op het moment dat de leden dit zouden afwijzen. Denken jullie echt dat de werkgevers opeens veel meer gaan bieden? Of denken jullie misschien dat er actie nodig zal zijn om dat voor elkaar te krijgen? En hoe zien de criticasters bij evt. actie hun eigen rol? Aan de zijlijn, zoals gewoonlijk?

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Nog steeds moe van mij??? Beste vakbroeder, concentreer je toch op je eigen rol in/en/of dit akkoord, dat lijkt me nuttiger dan telkens een gesprek van twee volwassenen te interrumperen, … als je een koekje wil vraag je dat thuis maar.

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

MOE, Als de (echte) meerderheid het principe accoord zouden afwijzen, dan zullen julie er nog harder er tegen aan moeten gaan voor betere resultaten omdat jullie door ons betaald worden. Ik zal er zijn als er actie gevoerd moet worden, zoals ik al al die andere keren er was. Maar zoals gewoonlijk de massa zal weer thuis blijven, voetballen/tuincentra/die stront TV-prestatieprogramma's gaat bij die kuddedieren voor. Gisteravond een groot feest (niet van mij hoor), bijna niemand liet ook maar iets doorschemeren van solidariteit. Alleen maar, Ja"Ja", eh, eh. En daar wordt deze maatschappij ook die richting opgestuurd. IEDER voor ZICH en GOD voor ons ALLEN. Laat de bond daar ook maar eens wat meer aan doen een mentaliteitsverandering??

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

Beste Moe van ! Zijn we dan niet lid van een democratische bond ? Wanneer de leden ( hoe onwaarschijnlijk dan ook ) massaal tegen stemmen dan is het toch duidelijk dat we dit akkoord niet willen en dat de onderhandelaars terug moeten naar de onderhandelingstafel. Of lopen de onderhandelaars dan meteen weg en nemen ze dan ook een baantje in het bedrijfsleven? Zo van ze doen niet wat we willen dus dan stoppen we er mee? Ik mag toch hopen dat ze dat niet doen en de mening van de achterban, wanneer deze dan ook de moeite zouden nemen massaal te stemmen serieus oppakken. Dan is het aan de bestuurders en kaderleden de mensen op de straat te krijgen voor acties. Eerder heb ik al geschreven dat ik denk dat het verschil in looneis en wat er geboden is niet genoeg is om de menigte op de been te krijgen. Het geeft dus wel aan hoe belangrijk alleen de centen zijn. Nu is er ook een principe akkoord in de groot metaal dat zal dan de focus wel weer bij de metaal en techniek weg halen Ik vraag me nog wel af hoe het komt dat alle voorstanders van dit akkoord denken dat hun tegenpolen niets zouden uitvoeren en langs de zijlijn blijven staan? Misschien zijn de voorstanders zo ingenomen en euforisch met dit akkoord dat het moeilijk te begrijpen is dat er ook mensen zijn die het niet zo super vinden, of zelfs faliekant tegen zijn

moe van
moe van zegt:

@Kameraad Clifton: Eerst doe je huilie-huilie omdat ik me niet zo willen verdiepen in jouw mening. Vervolgens VRAAG ik naar je mening en dan probeer je je ervan af te maken met een sneer zonder inhoudelijk op de vraag in te gaan. Hoezo zwaktebod!? .... en @Mien Pieters: 'zullen julie er nog harder er tegen aan moeten gaan voor betere resultaten omdat jullie door ons betaald worden'?? Sorry Mien, maar ik word (helaas) echt niet door jou / jullie betaald!

Henk Janssen
Henk Janssen zegt:

Beste Jan, Waarom hebben jullie niet langer vol gehouden bij de onderhandelingen? Als je nu kijkt naar de Grootmetaal dan was er dus veelmeer uit te slepen geweest!! Bedankt dat je ons weer hebt verkwanseld aan de werkgevers!!!!! Nogmaals dit is echt de druppel en voor mij einde lidmaatschap van de bond die vroeger voor zijn leden stond!!!!!

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Moe van mij??? 18-04-2011, Heb je nou niet lang genoeg geprobeerd je punt te maken? Okee, jij bent ontevreden. Duidelijk! Jij voelt je bedonderd Helder! Maar het heeft geen toegevoegde waarde om maar door te gaan om je eigen gelijk te halen. PS Bovendien snap je blijkbaar het verschil niet tussen een MIJN MENING en JOUW MENING. Het is niet ongewoon dat die niet gelijk aan elkaar zijn. En zo, beste kerel, is de cirkel weer rond …!!!

moe van
moe van zegt:

@Kameraad Clifton. Blijf je maar lekker verschuilen hoor. ik zou het ook eng vinden om een mening te onderbouwen!

