loading
  • InklappenMijn FNV

Caokrant Metaal & Techniek 2013-2014 is verstuurd

Caokrant Metaal & Techniek 2013-2014 is verstuurd

Dit weekend ontvangen de leden in de Metaal & Techniek de caokrant. Daarin staan de voorstellen voor een nieuwe Cao voor 2013-2014. Uiteraard bevat deze krant ook een stembiljet voor de leden. Gebruik deze en oefen zo invloed uit op jouw arbeidsvoorwaarden.


Website Metaal & Techniek ( voor de laatste info)

De voorstellen ( voor een nieuwe cao)

De stembus  ( voor jouw stem - alleen leden)

Caokrant (in pdf)
caokrant 2013 - cover

--- Toelichting  van Jacqie van Stigt op de voorstellen---

Een nieuwe cao Metaal & Techniek 2013 - 2014

In het voorjaar van 2013 starten we met nieuwe cao-onderhandelingen in onzekere tijden, waarin we duidelijk verschillen in verschillende branches constateren. Dat schept verpl. Er zijn duidelijk verschillen in de branche. De bouwgerelateerde delen van de installatiebranche hebben het moeilijk, maar in de rest van de installatie gaat het niet slecht.

Bij de schadeherstelbedrijven is redelijk wat werk, maar de marges zijn laag, doordat de verzekeraars de prijs onder druk zetten. De bedrijven die gericht zijn op export doen het stukken beter dan de bedrijven die afhankelijk zijn van binnenlandse consumptie. Ook zijn er forse regionale verschillen. Een gevarieerd beeld dus, tegen een economisch onzekere achtergrond.

De koopkracht van mensen staat ook in 2013 zwaar onder druk door de bezuinigingen, de inflatie en de gematigde loonontwikkeling. Ondanks de economisch onzekere tijden hebben we te maken met een structureel tekort aan technisch geschoolde vaklieden.

Het aantal leerlingen in de techniek daalt en zorgt nu al voor een tekort aan instroom. Daarnaast zal een grote groep werknemers binnen een afzienbare periode met pensioen gaan. In 2016 wordt een tekort verwacht van 155.000 mensen in de techniek.

Pensioen
In januari starten we de onderhandelingen - los van deze cao – met werkgevers over onze nieuwe pensioenregeling. In juni 2012 had FNV Metaal de ledenraadpleging al afgerond en de voorstellen ingediend voor één nieuwe regeling voor alle sectoren in de techniek en metaal.

De start van de onderhandelingen zijn vertraagd door nieuwe wetgeving, de val van het kabinet en de raadpleging van de eigen achterban door werkgevers. Het nieuwe kabinet heeft nieuwe wettelijke kaders aangekondigd. Maar wel is al duidelijk dat dit jaar de AOW-leeftijd met\één maand wordt verhoogd naar 65 jaar en één maand. In daarop volgende jaren stijgt de AOW-leeftijd verder. Daarnaast houdt PMT rekening met kortingsmaatregelen, omdat het fonds al te lang een onderdekking heeft. De werkgevers zullen in dat geval extra premie gaan betalen.


De voorstellen

1 - Inkomen
2 - Gewoon goed werk
3 - Duurzaam meedoen
4 - Werktijden
5 - Werkgelegenheid

Onze inzet is gericht op behoud van koopkracht en het investeren in vakmensen. Om dat te realiseren is een krachtige bond nodig, van krachtige mensen. Dat kan maar op een manier: in de bedrijven, samen met actieve (kader) leden. Samen halen we op welke wensen en behoeften leven op de werkvloer.

Zo willen we ook nieuwe leden aan ons binden. Zodat we samen een goede cao kunnen afsluiten. Hierondert leest u onze voorstellen daarvoor.

1. Inkomen

De stijgende inflatie en de lastenverzwaringen van het kabinet zetten de koopkracht
van mensen zwaar onder druk. Daarom stelt FNV Metaal het volgende voor:
a) Voor de looptijd van een jaar worden de lonen per 01-05-2013 met 2,5% verhoogd, met een vloer van E 200,- per procent loonsverhoging.

b) De kosten van de zorg stijgen fors. Daarom vragen wij een extra bijdrage van de werkgevers van E 20 per maand voor de kosten van de zorgverzekering.

c) Afschaffen van de jeugdlonen. Jongeren moeten betaald worden op basis van opleiding en werkervaring, niet op basis van leeftijd.