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

Beste MOE, Daar geef je toch niet mee toe dat je (jullie) betaald worden door de werkgevers of misschien wel door de heer Kamp???,, Sorry Mien, maar ik word (helaas) echt niet door jou / jullie betaald!”??????????????? Ik ben Mien, Moe wie ben jij dan? Och, daar heb ik niets mee te maken. Je leeft toch niet van de lucht neem ik aan???????? MOE, Als de (echte) meerderheid het principe accoord zouden afwijzen, dan zullen julie er nog harder er tegen aan moeten gaan voor betere resultaten omdat jullie door ons betaald worden. Ik zal er zijn als er actie gevoerd moet worden, zoals ik al al die andere keren er was.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Moe van mij??? Waar in JC's naam staat jouw mening over dit principeakkoord eigenlijk enneh weet je zeker dat die vermoeidheid door mij wordt veroorzaakt, zou het geen Pfeiffer kunnen zijn? Laat ff wat bloed prikken voor de zekerheid! Maarrr, nu ff serieus, dit heeft niet zo veel zin hé, dit gekissebis, dus als jij hierna nog een goed onderbouwde opmerking terugschrijft, dan spreken we af dat jij hebt gewonnen en stoppen we hiermee, ... afgesproken?

Roel Ramakers
Roel Ramakers zegt:

Een mooi accoord: - Geen extra vrije dagen meer als je ouder wordt. - De looneis niet gehaald - Een langere looptijd van de CAO dan was bedoeld Hoe kan het dat in deze bedrijfstak alweer wordt ingeleverd bij de onderhandelingen. Zijn we te bang om te gaan staken? Voor mij geen lidmaatschap meer en een overstap naar een andere bedrijfstak.

mien Pieters
mien Pieters zegt:

@ Moe? Volgens mij heeft moe het te druk om nog te reageren? Dan moet moe% R. Nieuwenhuis maar een reactie geven? Of niet Clifton en Henkie!

Jan Van der Lee
Jan Van der Lee zegt:

2 jaar geleden een CAO afsluiten zonder discussi met werkgevers. Nu een principe accoord wat door de bond niet wordt gecommuniceerd met haar leden (ik weet van mijn werkgever dat een accoord is bereikt). Hebben de niet leden (profiteurs) dan toch gelijk?

Marcel bakker
Marcel bakker zegt:

nog even voor de voorstanders van dit akkoord,de inzet was onderandere looptijd 12 maanden- 2,5% loonsverhoging per 1-4-11- 15 euro compensatie ziektekosten- afschaffen jeugdschalen enz. Nu is een beetje water bij de wijn doen heel normaal dat heet onderhandelen maar wat er nu en ook de laatste keer gebeurd is we gaan de WEKGEVERS tevreden stellen. nu stellen de bonden dat het werk in onze bedrijfstak aantrekkelijker moet worden met dit akkoord,ik weet niet in welke wereld ze leven, maar je maakt het werk in onze tak van sport niet aantrekkelijker door verslechteringen ik ga dus tegen stemmen als kaderlid en ook mijn lidmaatschap heroverwegen daar naar mijn mening de bonden niet meer voor de achterban bezig is maar naar mijn gevoel alleen met hun eigen(politieke) agenda wat ze de laatste jaren heben laten zien is in iedergeva voor onze cao's uiterst teleurstellend.

Stem Recht
Stem Recht zegt:

wanneer wordt dit PRINCIPE akkoord voorgelegd aan de leden en WANNEER mogen we hierop stemmen???????????

Henny Borgman
Henny Borgman zegt:

Het beste kun je het volk een worst voorhouden en laten denken dat men heel wat krijgt? Het werkt als een soort placebo (effect).???????????????????? Edwin van Rutten 23-04-2011 22:46 “Samen staan we sterker, inderdaad dat klopt als het ook samen gebeurd? Maar de Nederlandse werknemer is veel te verdeeld, Wat ik en andere FNV leden ook proberen, niet leden lid maken. Ho maar, zeer velen niet leden laten het anderen uitzoeken en de bondscontributie betalen en fietsen gewoon mee met de lid zijnden, "Ik krijg toch het zelfde als de lid zijnden". En van de contributie koop ik dan wel een staatslot met jackpot. Schapen zijn het die BLEAREN en laten zich in het rijtje houden door die herders(hoeders) die nu overal hun gewin uitkloppen, en die zwijgende schapen zeggen niks,en doen niks, blearen wat met hun mond. Het word tijd dat de bond zich eerst inzet voor de LEDEN, en daar meer voordeel voor binnen haalt, dan komen die schapen vanzelf meer in aantal binnen bij de vakbond. Maar ja, daar weten de werkgevers dan wel weer wat op, (met de geldbuidel rammelen voor niet-leden, geld speelt dan geen enkele rol. Verdeeldheid wel onder de werkenden). SAMEN staan we sterker, ja dat klopt ! Overigens dit is een vrij goede CAO-overeenkomst Metalektro. M&T-CAO vindt ik wat mager.”

Tineke Moleman
Tineke Moleman zegt:

Rond 3 mei valt de Cao-kranrt bij alle leden in de brievenbus. Stemming kan digitaal en via een meegezonden stemkaart t/m 25 mei 2011.

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

Mooi Tineke bedankt en als a;lle leden nu hun democratische recht nemen en er eindelijk is een echte meerderheid stemt voor of tegen dan kunnen voor en tegenstanders of nee dan moeten voor en tegenstanders met de uitslag genoegen nemen. En gaan we of 26 maanden verder of terug naar de onderhandelingstafel. Dus AUB Dames en Heren laat je stem horen het liefst alle leden al zal dat utopisch blijken maar dan toch minstens 51% ( Maar dat zal ook utopisch zijn )

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Beste collega’s, het ziet er naar uit dat we in week 18 kunnen gaan stemmen op het Cao principeakkoord. Dit kan je natuurlijk het beste doen, wanneer je ALLE gegevens op een rijtje hebt en daarom heb ik wat gegevens verzameld onder de noemer FNV Kameraden. Alle gegevens zijn online te bekijken en te downloaden via deze link, --- https://docs.google.com/leaf?id=0B-Vf5XwAnzBpNWJjNjExMDYtY2NlOS00NGMyLTk2MjktNDg5ZWYxNmU3MTJk&hl=nl --- Tevens is het mogelijk het verloop van je eigen bruto salaris voor de komende 25 maanden te bekijken. Succes met kiezen …

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

Henkie/Clifton, ik ga die paar leden die ik ken mobiliseren, zodat ze gaan stemmen. Voor of tegen dat moeten ze zelf uitmaken. Maar ik ben er bang voor???? Goed werk Clifton, ik hoop natuurlijk dat het allemaal klopt, die programma berekeningen die je hebt gemaakt of laten maken. En zou de bond met zoiets niet zelf uit kunnen komen,Of worden werknemers dan te slim????

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@ Mien Pieters, Kloppen doet het als een zwerende vinger en wordt ook bevestigd door de getallen die onze bondgenoten noemen in het PrincipeAkkoord 2011 M&T.pdf (het gearceerde gedeelte). Verder heb ik horen fluisteren dat de spreadsheetjes standaard op elke onderhandelaars laptop komen te staan, … hoeven ze het niet meer door de werkgevers te laten voorrekenen ;-)

Jan Modaal
Jan Modaal zegt:

Met grote verbazing de diverse reacties gelezen. Veel onzin. Als er actie gevoerd moet worden staat Kamaraad Clifton natuurlijk vooraan Al hoe wel denk ik dat Clifton daar geen moet voor heeft. Want dan wordt Clifton zijn baas boos. Of is Clifton een werkgever?? Zou me niets verbazen gezien de onzin die hij uitkramt

ger windt
ger windt zegt:

Jan Modaal Jan , ik vind jouw conclusie wel heel apart., Als er iemand in de diskussie zijn nek heeft uitgestoken , is het wel Clifton Met berekeningen en andere info. Het is m.i. lullig iemand af te zeiken , die een mening heeft en deze ook verdedigd. Jij hebt er schijnbaar 2 x voor nodig dit te benadrukken. Jammer ,ik begrijp waardoor je modaal bent.!

Arie van Morsel
Arie van Morsel zegt:

@Jan Modaal, maak eens wat minder schrijffouten en ben eens wat reëler. Jij/jullie komen nog niet eens met zo'n mooi berekenings programma('s). Ger, prima gezegd.

Thanks to Clifton
Thanks to Clifton zegt:

allereerst, f...ck Jan Modaal. thanks to Clifton. hij laat tenminste zien (en ook een beetje voelen) wat we de eerste maanden niet krijgen en wat we de maanden daarna achter gaan lopen en achter blijven lopen. We leveren dus behoorlijk wat in. Oh, ja hiervoor thanks to de onderhandelaars, maar niet heus.....