2. Gewoon goed werk

In de cao zijn in het verleden al afspraken gemaakt die de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten verbeteren. Maar beloningsverschillen in de bedrijven blijven groot en het naleven van dergelijke afspraken blijft een lastig punt. En
daarmee blijft concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestaan. Samen met (kader)leden willen we aan de naleving van onze afspraken meer handen en voeten geven.

a) Uitzendkrachten moeten evenveel betaald krijgen als de vaste krachten in het bedrijf voor hetzelfde werk. Werkervaring van uitzendkrachten moet zich vertalen in bijbehorende periodieken. Ook moeten zij de structurele loonsverhogingen van de cao krijgen. En dat willen we ook duidelijker vastleggen voor buitenlandse werknemers.

b) Om de naleving van deze afspraken te verbeteren willen we inlenersaansprakelijkheid vastleggen in de cao. Werkgevers die mensen via uitzendbureaus inlenen, zijn aansprakelijk voor de juiste arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten.

3. Duurzaam meedoen

In de vorige cao hebben we met de werkgevers afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, de instroom van wajongers en oudere werklozen met een technische achtergrond. En ook over fit in de metaal, aan het werk zijn en blijven en over het ondersteunen van functionerings- en loopbaangesprekken in de bedrijven. We vinden dat het nog onvoldoende concrete resultaat heeft opgeleverd.
Per slot van rekening zijn daar een aantal seniorendagen voor ingeleverd. Bovenstaande afspraken zullen dus ook tot concrete resultaten voor werknemers moeten leiden. Om werknemers duurzaam inzetbaar te houden, zodat zij gezond en wel hun pensioenleeftijd halen, stellen we het volgende voor:

a) Het voorzetten en uitbreiden van ons project Fit in de Metaal. Dat heeft als doel om werknemers bewust te maken van hun werkvermogen en dat te behouden en te verbeteren. Daarom willen wij het project de komende tijd omzetten in een structurele aanpak.

b) Het verbeteren van arbeidsomstandigheden door meer budget beschikbaar
te stellen voor arbo-projecten zoals 5 x Beter.

c) Mogelijkheden behouden om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat is van extra belang nu de jeugdwerkloosheid fors stijgt.
d) Meer mogelijkheden om lichter werk te doen.
e) De mogelijkheid om 80% te gaan werken, met behoud van 90% loon en 100%pensioenopbouw.

4. Werktijden

Ondanks het wettelijk recht op deeltijd is het in onze sector nog steeds ongebruikelijk om in deeltijd te werken. Volwaardige deeltijdbanen (zeg vier dagen per week) zorgen voor een betere balans tussen werk en privé. FNV Metaal doet de volgende voorstellen:

a) Om deeltijd werken in de praktijk mogelijk te maken, willen we met de werkgevers een campagne starten.
b) Meer zeggenschap over werktijden, bijvoorbeeld via zelfroosteren.

5. Werkgelegenheid

We willen met werkgevers en kabinet opnieuw een deeltijd-WW in het leven roepen die ook geschikt is voor MKBbedrijven. De regionale Servicepunten Techniek die bij de vorige crisis zijn ingericht, zouden ook nu weer gebruikt kunnen worden om mensen van werk naar werk te helpen.


Reacties

Reageer
rocker
rocker zegt:

Ik ben ook benieuwd, wat er in het vat zit voor oudere werknemers die in een WW of bijstandssituatie zitten. Voor hen komt het punt van werk naar werk rijkelijk laat, dus ik vraag mij af, wat wordt er in concreto voorgesteld en gedaan om jongeren ( die mag ik ook niet vergeten) en oudere werknemers weer aan een baan te helpen? Ik bedoel, ik kan mij levendig voorstellen, dat juist deze groepen knettergek worden van eindeloos solliciteren, afgewezen worden, nooit meer iets terughoren, uitgenodigd worden om vervolgens weer met lege handen te staan! Ik vind het streven gewoon goed werk een goed ideaal, maar dan moet het toch ook zo zijn, dat ook de werklozen jong en oud(er) ook ertoe doen? Wij willen ook weer meedoen. Maar als ik het terrein nog meer verleg, dan moet je streven naar gewoon goed werk voor IEDEREEN!! Banen met perspectief. Geen "hamburgerbaantjes" geen wegwerpbaantjes, kortom, geen baantjes, waar mensen doodongelukkig van worden! Want het is zo makkelijk voor werkgevers en uitzendbureaus! Trap de jongeren en vooral ook de ouderen maar alle kanten op behalve de goeie!! Het UWV (werkbedrijf) dat zich verschuilt achter "geen financiële ruimte voor ondersteuning. Dit is gewoon te gek voor woorden. Werkgevers en uitzendbureaus, mensen handelaren zijn het geworden. Dit moet stoppen, dit kan en moet anders! Leden, maar ook bondsbestuur (zeker ook zij). Er is maar 1 manier... ERTEGENAAN!!