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Mensen, bedankt voor mooie woorden en succes begint bij je eerste stalker moet je maar denken ...

s schijt
s schijt zegt:

Schijtlijsters

S Lijster
S Lijster zegt:

Anoniem Clifton en de rest Wat een schijtlijsters Bang voor hun baas en de rest van de wereld Daar kan je op bouwen!! Als de nood aan de man is dan zijn ze niet thuis de schijtlijsters

S Lijster
S Lijster zegt:

Windt, je stinkt naar werkgevers

Arie van Morsel
Arie van Morsel zegt:

@S. Lijster, ben jij ergens bang voor? ,,,,,,Of worden werknemers volgens jou dan te slim? Jij hoort in een perenboom thuis.

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

Je bent er maar weer druk mee geweest Clifton ! En breed uitgemeten wat je hier al die tijd hebt geroepen prima info, maar voor deze cijfers hoef je niet 25 maanden te wachten om je gelijk te krijgen. Dat wil ik je bij deze wel geven hoor en ook ik zou best dat willen krijgen wat jij oppert, maar er is toch wel een beetje nuance aan te brengen want tussen iets willen en iets ook daadwerkelijk krijgen zit meestal wel een hele wereld. Dat ik dit geen super akkoord vind heb ik dan ook kenbaar gemaakt in de discussie hier en op de diverse leden bijeenkomsten, maar ik ben me dankzij mijn omgeving ook zeer bewust van het zo als Mien ze hier steeds noemt kuddedieren. Want het grote snurken, gaat gewoon door en zolang er in de weekenden maar genoeg geklust wordt dan maken de heren zich niet of nauwelijks druk om welk cao of pensioen akkoord ook. En stemmen zullen ze dan ook wel niet, met als resultaat dat de zelfde stemmers als voorheen weer gaan stemmen met ongeveer de zelfde uitkomst 85% voor 15 % tegen. Aan de heer Lijster wil ik graag ff melden dat de pot de ketel verwijt.

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

S. Lijster 27-04-2011 15:35 “Anoniem Clifton en de rest Wat een schijtlijsters Bang voor hun baas en de rest van de wereld Daar kan je op bouwen!! Als de nood aan de man is dan zijn ze niet thuis de schijtlijsters”???????????>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Meneer Lijster uit de verschuil-apenbroodboom, je bedoeld toch inderdaad die slapende KUDDEdieren-meerderheid die thuis blijven en laten de wakkere minderheid het uitzoeken, JA Hé.

Andre van Koolwijk
Andre van Koolwijk zegt:

Blijf van de ouwe lullen af. Dit is waardeloos eerst kunnen we door werken tot 67 en nu pakken ze ook nog deze dagen af. Als dit door gaat bedank ik voor de vakbond dan heeft het geen zin meer voor mijn.Laat mijn evt. arbeidsconflict wel door mijn rechtsbijstand behandelen.

S Lijster
S Lijster zegt:

Heren en ook dames. Dat jullie in de metaal werken is goed te zien Zeker nooit wat bijgeleerd Clifton is een echte dommerik Die heeft het klokje horen luiden maar weet niet waar het kleppeltje hangt Kijk eens onder je navel clifton dan zie waar die onzin vandaan komt die je uitkraamt Simpele zielen

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@ Gekke, In voorstellenbrief naar werkgevers: Wij hebben in niet mis te verstane bewoordingen van onze leden de opdracht gekregen om minimaal een loonsverbetering af te spreken die de koopkracht verbetert. 7 april 2011 - De inflatie is in maart licht gestegen naar 2,0 procent. In februari waren de consumentenprijzen nog 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het Principeakkoord behelst voor het eerste jaar een loonsverhoging die minder bedraagt dan 0,7%! (1 April 2011 tot 1 April 2012). Henkie, als jij tussen het verschil van 1,2% in koopkracht een nuance wilt aanbrengen, by all means, maar welke betekenis heeft "in niet mis te verstane woorden" dan voor jou en onze bestuurders?

gekke Henkie Davids
gekke Henkie Davids zegt:

by all means, maar welke betekenis heeft "in niet mis te verstane woorden" dan voor jou en onze bestuurders?”...............Namens de bestuurders kan ik niet praten maar Ik proef en deel je frustratie, maar ik begin al te wennen aan die aktie retoriek en hoor wat men zegt en trek dan mijn eigen conclusie's dat scheelt een hoop ergenis en frustratie. Wat mij nog steeds geen voorstander maakt van dit principe akkoord.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Gniffel, … actie retoriek … dat is toch gelijk het gekrijs van een viswijf die op de markt haar hom en kuit als kaviaar probeert te verkopen … ? Wat betreft frustraties, zolang je niet de illusie koestert dat je een beslissende factor in dit geheel bent, kan er van frustraties nooit sprake zijn. Ik ben al bijzonder tevreden met de reacties van mensen die ook inzien dat dit verhaal meerdere “waarheden” bevat …

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

“Gniffel, … actie retoriek … dat is toch gelijk het gekrijs van een viswijf die op de markt haar hom en kuit als kaviaar probeert te verkopen.................... of als De heer Wilders die voor de verkiezingfen roept dat 65 , 65 moet blijven en voor dat alle stemmen geteld zijn dat punt al weer laat varen. Of Als mevr Jongerius uit naam van de FNV met soort gelijke beloftes

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Jammer dat de webredactie zo selectief modereert en de "Spelregels" hanteren zoals het hun uitkomt, want ik zie hieronder nog wel een paar berichten die aan het volgende punt voldoen "Een reactie mag niet kwetsend, bedreigend, discriminerend of aanstootgevend zijn”, maar deze passen waarschijnlijk beter in jullie straatje, erg kinderachtig, ... terwijl mijn bericht slechts een herinnering was aan mijn eerdere bericht van 26-04-2011 09:31 voor degene die deze gemist hebben.

Bas Bodegraven
Bas Bodegraven zegt:

Kameraad Clifton 26-04-2011 09:31 “Beste collega’s, het ziet er naar uit dat we in week 18 kunnen gaan stemmen op het Cao principeakkoord. Dit kan je natuurlijk het beste doen, wanneer je ALLE gegevens op een rijtje hebt en daarom heb ik wat gegevens verzameld onder de noemer FNV Kameraden. Alle gegevens zijn online te bekijken en te downloaden via deze link, --- https://docs.google.com/leaf?id=0B-Vf5XwAnzBpNWJjNjExMDYtY2NlOS00NGMyLTk2MjktNDg5ZWYxNmU3MTJk&hl=nl --- Tevens is het mogelijk het verloop van je eigen bruto salaris voor de komende 25 maanden te bekijken. Succes met kiezen …” }}}}}}}Gaat allemaal stemmen S.V.P. Voor of tegen en bekijk het je eerst goed wat je doet. Bas Bodegraven

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Bas Bodegraven, strakke actie Bas, een goede manier om de weblink tot 25 mei actief te houden ... ;-) 25 maanden is een lange, lange tijd!!!

henk lid
henk lid zegt:

en nu allemaal netjes je lidmaatschap bij de bond opzeggen.

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

ff up graden want deze stemming sneeuwd weer mooi onder .............................................. “Kameraad Clifton 26-04-2011 09:31 “Beste collega’s, het ziet er naar uit dat we in week 18 kunnen gaan stemmen op het Cao principeakkoord. Dit kan je natuurlijk het beste doen, wanneer je ALLE gegevens op een rijtje hebt en daarom heb ik wat gegevens verzameld onder de noemer FNV Kameraden. Alle gegevens zijn online te bekijken en te downloaden via deze link, --- https://docs.google.com/leaf?id=0B-Vf5XwAnzBpNWJjNjExMDYtY2NlOS00NGMyLTk2MjktNDg5ZWYxNmU3MTJk&hl=nl --- Tevens is het mogelijk het verloop van je eigen bruto salaris voor de komende 25 maanden te bekijken. Succes met kiezen …” }}}}}}}Gaat allemaal stemmen S.V.P. Voor of tegen en bekijk het je eerst goed wat je doet.

Pietje Puk
Pietje Puk zegt:

Wanneer kunnen we nou onze mening officieel geven op dit principe acoord ?

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@ Pietje Puk, Al vanaf 2 Mei via deze link ... https://www.surveymonkey.com/s/stembiljetmetaaltechniek of via het Cao krantje met stembiljet wat je bij de ouwe kranten hebt gegooit ;-)

Gekkke Henkie heeft al lang gestemd en Jullie
Gekkke Henkie heeft al lang gestemd en Jullie zegt:

Nog ruim 5 dagen mag je , je stem uit brengen maak daar gebruik van laat je horen

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

Allang gestemd, ruim een week geleden. Wie nog niet, veel denk ik?