rocker
rocker zegt:

Ben ik weer even. Ik vraag het mij toch telkens weer af. Wat wordt er gedaan om jongeren en ouderen ( dat laatste vind ik een rotwoord, je bant zo jong als je je voelt) weer aan een baan te helpen? Wat zijn de voorstellen? Het is gewoon werkelijk van de zotte, dat dit kabinet maar slomerig blijft afwachten en zich verstopt achter dit regeerakkoord dat niet meer is dan een voortvloeisel van het Kunduzakkoord! Belachelijk gewoon. Zelf voorzien zij zich van mooie baantjes, zie de heer Dijsselbloem als voorbeeld, dat kan wel, maar 571.000 mensen waar onder helaas ook mijzelf die mogen lekker thuisblijven! Je bent overgeleverd aan de grillen en de willekeur van uitzendbureaus en werkgevers, ronduit bezopen gewoon! En ja, eerlijk is eerlijk ik MAAK mij daar boos over, dat is waar, maar ik wil ook een signaal afgeven, dat je alleen met polderen en folderen weinig tot niets bereikt in mijn beleving. Daarom is het zo ontzettend belangrijk, dat het FNV zich strijdbaar opstelt, om zo op te komen voor ons allemaal! Werkend, tegen wil en dank niet werkend, AOW,ers zzp,ers. Kortom voor iedereen die niet om deze crisis heeft gevraagd! De leden hebben er zin in, dat lees ik elke keer weer, en dat doet me goed. Daarom zeg ik het weer: Ton, Henk... Wees strijdbaar voor ons en met ons!! Wees als vakbond geen tandloze papieren tijger! De tijd is nu, we hebben elkaar nu hard nodig! Zeker in een tijd als deze. Dit proces moet gekeerd, opgeven is niets geprobeerd. Ertegenaan!

Gekke Henkie
Gekke Henkie zegt:

Gekke Henkie

Verwarmingsmonteur , Redelijk Sociaal, Kaderlid FNV M&T, PvdA lid,Waterpolotrainer, klussenbuddy, vader en echtgenoot, geintereseerd en de wil om mee te doen,Fervent Twitteraar met een mening over bijna alles. 

Mooie krant! Alleen al de vele reacties hier geven aan hoe het leeft onder de leden. De leden die met de nieuwe wind wel bereikt zijn en gemotiveerd ten strijden trekken. De leden die niet langer aan de zijlijn staan maar gedreven en gepassioneerd mee doen. De leden die actief mee stemmen en kiezen, nieuwe leden die met de poten op de werkvloer op bouwen staan en kleine bedrijven vertegenwoordigen. Die leden die we al die tijd gemist hebben want juist nieuwe bezems vegen schoon. En om JFK maar aan te halen die leden die niet vragen wat de bond voor hen kan doen, maar wat zij voor de bond kunnen doen. Ja ja er is in 2 jaar tijd een hoop veranderd

rocker
rocker zegt:

Precies! Ook ik zie hoe een en ander leeft onder ons, de leden. Maar er is zo veel te doen! Ik blijf van mening dat je als bondsbestuur hoog en laag alert moet blijven en je niet jezelf zand in de ogen moet laten strooien door dit Haagse clubje. Wij, de leden, willen wel, streven naar goed werk voor IEDEREEN, jong oud(er),zzp,er flexwerker en noem maar op. Maar ook een goed leven voor de mensen die nu in het pré pensioen zitten, vut of AOW. Ik ben mij kapot geschrokken, hoe die mensen stelselmatig worden kaalgeplukt! Schandalig is het! Als dank voor je werkzame leven een trap na krijgen! Laat ze met rust! Maar ook is het belangrijk om de werkgelegenheid weer aan te jagen, want 571.000 mensen zitten nu thuis waaronder ook ik helaas, zich thuis dag in dag uit op te vreten, en zich scheel te solliciteren, om weer voor de zoveelste keer weer met een onder gescheten gevoel naast de pot te pissen. Weer niks, weer een desillusie rijker. En ondertussen wanen uitzendbureaus en werkgevers zich god. Wij, de leden willen wel, wij de leden weten van elkaar heel goed wat er leeft, dat lees ik elke keer weer. Bondsbestuur hoog en laag, Henk, Ton... Stroop je mouwen op, vecht voor en met ons. Banen met perspectief, gewoon goed werk. Een prijzenswaardig streven. Beperk je niet alleen tot "polderen en folderen"! Laat zien waar je voor staat,streef naar banen met vooruitzichten, streef naar eerlijkheid en rechtvaardigheid! Wees weer de vechtbond die staat voor onze idealen. Zeker nu !