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

“ff up graden want deze stemming sneeuwd weer mooi tot 23mei onder ...........https://www.surveymonkey.com/s/stembiljetmetaaltechniek “>>............................Kameraad Clifton 26-04-2011 09:31 “Beste collega’s, het ziet er naar uit dat we in week 18 kunnen gaan stemmen op het Cao principeakkoord. Dit kan je natuurlijk het beste doen, wanneer je ALLE gegevens op een rijtje hebt en daarom heb ik wat gegevens verzameld onder de noemer FNV Kameraden. Alle gegevens zijn online te bekijken en te downloaden via deze link, --- https://docs.google.com/leaf?id=0B-Vf5XwAnzBpNWJjNjExMDYtY2NlOS00NGMyLTk2MjktNDg5ZWYxNmU3MTJk&hl=nl --- Tevens is het mogelijk het verloop van je eigen bruto salaris voor de komende 25 maanden te bekijken. Succes met kiezen …” }}}}}}}Gaat allemaal stemmen S.V.P. Voor of tegen en bekijk het je eerst goed wat je doet. >>>>> https://www.surveymonkey.com/s/stembiljetmetaaltechniek

Bas Bodegraven
Bas Bodegraven zegt:

““ff up graden want deze stemming sneeuwd weer mooi tot 26mei onder .........https://www.surveymonkey.com/s/stembiljetmetaaltechniek “>>............................Kameraad Clifton 26-04-2011 09:31 “Beste collega’s, het ziet er naar uit dat we in week 18 kunnen gaan stemmen op het Cao principeakkoord. Dit kan je natuurlijk het beste doen, wanneer je ALLE gegevens op een rijtje hebt en daarom heb ik wat gegevens verzameld onder de noemer FNV Kameraden. Alle gegevens zijn online te bekijken en te downloaden via deze link, --- https://docs.google.com/leaf?id=0B-Vf5XwAnzBpNWJjNjExMDYtY2NlOS00NGMyLTk2MjktNDg5ZWYxNmU3MTJk&hl=nl --- Tevens is het mogelijk het verloop van je eigen bruto salaris voor de komende 25 maanden te bekijken. Succes met kiezen …” }}}}}}}Gaat allemaal stemmen S.V.P. Voor of tegen en bekijk het je eerst goed wat je doet. >>>>>

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Je zou als topbestuurder van FNV Bongenoten kunnen verrassen door de huidige Cao-principeakkoorden per direct door de shredder te jassen en de rekening van de huidige pensioensontwikkelingen alvast via een hernieuwde en fors betere looneis bij Wientjes e.c. te leggen. Dit geeft een steviger statement dan telkens kwinkslagen en steken onder water te twitteren … De dramatisch slechte loonontwikkeling in het huidige principeakkoord gaan dubbel meewegen, namelijk geen koopkrachtbehoud voor nu en een nog lagere AOW voor later!!!

Marius van Donkvoort
Marius van Donkvoort zegt:

““ff up graden want deze stemming sneeuwd weer mooi tot 26mei stemmen SVP. onder ...........https://www.surveymonkey.com/s/stembiljetmetaaltechniek

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

De laatste dag is aangebroken en dan bedoel ik natuurlijk niet het vergaan van de wereld, dat is nu gepland op 21 Oktober. Laat wel nog ff je stem horen de laatste uren zijn aangebroken heb je nog nioet gestemd doe dat nog ff dan.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Reactie door webredactie verwijderd: een van de spelregels voor het plaatsen van comments luidt dat geen reclame mag worden gemaakt voor andere websites.

Bas Bodegraven
Bas Bodegraven zegt:

Clifton Kameraad, wat heb je nu weer gedaan? Welke website? ....Zet een paar sterretjes *....* in de webregel, maar dan op een logische plaats in de regel.>>> BV. "https://w*w.surveymonkey.com/s/st*mbiljetmetaaltechniek" . De meeste Nederlanders snappen dat dan nog wel en jij hebt niks volledig verwezen.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Bas Bodegraven, Deze keer zelfs geen webadres opgegeven, maar had een Google zoekterm opgegeven naar FNVee Kameraden, een poging tot ludiek protest die de komende twee jaar gaat helpen dat werkgevers en vakbonden niet vergeten dat vaklieden echt beter verdienen! Binnen een mum van tijd was mijn berichtje verwijderd en had ik een mailtje dat ik oneigenlijk gebruik maakte van de bedrijfsnaam “FNV bondgenoten” binnen hun logo. Gelukkig had ik al een reserve banner klaar liggen en heb deze netjes conform de onmiddellijke eis van verwijdering aangepast. Wie wil er nu hommeles met de grootste bond van Nederland …. en bijkomende attitude, … ikke niet!

Vera Miclova
Vera Miclova zegt:

“Reactie door webredactie verwijderd: een van de spelregels voor het plaatsen van comments luidt dat geen reclame mag worden gemaakt voor andere websites.”

Eldert Kuiken
Eldert Kuiken zegt:

@Kameraad Clifton: laten we eens persoonlijk kennis maken. Je enthousiasme op onze website is ongebreideld. Ik wil je graag uitleggen waarom we al onze leden de mogelijkheid willen bieden elkaar ook online te informeren en organiseren. Ik heb je een e-mail gestuurd en je voicemail ingesproken. Ik zie je reactie tegemoet!

Gekke Henkie Davids
Gekke Henkie Davids zegt:

Vinden jullie het ook zo spannend ! De uitslag van de stemming, hier te verwachten in dit theater :-))

Mark Winters
Mark Winters zegt:

De spanning stijgt en stijgt, 82% voor en 18% tegen. Wanneer komt deze uitslag?

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

Eldert Kuiken 31-05-2011 18:59. "" Beste Eldert, je kunt ook met ons allen hier op dit forum discussieren, en uitleggen wat je uit te leggen hebt. Dat hoeft toch niet alleen met Kameraad Clifton? Dit forum is van en voor iedereen van Bondgenoten? """"""""""Ik wil je graag uitleggen waarom we al onze leden de mogelijkheid willen bieden elkaar ook online te informeren en organiseren."""' Eldert, dat zeg jij toch ook"""""" Dat doet Kameraad Clifton ook, Is er dan iets mis met Kameraad Clifton? Beste Eldert Kuiken, graag een antwoordt van jou? Dan kunnen we meteen ook over hebben, waarom er zoveel afvallige bestuurders bij de bond(den) zijn? die mee helpen aan de afbraak van werknemersrechten! en waar die betaalde premie's zijn gebleven die men uit de pensioenfondsen in het verleden en nu nog (Griekenland enz.) gestolen heeft???? Incl. of jij / kader/bestuurders vinden, b.v. dat Ex-bondsbestuurder De Waal het goed doet (ING/SNV enz)??? Ik (Mien) kom toch niet naar jou kantoor. Hier op dit forum daar kun je voor iedereen je uitleg geven, dan heeft ieder die het dan leest er ook notie van? Want de rest (KUDDE) van (solidariteit) Nederland slaapt toch? Het staatslot met jackpot is aantrekkelijker voor hen! Groetjes Mien

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Moeten we flexwerkers inhuren om te helpen tellen ;-)

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

Kameraad Clifton, Hoe is het met jou nog afgelopen met de kennismaking met Eldert Kuiken?? Ik heb er niks mee te maken, maar vraag het toch. Op mijn bericht ( "Mien Pieters 01-06-2011 14:37") hieronder aan Meneer Eldert Kuiken daar heb ik nog steeds geen antwoordt op van hem, misschien zat ik wel helemaal mis, met mijn geleuter?? En AKTIE, komt er toch niet??

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

@Mien, we hebben geen geheime agenda hoor en het staat hieronder een beetje ongelukkig geformuleerd, maar Eldert, hoofdredacteur van FNV Bondgenoten zag raakvlakken in onze beider activiteiten (o.a. filmpjes & website)en wilde daarom eens kennis met mij maken, ik heb hem mijn motivatie gestuurd waarom ik niet netjes binnen de lijntjes van FNV Bondgenoten wil lopen, maar dat ik het nodig vindt om er ook wel eens over te gaan, met andere woorden, ik wil de vrijheid houden om mijn/onze mening te verkondigen. Ik heb nog niets van hem mogen vernemen, …

Eldert Kuiken
Eldert Kuiken zegt:

Clifton, Mien en anderen, beetje laat maar dan toch een reactie. Om te beginnen, wil ik niet te veel mee gaan in dit off-topic onderwerp. Gaat hier per slot van rekening om een principeakkoord in de kleinmetaal. Dat het off topic is, daar ben ik zelf debet aan, want ik nodig hier Clifton uit. Enfin, dat deed ik niet omdat er 'iets mis' zou zijn met kameraad (Mien, heb ik die indruk gewekt?), maar omdat ik nieuwsgierig ben naar wat hem drijft. Talloze comments, een (on)gemeen felle toon, een prijswinnende animatie en een aantal keren spelregels overtreden; kortom aan bevlogenheid geen gebrek. Wel vraag ik me bij sommige bijdragen af of een 'discussie op en over het randje' op deze plek (nog niet afgeschermd voor leden) de zaak goed doet. Samen sterk om tot optimale akkoorden te komen, of publiekelijk met elkaar de strijd aangaan. Ik bemoei me (hier) niet met het werk van bestuurders of de ideale bijdrage van leden; maar ben wel verantwoordelijk voor dit fenomeen comments (als experiment van de online strategie 'vakbond 2.0). Ofwel: op welke manieren kan een online platform bijdragen aan de belangenbehartiging van werknemers (en uitkeringsgerechtigden)? En ja, van werknemers in een bedrijf, in een branche én bondgenotenbreed. Niet óf. Nee, én. Dat kan. TotsnEldert