Mien63
Mien63 zegt:

@Polderen en Folderen, is het motto! De bond bereikt de meeste Leden/nietLeden niet? De meeste LEDEN/nietLeden intreseert het geen réét! Een minderheid die moet het doen, en de Mee-lifters kijken gestaag toe, afwachtend! en wat ZIJ vóór de bond Kunnen DOEN? Niks! Wat/Wie zal er nu gaan stemmen van de Leden? voor deze nw. CAO, 14% en 92% vóór??? Jackie, wij moeten ja, positief blijven, ja , dat zeker. Maar de meerderheid met het IKKE-gevoel en die niet gaan stemmen? (100% bestaat niet). maar wat meer interesse tonen, ja, dat mag wel wat méér? of stemmen om de verkeerde redenen? Bond doe eens wat meer om de leden/niet leden beter te bereiken, en haat hen eens het egoistische IKKE-gevoel eens wat meer uit hun bek! En houw eens op met Polderen en Folderen! Waar zijn die Arie en Fré, en Herman nu toch? De krant vandaag, Ouderen massaal in verzet> De ouderen bonden willen nu een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van alle kortings maatregelen op hen! (10% inleveren dit jaar???) Wij willen congcreet weten wat het betekend voor de ouderen? Máár, zegt DIRECTEUR Martina van den Dool, van de NVOG, "Nee, ouderen gaan niet MASSAAL naar het Malieveld, om te Protesteren". Nee dat is onze stijl niet? Wij gaan liever Folderen en Polderen in Denhaag bij de beleidsmakers!. Dat levert doorgaans meer Op?? Fré, Arie en Herman, die draaien zich om in hunne graftombe! Ikke hoop vanharte dat Directeur Martina/ en de rest, een goed salaris heeft/HEBBEN, met een goed pensioen vooruitzicht hebben!

Gekke Henkie
Gekke Henkie zegt:

Gekke Henkie

Verwarmingsmonteur , Redelijk Sociaal, Kaderlid FNV M&T, PvdA lid,Waterpolotrainer, klussenbuddy, vader en echtgenoot, geintereseerd en de wil om mee te doen,Fervent Twitteraar met een mening over bijna alles. 

Beste Rocker Ik bedoelde mijn tekst cynisch, maar fantastisch dat jij wel gemotiveerde mensen om je heen ziet. Laten we hopen dat er nog vele zullen volgen ;-)

rocker
rocker zegt:

Gekke Henkie, ik begreep het wel, maar het is verrekt goed geformuleerd. Maar de bond moet toch naar mijn mening verder kijken dan polderen en folderen, want met oeverloos praten bereik je niets bij dit kabinet. Dit kabinet Rutte 2 borduurt in feite voor t op het Kunduz akkoord, maar feit is wel, dat dit voor ons alles behalve zaligmakend is. Maar als ik alles zo lees, dan zijn er inderdaad gemotiveerde mensen. Maar het kan zijn dat er meer zijn, daar ben ik van overtuigd, want de commentaren zijn helder. Dus mensen, laat je horen hier of elders, we hebben mekaar juist nu nodig! Het bondsbestuur moet naar mijn mening het polderen en folderen eens overboord gooien en eens op hun strepen gaan staan!! Het protest kan en moet naar mijn mening krachtiger! Arie Groeneveld,Fré Meis, Herman Bode. Zij worden node gemist. Hun bevlogenheid, hun strijdbaarheid. Het is zo ontzettend belangrijk! Henk, Ton.. vecht met ons, voor ons! Laat je niet inpakken door Mark en Diederik! Wij ,de leden willen wel. Ik snap dat mensen het soms niet(meer) zien zitten. En dat voelt klote. Dat is gewoon zo. Maar er is maar een manier om dit clubje pokeraars op het Binnenhof te stoppen. Ik ben het stadium van polderen en folderen reeds voorbij. Bondsbestuur hoog en laag, Henk, Ton. Ertegenaan, de dood of de gladiolen!!( uitspraak Gerrie Kneteman als ik mij niet vergis, en daar zit wel wat in). De leugen regeert, dit moet stoppen. Het proces moet gekeerd. Met en VOOR elkaar!

Gekke Henkie
Gekke Henkie zegt:

Gekke Henkie

Verwarmingsmonteur , Redelijk Sociaal, Kaderlid FNV M&T, PvdA lid,Waterpolotrainer, klussenbuddy, vader en echtgenoot, geintereseerd en de wil om mee te doen,Fervent Twitteraar met een mening over bijna alles. 

Het is leuk weer eens een gedreven mens te lezen, één die nog geloofd dat hier de boel opstoken zin heeft. Maar beste Rocker ik doe inmiddels al een paar jaar mijn stinkende best mee te doen en heb hier ook wat woordjes gedeponeerd. Ga vooral door, maar ik begin er eindelijk en langzaam achter te komen dat het voor de kat zijn viool is. Ook tijdens de manifestatie tegen het kunduzakkoord was de opkomst om te janken en al de bijeenkomsten in het land worden bezocht door een kleine betrokken groep die altijd stemt en zich laat horen maar in mijn ogen geen doorsnee is van de beroepsbevolking. Ook bij de plannen voor de DNV zijn die zelfde mensen betrokken en er zal dus per saldo geen moer veranderen, tenzij men inderdaad de slapende en vertrekkende leden weet te motiveren. Ondertussen schrijf ik weer een stukje hier en dat terwijl ik me had voorgenomen voorlopig alleen mee te lezen. Politiek worden er een aantal impopulaire en in mijn ogen verkeerde maatregelen genomen. Het meeste wat mij persoonlijk raakt is dat de solidariteit ophoud bij de hoge middeninkomens de mensen die daar boven zitten worden nauwelijks tot niet geraakt. Het maakt de acceptatie van de bezuinigingen zeer moeilijk te pruimen, al begrijp ik best dat er zo'n bende van is gemaakt dat welke partij ook, bezuinigingen zouden moeten doorvoeren. Helaas hebben VVD en de PvdA gekozen voor uitruilen en niet voor evenredige pijn verdeling nivelleren is een feestje maar blijft dus beperkt en dus een droom.

rocker
rocker zegt:

Ook de stille leden moeten zich zeker laten horen. Ook het bondsbestuur hoog en laag moeten zich de slaapmuts van hun kop trekken, en zich weer eens strijdbaar opstellen!! Want met alleen maar polderen en folderen bereik je geen ene mallemoer! Daar ben ik voor mijzelf ook wel achter. Maar ik zie bij datzelfde bondsbestuur weinig tot geen bevlogenheid. ik hoop echt, dat ik het mis heb. Of is ons bondsbestuur het strijden moe? Ook ik heb mijn momenten dat ik er een hard hoofd in heb, maar toch blijf ik doorgaan. Dat zit mij in mijn aard, dat is nu eenmaal zo. Maar snapt het bondsbestuur dan niet, dat je op deze ingeslagen weg alleen maar mensen demotiveert? Henk, Ton en bestuurders hoog en laag. Laat zien dat je er bent ! Laat zien WIE je bent! Laat zien waarvoor je staat! Dit kabinet heeft tot nu toe geen barst gedaan, behalve ons land verder in het verderf storten middels keiharde bezuinigingen! Ons land wordt op deze manier inderdaad een sociale woestijn! Het is toch te gek voor woorden, dat dit min of meer wordt toegelaten! Herman Bode,Fré Meis,Arie Groeneveld. Zij worden node gemist. Nogmaals ook ik denk wel eens, laat ze de *(&(*&^*^maar krijgen, maar toch ga ik door, omdat ik zoals ik al aangaf, mij dat in mijn aard zit en ik weiger om mijn kop op voorhand op het hakblok te leggen. Maar best bondsbestuur in alle lagen, wees weer strijdvaardig! Vecht voor werkgelegenheid! Vertrouw niet op de mooie ogen van Mark en Diederik! Er is veel te doen!

rocker
rocker zegt:

En Gekke henkie. Ik wil je ook een hart onder de riem steken. Het is zwaar shit, ik weet het, maar geef niet op. Er zijn echt mensen die het ook anders willen. Hou je daar aan vast. Kop op.

Reageer op dit bericht

Onze spelregels

Reageer je vaker? Gebruik dan je profiel. Log in of

Nog 1500 tekens over
Deze naam verschijnt bij je reactie op de website
Je e-mailadres verschijnt niet op de site. En wij verstrekken het nooit aan derden
Annuleren