Gekke Henkie
Gekke Henkie zegt:

Samen sterk dat stopt bij de pijn in de portemonnee Beste Eldert, juist die scherpe discussie moet hier gevoerd worden want dat de vaste stemmers is het in 90% van de gevallen klakkeloos eens zijn met het beleidsplan van de dames en heren bestuurders dat weten we nu wel. Het zou juist de kunst zijn de mensen, de overige 1,3 miljoen leden mee te laten denken en hun stem te laten horen. En daarbij is Kameraad Clifton mijns inziens goed bezig . Zijn scherpe inzichten en het op de rand van toelaatbare opmerkingen, doen het goed en maken juist een hoop dingen begrijpbaar voor nitwits als b.v Henkie. Samen sterk maar het is meestal de stem van de kleine groep leden die stemmen, en niet de stem van de jongens op de werkvloer, althans niet de jongens en meisjes die ik spreek. Maar goed jij bent verantwoordelijk voor het online experiment en niet voor de te kiezen strategie, misschien dat je wel ff door kan geven dat resultaten uit het verleden qua onderhandelingen, mede bepalend zijn voor het tanende vertrouwen onder een hoop leden. Mvg Henkie

Mien Pieters
Mien Pieters zegt:

Beste Eldert, ,, Ik had die gedachte een wel beetje op die reactie (uitnodiging) van jouw naar Kameraad Clifton toe? Gelukkig zet jij het recht. Ik vindt dat Kameraad Clifton het hier goed doet, al zou?? het op het randje af en toe zijn. Ik vindt zelf van niet, want alles is een veel te slappe houding van de nederlandse kudde, en dat vindt ik dan nu. Dat samen sterk, dan zullen jullie toch heel wat meer nederlanders moet bereiken, (incl. de zwijgende bondsleden) die dan niet allleen maar aan hun staatslot met jackpot zitten denken.

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Zijn de stembussen van de afgelegen toendra’s al binnen?

Perma Frost
Perma Frost zegt:

De toendra's zijn nog steeds permanent bevroren (permafrost) tot op grote diepte in de bijna altijd bevroren grond. De stemmen zijn maar moeilijk los te weken, wij nog wachten op een hete zomer en dan kan het tellen beginnen, als het permafrost wat los geweekt is? Maar dat moet niet na september 2011 gebeuren, en dan hebben wij weer die permafrost problemen? De stemmen zitten vast, en vast, zodat men er een schatting er van moet maken? 84% voor, en 16% tegen. Hoe is het mogelijk???

Hetty Weegtons
Hetty Weegtons zegt:

Volgens mij zijn de stembussen niet te tillen? Als ik bij mijn baas zo langzaam zou werken (tellen) was ik al lang ontslagen? Mijn baas zei (zegt) altijd, je hoeft maar op een knopje te drukken en alles gaat vanzelf. Alleen als hij zelf moet tellen dan heeft hij alle tijd van de wereld (voor) in zijn voordeel, en wordt het niet (je bent te langzaam) en dus te duur, wat hij de (zijn) werknemers wel altijd verwijt. Wanneer komt de uitslag van de CAO M&T Heren onderhandelaars??

Kameraad Clifton
Kameraad Clifton zegt:

Pssst, ... ahum,... kuch, ... Hetty, kijk ff een paar regeltjes hierboven in het lichtblauwe kadertje en klik daar op de link --- 09-06-2011 Leden aanvaarden principeakkoord Metaal & Techniek ruimschoots --- niet schrikken :-(

Hetty Weegtons
Hetty Weegtons zegt:

Stom van mij, Ik schrik me rot. Echt waar. Bedankt Kameraad Clifton, nu weet ik hoe werknemers in de KleinMetaal denken en slapen.

Pietje Puk
Pietje Puk zegt:

Ditalles is mij ontgaan, krantje kanik(en samen met mij meerdere collega"s) niet herinneren. JAMMER!!

Reageer op dit bericht

Onze spelregels

Reageer je vaker? Gebruik dan je profiel. Log in of

Nog 1500 tekens over
Deze naam verschijnt bij je reactie op de website
Je e-mailadres verschijnt niet op de site. En wij verstrekken het nooit aan derden
Annuleren